Conferinta Nationala a Profesorilor de Istorie - Bucuresti 12-14 Iulie 2018

12.07.2018 20:23

Societatea de Știinte Istorice din România, cea mai cuprinzătoare organizație profesională din domeniul producerii și transmiterii cunoașterii istorice, care grupează în rîndurile sale profesori, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alți iubitori ai istoriei, organizează în parteneriat cu Universitatea din București, în perioada  12-14 iulie 2018, o suită de activități dedicate Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri, sub genericul Conferința Națională a Profesorilor de Istorie.      

            Centenarul Primului Război Mondial și al Marii Uniri reprezintă o mare sărbătoare a națiunii române, dar și o fereastră deschisă larg  spre educație, spre cunoașterea trecutului. De aceea, pentru profesorii de istorie momentul Centenarului reprezintă o bună ocazie de a pune în valoare disciplina istorie, dar și cercetarea istorică.

            Profesorii de istorie sunt, fără îndoială, actorii cei mai importanți în transmiterea cunoașterii istorice și în educarea  tinerei generații în spiritul valorilor naționale, iar Conferința le va oferi o platformă de reflecție comună despre disciplina istorie și rolul ei în formarea noilor generații, ca și despre legăturile dintre trecut, prezent și viitor. Va fi, de asemenea, un prilej important pentru consolidarea legăturilor dintre  reprezentanții acestui corp profesional.

            Un rol important în cadrul acestui eveniment îl are și Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. Prin misiunea sa de a pregăti cadrele didactice, cât și specialiștii în domeniul istoriei, Facultatea de Istorie este o instituție profund angajată în celebrarea Centenarului, dar și în permanenta dezbatere privind rolul istoriei în societatea românească. 

            Conferința Națională va reuni un număr de 50 de profesori de istorie din toată țara care vor participa la dezbaterile organizate și vor susține comunicări științifice despre Primul Război Mondial și Marea Unire. Lucrările conferinței se vor desfășura în clădirea Facultății de Istorie din cadrul Universității din București și vor fi deschise de către Președintele Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop, care va susține în ziua de 12 iulie 2018, la orele 16.00, Conferința inaugurală „Meseria de profesor de istorie, astăzi”.

 

Președinte SȘIR,

Profesor univ.dr. Bogdan Murgescu