REGULAMENT CONCURS DE FOTOGRAFIE ȘI FILM – ”IMAGINILE CENTENARULUI”

Perioada de înscriere pentru Concursul de FOTOGRAFIE și FILM „IMAGINILE CENTENARULUI – Oglindă în timp” se prelungește până la 15 noiembrie 2019.

Universitatea din Bucureşti (Organizator) vă invită să vă înscrieţi, în perioada 5 AUGUST – 15 OCTOMBRIE 2019, la prima ediţie a Concursului de FOTOGRAFIE și FILM „IMAGINILE CENTENARULUI – Oglindă în timp”, care se va desfăşura în perioada AUGUST – NOIEMBRIE 2019.

Concursul este parte a proiectului „ELEVI ȘI STUDENȚI ÎN ANUL CENTENARULUI”, proiect finanțat de Primăria Sectorului 1, București prin PROGRAMUL CENTENAR PENTRU TOŢI – sesiunea 2017-2020.

Proiectul se derulează în perioada 01.06.2019 – 31.12.2019, prin partenerii implicați în proiect din cadrul Universității din București: Facultatea de Istorie, Facultatea de Matematică și Informatică și Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră.

Activitățile avute în vedere prin acest proiect cultural vizează marcarea, cu ajutorul instrumentelor educaționale și a noilor tehnologii, a unor evenimente istorice importante pentru evoluția statului român și semnificația, pentru memoria colectivă, a importanței realizării Marii Uniri din 1918, precum și a parcursului de recunoaștere internațională a acesteia.

Proiectul creează o „oglindă“ peste veac: pe de o parte, viața și activitatea elevilor și studenților din centrele universitare importante și în „capitalele Marii Uniri”, București, Alba-Iulia, Chișinău, Cernăuți, așa cum se oglindesc în mărturii de epocă (arhive naționale, cărți, fotografii, înregistrări ale unor mărturii din presa vremii), pe de altă parte, viața și preocupările elevilor și studenților actuali, consemnate prin interviuri, fotografii și prin implicarea în valorizarea memoriei Marii Uniri dar și a memoriei locale specifice (aspecte educaționale, monumente ale sectorului 1 etc).

Decizia de derulare a concursului, conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”), este finală şi obligatorie pentru orice participant la Concurs („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfaşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa Publicul despre aceste modificări.

Prin înscrierea în concurs, participanții își exprimă acordul implicit ca fotografiile/ filmele/ textele lor să poată fi făcute publice și utilizate în scop publicitar de către organizatorii concursului, inclusiv pe paginile de Facebook și de Instagram ale Universității din București și partenerilor din cadrul proiectului și acordul implicit de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În situația în care participantul este minor, se prezumă că participarea acestuia a fost făcută cu acordul părinților sau tutorelui, după caz, și că, implicit, există acordul acestora din urmă ca numele și fotografiile/ filmele/ textele persoanelor pentru care sunt răspunzătoare să fie făcute publice și utilizate de către Organizator.

Tematică şi secţiuni

 • Secţiunea de fotografie instantaneu cu tema „IMAGINILE CENTENARULUI – Oglindă în timp“ pentru care fotografiilesă redea aspecte ale vieții de zi cu zi a elevilor și studenților, în perioada contemporană, ilustrând legătura cu preocupările și viața înaintașilor noștri, respectând tema concursului – „IMAGINILE CENTENARULUI”.
 • Secțiunea fotoreportaj „IMAGINILE CENTENARULUI – Oglindă în timp, care trebuie să conținăfotografii şi text însoțitor în care să se puncteze originalitatea şi calitatea informației de interes pentru comunitatea universitară, să redea aspecte ale vieții de zi cu zi a elevilor și studenților, în perioada contemporană, ilustrând legătura cu preocupările și viața înaintașilor noștri, și/sau clădiri și monumente reprezentative respectând tema concursului – „IMAGINILE CENTENARULUI”. Textul trebuie să fie concis şi bine delimitat.
 • Secțiunea film scurt metraj „IMAGINILE CENTENARULUI- Oglindă în timp“, care trebuie să conținăşi text însoțitor în care să se detalieze descrierea conceptului artistic, recomandăm între 300-500 cuvinte, să redea aspecte ale vieții de zi cu zi a elevilor și studenților, în perioada contemporană, ilustrând legătura cu preocupările și viața înaintașilor noștri, respectând tema concursului – „IMAGINILE CENTENARULUI”.

Specificatii tehnice

 • Pentru secţiunea instantaneu, fotografiile (în format electronic – pe CD, DVD sau stick de memorie) vor fi sigilate de autor într-un singur plic care va conţine, pe lângă acestea: formularul de înscriere, o anexă cu o scurtă descriere a locului unde au fost făcute şi a tehnicii fotografice folosite. Acesta poate fi predat personal la sediul DCOC. Fiecare autor poate trimite maxim 4 fotografii (alb-negru şi/sau color) cu dimensiunea de 20 x 30 cm. Fotografiile pot fi transmise şi în format electronic – minim 600 dpi, în format JPEG, procesate minimal (levels, contraste, saturatie, vibrance, color balance etc.), prin e-mail, la adresa contact@dcoc.unibuc.ro (însoțite de formularul de înscriere și o scurtă descriere a locului unde au fost făcute şi a tehnicii fotografice folosite). Imaginea în original, la rezoluție de print (aproximativ 24mp, minim 4.000px pe latura mare). Imaginea va fi tipărită pentru expoziția pe un panou cu dimensiunea de 100x70cm.
 • Pentru secţiunea fotoreportaj se vor trimite 1-4 fotografii (format şi condiţii menţionate mai sus, la secțiunea instantaneu), având atașat textul care trebuie să cuprindă între 1000-3000 de caractere și formularul de înscriere.
 • Pentru secţiunea film – scurt metraj: Înscrierea în concurs se poate realiza individual sau în echipă (în cazul în care se câștigă un premiu în echipă se desemnează o persoană pentru ridicarea premiului) şi se va face prin încărcarea unui film de scurt metraj (orice gen), menit să pună în valoare tema concursului. Înregistrarea video va avea o rezoluţie minimă de 640×360 px., iar durata filmului trebuie să fie de maxim 7 minute. Înregistrările video se pot uploada pe un website de video sharing (ex: youtube), selectând opțiunea „unlisted” din „privacy settings” (link-ul generat în momentul uploadării înregistrării pe website-ul de video sharing, se va transmite împreună cu formularul de înscriere și descrierea conceptului artistic (300-500 cuvinte) pe email contact@dcoc.unibuc.ro) sau se pot preda personal la sediul DCOCBd-ul. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, Căminul M. Kogălniceanu,Corp A-B, et. 2 – în format electronic – pe CD, DVD sau stick de memorie însoțit de formularul de înscriere și descrierea conceptului artistic (300-500 cuvinte).

Participanti

Pot participa în cadrul concursului elevi (vârsta minimă 14 ani – C.I. valabil), studenţi și cadre didactice.

Calendarul concursului 

Perioada de înscriere:

Fotografiile/ filmele alături de anexele cerute în acest regulament, vor fi predate personal sau transmise prin email, în perioada 5 August – 15 Octombrie 2019, la:

 • Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră – Universitatea din Bucureşti, Bd-ul. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, Căminul M. Kogălniceanu, Corp A-B, et. 2, Sector 5, București
 • contact@dcoc.unibuc.ro

cu menţiunea/ subiectul  – Pentru concursul „IMAGINILE CENTENARULUI – Oglindă în timp“.

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 15 Noiembrie 2019, ora 12:30, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta 4 -12, București.

Jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada 15 Octombrie – 14 Noiembrie 2019.

Anunţarea rezultatelor  se va face, pentru toate secţiunile, la festivitatea de premiere în data de 15 Noiembrie 2019. Câştigătorii care nu sunt prezenți la vernisaj, în momentul festivității de premiere, vor fi contactaţi telefonic în vederea înmânării premiilor. Ridicarea premiilor se face personal, cu prezentarea C.I., la festivitatea de premiere sau ulterior (cu anunț prealabil) la sediul DCOC, până în data de 29 Noiembrie 2019.  

Juriul

Juriul va fi format din 3 – 5 membri, după cum urmează: un reprezentant din partea organizatorilor, un fotograf profesionist, un jurnalist, un cameraman și / sau un cadru didactic.

Premii

Juriul va desemna următoarele premii:

 • pentru Fotografie instantaneu:

Premiu I                         1000 RON x 1 premiu

Premiu II                       500 RON x 2 premii

Premiu III                      300 RON x 3 premii

 • pentru Fotoreportaj:

Premiu I                         1000 RON x 1 premiu

Premiu II                       500 RON x 2 premii

Premiu III                      300 RON x 3 premii

 • pentru Film scurt metraj:

Premiu I                         1000 RON x 1 premiu

Premiu II                       500 RON x 2 premii

Premiu III                      300 RON x 3 premii

Utilizarea fotografiilor/ filmelor. Copyright

Participanții cedează organizatorilor dreptul de a reproduce fotografiile/ filmele în scopul promovării concursului şi imaginii Universităţii din Bucureşti, la nivel național şi internaţional, raportării și evaluării în legătură cu proiectul din cadrul căruia face parte acest concurs („ELEVI ȘI STUDENȚI ÎN ANUL CENTENARULUI”, proiect finanțat de Primăria Sectorului 1, București,
prin PROGRAMUL CENTENAR PENTRU TOŢI – sesiunea 2017-2020).

Organizatorii își rezervă dreptul de a decide dacă, în ce condiții și unde fotografiile / filmele trimise de participanți vor fi făcute publice. Astfel de materiale devin proprietatea Organizatorilor, din momentul transmiterii lor de către concurenți, libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Organizatori, fără obligația de a acorda ulterior compensații pentru utilizarea lor.

Organizatorul va menționa numele realizatorilor alături de lucrările diseminate/ reproduse/ expuse.

Formularul de înscriere

Formularul de înscriere trebuie să însoțească obligatoriu fotografiile/ filmele înscrise în concurs.

Formularul de înscriere se poate obţine online de aici, sau la cerere, de la sediul:

Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră – Universitatea din Bucureşti

Bd-ul. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, Căminul M. Kogălniceanu, Corp A-B, et. 2,

Tel.: 021/315.80.93.

Reguli organizatorice

 • Participanții vor înscrie numai fotografii / filme cu tematica specificată;
 • Fotografiile/ filmele trebuie să fie originale, realizate de concurenţi şi să nu mai fi concurat într-o competiţie similară. Orice fotografie/ film sau imagine însuşită într-un mod ilegal va fi respinsă din concurs;
 • Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru pierderea fotografiilor sau accidentele survenite cu acestea în timpul transportului;
 • Organizatorii concursului se obligă să trateze cu cea mai mare grijă fotografiile;
 • La solicitarea organizatorului, toţi concurenţii vor pune la dispoziţia acestuia sursele originale ale fotografiilor (negativ color sau alb-negru, diapozitiv, format digital la rezoluţie maximă nativă) pentru a putea fi mărite şi tipărite la calitatea optimă, în caz contrar concurenţii vor fi descalificaţi;
 • Concurenţii se pot înscrie la concurs o singură dată cu un număr maxim de 4 fotografii / 1 film. În cazul înscrierilor multiple, se va lua în considerare numai prima înscriere (după data transmiterii);
 • Fotografiile / film trimise la concurs, indiferent daca au fost respinse, admise și/sau premiate nu se înapoiază expeditorilor/autorilor. Ele rămân în proprietatea Universităţii din Bucureşti;
 • Dreptul exclusiv de utilizare a fotografiilor înscrise în concurs va aparţine Universităţii din Bucureşti.
 • Concurenţii poartă întreaga răspundere asupra fotografiilor trimise la concurs. Aceştia trebuie să se asigure că fotografiile respective nu încalcă dreptul persoanelor la proprietate fizică sau intelectuală, la propria imagine sau la intimitate. Organizatorul concursului nu poate fi, sub nici o formă, făcut responsabil pentru aceste consecinţe.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide unilateral modificarea perioadei de desfăşurare a concursului, modificările fiind aduse la cunoștință pe unibuc.ro ; istorie.unibuc.ro și dcoc.unibuc.ro; de asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța Publicul despre aceste modificări.
 • Înscrierea în concurs presupune acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal al participanților;
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a nu publica imaginile care nu respectă aceste condiții şi de a nu onora solicitările venite din partea Participanților care încalcă condițiile de organizare a Concursului printr-un act de rea-credință care poate fi considerat o fraudă, o tentativă de fraudă sau un abuz. Prin fraudă se înțeleg: orice acțiune sau inacțiune a Participantului care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligațiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Concurs, cu intenția de a produce fie Organizatorilor, fie unui terț, un prejudiciu de orice natură sau de a obține un folos necuvenit pentru şi / sau pentru o altă persoană sau acțiunea/ inacțiunea Participantului care are drept consecință producerea unui asemenea prejudiciu sau obținerea unui asemenea avantaj.
 • În momentul primirii premiilor, câștigătorii vor fi legitimați (prezentare C.I., în original) și vor avea obligația de a prezenta adeverință de elev/ student și de a completa și semna un proces verbal de predare-primire a premiilor.
 • Nerespectarea uneia din condițiile și regulile menționate în acest regulament atrage după sine descalificarea concurentului;
 • Trimiterea lucrărilor presupune că participanții au acceptat integral condiţiile prezentului regulament;
 • Din valoarea brută a premiilor se va reține valoarea taxelor și impozitelor prevăzute legal în sarcina organizatorului;
 • Valoarea brută, totală, a premiilor este de 8700 lei;
 • Premiile nu pot fi preschimbate, total sau parțial

Forta majora. Caz fortuit

Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la Concurs cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau fortuit.\

Litigii

Orice reclamație având ca obiect „Concursul” poate fi adresată în scris la adresa sediului Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe mail la contact@dcoc.unibuc.ro în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Întreruperea Concursului

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Concursul oricând pe parcursul desfășurării acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

Regulamentul Concursului

Regulamentul Concursului este afișat și disponibil gratuit pe site-ul Organizatorului la adresa https://istorie.unibuc.ro/ pe toată perioada de desfășurare a Concursului.

Simpla participare la acest Concurs echivalează cu/implică cunoașterea și acceptarea integrală și necondiționată de către orice Participant a prevederilor și aplicării prezentului Regulament în ceea ce privește Concursul.

Detalii la https://istorie.unibuc.ro/

http://istorie.unibuc.ro
E-mail: contact@dcoc.unibuc.ro, Tel: 021.315.80.93

Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

Universitatea din București cu sediul în  București, Bd-ul. Mihail Kogălniceanu 36-46, Căminul M. Kogălniceanu, Corp A-B, et. 2, Tel.: 021/315.80.93, având Codul Unic de înregistrare 4505502 (denumită în continuare „Operatorul”)

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:
Universitatea din București, adresa Bd-ul. Mihail Kogălniceanu 36-46, Căminul M. Kogălniceanu, Corp A-B, et. 2, Tel.: 021/315.80.93, Sector 5, București, e-mail: contact@dcoc.unibuc.ro.

Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Concursului:

În cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(1) nume;
(2) prenume;
(3) număr de telefon mobil;
(4) adresa de e-mail;
(5) data nașterii;
(6) codul numeric personal;

(7) serie și număr C.I.;
(8) adresă;
(9) localitatea de reședință;

(10) instituția unde învață/ este angajat.


Codul numeric personal și serie și număr C.I. va fi colectat pentru plata taxelor și impozitelor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare.


Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în vederea:
(1) organizării și desfășurării Concursului;
(2) desemnării și validării câștigătorilor;
(3) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile;

(4) raportările periodice și finale către finanțator (Primăria Sector 1, București).

Temeiul juridic al prelucrării
Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta. Prin participarea la acest concurs se înțelege implicit acceptarea prezentului regulamentului și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului vor fi dezvăluite Operatorului Universitatea din București și Primăriei Sector 1, în calitate de finanțator al proiectului „ELEVI ȘI STUDENȚI ÎN ANUL CENTENARULUI”, proiect finanțat de Primăria Sectorului 1, București, prin PROGRAMUL CENTENAR PENTRU TOŢI – sesiunea 2017-2020, precum și autorităților competente, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Protecția datelor cu caracter personal aparținând minorilor

Întrucât la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 14 ani, cu C.I. valabil la data începerii Concursului, prin participarea în concurs se înțelege implicit acordul părintelui/ tutorelui.

Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Concurs vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului Universității din București care poate fi accesat aici.

Data întocmirii regulamentului

01.08.2019

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „IMAGINILE CENTENARULUI – Oglindă în timp“

formular de Înscriere pentru EdiȚia I

Numele ______________________________ Prenumele ________________________________________

Data nașterii ________________ Adresa: str. ___________________________________ nr. ____________

Localitatea _______________________________ Județul ________________________________________

Telefon __________________________ E-mail ________________________________________________

Liceul / Facultatea / Instituția/ Altele _________________________________________________________

În calitate de autor, participant la Concursul de Fotografie „IMAGINILE CENTENARULUI- Oglindă în timp“ – ediția I, declar că am citit și sunt de acord cu regulamentul de participare al concursului, inclusiv informațiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și am dreptul să înscriu următoarele fotografii/ film:

 1. Titlul lucrării:________________________________________

la secțiunea[1] „Instantaneu” * / „Fotoreportaj” ** / „Film” ***

 1. Titlul lucrării ________________________________________

la secțiunea1 „Instantaneu” * / „Fotoreportaj” ** / „Film” ***

 1. Titlul lucrării _________________________________________

la secțiunea1 „Instantaneu” * / „Fotoreportaj” ** / „Film” ***

 1. Titlul lucrării ________________________________________

la secțiunea1 „Instantaneu” * / „Fotoreportaj” ** / „Film” ***

Data. __________________                                     Semnătura________________


[1] Încercuiți secțiunea la care este înscrisă lucrarea

 *, **, *** după caz, textele cerute în specificațiile secțiunilor însoțesc acest formular.