Decont abonamente STB – mai 2022


LUNI                                     (30.05.2022)                                           11-13

MARȚI                                 (31.05.2022)                                           12-15

Abonamentele STB se vor deconta doar pentru studenții/masteranzii/doctoranzii de la buget în anul universitar 2021-2022 până în 26 de ani.

Abonamentele vor fi decontate doar dacă numărul cardului (inscripționat în dreapta sus pe card) este lizibil. Vă rugăm să NU confundați numărul care se află deasupra numelui titularului de card – care este o parte a CNP-ului – cu numărul cardului, care apare pe bonul fiscal.


        La decontare trebuie să prezentați doar bonul fiscal în original și copia cardului de călătorie.

Decontarea se face la administratorul șef al facultăţii  – (hol parter lângă lift) – în intervalul menţionat mai sus.

Se vor deconta toate abonamentele emise după 1 octombrie 2021 și care nu se află în perioada de valabilitate (să fie expirate).