Zilele Porților Deschise la Istorie

Facultatea de Istorie a Universității din București organizează, în perioada 15-19 aprilie 2019, Zilele Porților Deschise la Istorie. Manifestarea include o serie de evenimente dedicate liceenilor și tuturor celor interesați de oferta educațională a facultății:

  • Cursuri la toate programele facultății deschise publicului;
  • Conferințe de prezentare a programelor de studiu oferite de facultate;
  • Workshopuri organizate de cercurile studențești;
  • Prezentări pe teme de cercetare diverse susținute de doctoranzii facultății

Unde?

La sediul din B-dul Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 5, București.

Pentru programări ale vizitelor:

021.314.53.89; secretariat@istorie.unibuc.ro; contact@istorie.unibuc.ro

Mai multe detalii pe istorie.unibuc.ro

Activități didactice nivel licență

Luni, 15 aprilie

10.00-12.00 – curs general Cultură și societate în Principatele Române (1877-1918) (conf.dr. Cristina Gudin) – Amf. Iorga (et. 1)

10.00-12.00 – curs Artă și societate în sec. XX (lect.dr. Marian Ștefănescu) – sala 206 (et. 2)

10.00-12.00 –  curs general Modernizarea societăţii româneşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (conf.dr. Andrei Florin Sora) – Amf. Pârvan (et. 3)

10.00-13.00 – curs special Platon – Mitul Atlantidei și gândirea politică            (lect.dr. Alexandra Lițu) – sala 301 (et. 3)

12.00-14.00 – curs general Romani, romanici și barbari la Dunărea de Jos (conf.dr. Ioan Opriș) – Amf. Pârvan (et. 3)

12.00-14.00 – seminar Societate, ideologie şi cultură în România postbelică (lect.dr. Matei Gheboianu)sala 211 (et. 2)

12.00-14.00 – curs Arta universală medievală (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 105 (et. 1)

14.00-16.00 – curs Stat, biserică și cultură în Europa premodernă (prof.dr. Ecaterina Lung) – Amf. Pârvan (et. 3)

14.00-16.00 – curs general Etonogeneza românească (conf.dr. Ioan Opriș) – Amf. Pârvan (et. 3)

14.00-16.00 – curs general Economie şi societate la sfârşitul evului mediu şi începutul epocii moderne  (prof.dr. Bogdan Murgescu) – Amf. Iorga (et. 1)

16.00-19.00 – curs general Imperiul Habsburgic în secolul al XIX-lea (prof.dr. Ovidiu Bozgan) –    Amf. Iorga (et. 1)

14.00-16.00 – curs general Istoria și teoria artei (prof.dr. Mihaela Pop) – Amf. Condurachi (et. 4)

16.00-19.00 – curs opțional Viață cotidiană în Transilvania în secolul al XVI-lea (conf.dr. Marius Diaconescu) – Amf. Condurachi (et. 4)

16.00-19.00 – curs Regimurile politice europene între liberalism și autoritarism  (prof.dr. Ovidiu Bozgan) – Amf. Iorga (et. 1)

17.00-20.00 – curs special Africa în sistemul relațiilor internaționale (lect.dr. Dragoș Zaharia) – sala 207 (et. 2)

Marți, 16 aprilie

10.00-12.00 – curs general Istoria relaţiilor internaţionale (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Iorga (et. 1)

12.00-14.00 – curs general Știinte auxiliare ale istoriei specifice cercetării în cadrul arhivelor și bibliotecii (conf.dr. Florentina Nițu) – Amf. Iorga (et. 1)

12.00-14.00 – seminar Ştiințe auxiliare ale istoriei specifice cercetării în cadrul arhivei și bibliotecii(lect.dr. Matei Gheboianu) sala 211 (et. 2)

12.00-14.00 – curs opțional Religie și cultură în Europa Occidentală (1800-1914) (prof.dr. Ovidiu Bozgan) – Amf. Pârvan (et. 3)

12.00-15.00 – curs Bizanțul și arta bizantină (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 105 (et. 1)

14.00-16.00 – curs general Război, pace, comerţ în Imperiul Otoman (prof.dr. Viorel Panaite) – Amf. Iorga (et. 1)

14.00-16.00 – curs general Etnogeneza românească (conf.dr. Ioan Opriș) – Amf. Pârvan (et. 3)

14.00-16.00 – curs opțional Istoria podoabelor şi costumului (conf.dr. Florentina Nițu) – sala 305 (et. 3)

14.00-16.00 – curs opțional Globalism și globalizare (lect.dr. Christian Năsulea) – sala 304 (et. 3)

14.00-16.00 – curs opțional Istoria podoabelor și a costumului (conf.dr. Florentina Nițu) – sala 305 (et. 3)

14.00-16.00 – curs opțional Istoria culturală (prof.dr. Ecaterina Lung) Amf. Condurachi (et. 4)

14.00-17.00 – curs special Experiența școlarității în epoca modernă. Cazul românesc (conf.dr. Cristina Gudin) – sala 207 (et. 2)

16.00-18.00 – curs general Istoria Integrării euro-atlantice (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga (et. 1)

16.00-18.00 – curs Arta în spațiul României în Evul Mediu și Renaștere (prof.dr. Șarolta Solcan) – Amf. Condurachi (et. 4)

16.00-19.00 – curs general Economie mondială (lect.dr. Christian Năsulea) – Amf. Pârvan (et. 3)


Miercuri, 17 aprilie

8.00-10.00 – curs Regimuri politice postbelice (lect.dr. Marian Ștefănescu) – Amf. Iorga (et. 1)

10.00-12.00 – curs general Relaţii internaţionale în perioada postbelică (lect.dr. Bogdan Antoniu) – Amf. Iorga (et. 1)

10.00-12.00 – curs general Societate, cultură și ideologie în perioada postbelică (lect.dr. Marian Ștefănescu) – Amf. Pârvan (et. 3)

10.00-12.00 – curs Civilizație și societate în Roma antică (conf.dr. Florica Mihuț) – amf. Condurachi (et. 4)

12.00-14.00 – curs general Analiza conflictelor internaţionale (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Iorga (et. 1)

12.00-14.00 – curs Istoria Ideii europene (lect.dr. Alexandru Mironov) – sala 207 (et. 2)

14.00-16.00 – curs general Curente şi tendinţe în istoriografie (conf. dr. Simona Corlan) – Amf. Pârvan (et. 3)

17.00 – 20.00– curs special Mișcări totalitare în România interbelică (prof. dr. Florin Muller) – sala 201 (et. 2)

Joi, 18 aprilie

10.00-12.00 – curs general România în relaţiile internaţionale postbelice (conf.dr. Ion Bucur) – Amf. Iorga (et. 1)

10.00-12.00 – curs opțional Arta epocii metalelor (lect.dr. Alexandra Țârlea) – sala 304 (et. 3)

10.00-12.00 – curs opțional Model politic bizantin și structuri politico-statale în Europa ortodoxă (lect.dr. Liviu Damian) – sala 207 (et. 2)

11.00-14.00 – curs Imperiul Otoman (lect.dr.Silvana Rachieru) – sala 206 (et. 2)

12.00-14.00 – curs general Știinte auxiliare ale istoriei specifice cercetării în cadrul muzeului (conf.dr. Florentina Nițu) Amf. Pârvan (et. 3)

12.00-14.00 – curs general Bizanț și Occident: începutul confruntării (800-1204) (lect.dr. Manuela Dobre) – Amf. Iorga (et. 1)

12.00-14.00 – seminar Ştiințe auxiliare ale istoriei specifice cercetării în cadrul muzeului(lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 207 (et. 2)

12.00-14.00 – curs opțional Istoria cărții și a tiparului (prof.dr. Șarolta Solcan) – sala 305 (et. 3)

12.00-15.00 – curs special Imaginea Bizanțului în Europa Occidentală (sec. XV-XVII) (lect.dr. Liviu Damian) – sala 104 (et. 1)

14.00-16.00 – seminar Paleografie chirilică(lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 201 (et. 2)

14.00-17.00 – curs special Revendicări sociale și politici reformatoare în Europa sec. al XX-lea (lect.dr. Alexandru Mironov) – sala 105 (et. 1)

16.00-18.00 – curs general Cultură şi societate românească. Relaţiile între Ţările Române sec. XVI-XVIII (prof.dr. Ş. Solcan) – Amf. Pârvan (et. 3)

Vineri, 19 aprilie

10.00-12.00 – curs  De la războiul din familie la marele război. Ţările Române din sec. XVII până la începutul sec. XIX (lect.dr. Radu Nedici) – Amf. Pârvan (et. 3)

16.00-18.00Paleografie latină(conf.dr. Marius Diaconescu) – Amf. Condurachi (et. 4)

Activități didactice nivel master

Luni, 15 aprilie

17.00-20.00 – curs Patrimoniul imobil rural (D. Postăvaru) – sala Berza (et. 4)

16.00-18.00 – seminar Paleografie chirilică (conf. dr. Florentina Nițu) – sala 305 (etaj 3)

Marți, 16 aprilie

16.00-20.00 – curs Politică şi societate în America Latină în sec. al XX-lea (lect.dr. Alexandru Mironov) – sala 304 (et. 3)

17.00-20.00 – curs Digitalizarea resurselor culturale (dr. Anita Sterea) – Sala de Consiliu (et. 1)

18.00-20.00 – seminar Oratorie (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga (et. 1)

Miercuri, 17 aprilie

16.00-18.00 – curs Memoria comunismului – resursă culturală (dr. Anita Sterea) – sala 305 (et. 3)

16.00-19.00 – Curs Politici şi structuri sociale în comunismul românesc (lect.dr. Alexandru Mironov) – sala 307 (et. 3)

17.00-20.00 – curs  Sovietizarea SE Europei (conf.dr. Ion Bucur) – 303 (et. 3)

17.00-20.00 – curs România în al doilea război mondial (conf.dr. Simion Câlția) – sala 306 (et. 3)

Joi, 18 aprilie

15.00-18.00 – curs Elitele în societățile tradiționale – (prof.dr. Carol Căpiță) – sala 301 (et. 3)

16.00-19.00 – curs România postbelică. Societate și instituții culturale și politice (lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 303 (et. 3)

16.00-20.00 – curs Teme medievale în cultura de masă contemporană (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 101 (et. 1)

17.00-20.00 – curs Valorificarea patrimoniului arhitectonic urban  (conf.dr. Simion Câlţia) – sala 305 (et. 3)

17.00-20.00 – curs special Violență și conflict în preistorie (lect.dr. Alexandra Țârlea) – sala 304 (et. 3)

Vineri, 19 aprilie

17.00-20.00 – curs Tranziția de la comunism la postcomunism (lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 105 (et. 1)

Alte activități

Luni, 15 aprilie

11.00-12.00 – Prezentare și seminar Era cosmică şi istoria explorării spaţiale.  O istorie la Facultatea de Istorie (drd. Tudor Mihăescu) – sala 104 (et. 1)

Marți, 16 aprilie

11.00-13.00 – Atelierul Despre oameni și banii lor. Fragmente de viață din secolul al XIX-lea organizat de Cercul de Studii Muzeale – Sala de Consiliu (et.1)

13.00-14.00 – Atelierul Documente medievale organizat de Cercul de Studii Bizantine și SE Europene – sala 101 (et. 1)

14.00-15.00 – Prezentarea Cercului de Studii Bizantine și SE Europene – sala 101 (et. 1)

15.00-16.00 – Prezentarea programului de master Studii Medievale – Amf. Condurachi (et. 4)

Miercuri, 17 aprilie

13.00-14.00 – Workshop Cercul de Istorie contemporană a României
Experiențe din „Epoca de Aur – sala 105 (et. 1)

14.00-17.00 – Conferinţa şi dezbaterea Jocul video și realitatea istorică. Divertisment, educație, responsabilitate susținută de dr. Ştefania Matei (Universitatea din Bucureşti), moderator: prof. dr. Mirela Murgescu (eveniment organizat de către Masteratul de Istoria Ideilor, Mentalitatilor si Culturii de Masă) – Amf. Iorga (et. 1)

16.00-17.00 – Textile și patrimoniu. Șezătoare cu Lucia Brad & Prezentarea programului de master Istorie, resurse culturale și patrimoniu – Sala de Consiliu (et. 1)

16.00-17.00 – Prezentarea programului de master Istorie, resurse culturale și patrimoniu – Sala de Consiliu (et. 1)

16.00-18.00 – Colocviul Reprezentările universului medieval al masteranzilor din anul I la Studii Medievale (organizat de Cercul de Studii Medievale, Cercul de Studii Bizantine și Sud-Est Europene și Cercul de Istorie Orientală organizează) – sala 301 (et. 3)

Joi, 18 aprilie

10.00-12.00 – Atelierul „Evul Mediu românesc – O istorie în documente” (lect.dr. Radu Nedici) – sala 105 (et. 1) 

12.00-14.00 – Prezentarea Echipamentul militar medieval în secolele XIII-XV, organizată de Cercul de Istorie Militară și Compania Ursului Brun – sala 105 (et.1)

16.00-17.00 – Prezentarea programului de master Istoria comunismului în România – sala 303 (et. 3)

Vineri, 19 aprilie

11.00-13.00 – Prezentarea Documentarul de artă comentat (Jean-Pierre Limosin, „Vizită la Hokusai”; Alain Jaubert, „Shidao. Muntele Jingting în toamnă”) (lect.dr. Daniela Zaharia) – sala 301 (et. 3) (Documentarele sunt în limba engleză. Pentru participare se primesc înscrieri până joi, 18 aprilie, ora 14.00 la secretariatul Facultății de Istorie)

12.00-14.00 – History Hunt (organizată de A.S.I.D.) – loc de desfășurare Facultatea de Istorie

14.30-16.00 – Prezentare și atelier interactiv Artele marțiale, mituri și realități. O perspectivă (drd. Mircea Gorunescu) – Amf. Pârvan (et. 3)

16.00-17.00 – Seminar interactiv Fete, filme și băieți, melodii si cântăreți – Cultura de masa la Facultatea de Istorie (organizat de membrii Atelierului  de Analiză a Mentalităților și Ideilor Contemporane) – Amf. Pârvan (et. 3)