Oportunitate internship PS News

Psnews.ro. are în vedere cooptarea unor studen?i ai FIUB pentru internship nepl?tit, cu posibilitatea angaj?rii ulterioare, atât în regim part time cât ?i în regim full time.

Scopul nostru este de a forma studenti în domeniul jurnalistic, prin conectarea lor la cotidianul vie?ii de ziarist.

Perioada de internship nepl?tit va fi de 3 s?pt?mâni, de luni pân? vineri, intervalul orar urmând a fi stabilit în func?ie de programul fiec?ruia dintre studen?i. 

Tutoriat pentru studentii din anul III -Istorie

Activitatea de tutoriat se va desf??ura în fiecare vineri, între orele 14.00 ?i 16.00, la sala 201.

Tutore: lector. dr. Andrei Sora, adres? e-mail: florinandrei.sora@istorie.unibuc.ro

Este recomandat s? stabili?i în prealabil (via e-mail) întâlnirea pentru activitatea de tutoriat.

Colocviul anual ISSEE

Colocviul anual al Institutului de Studii Sud-Est Europene „Dinamici sociale ?i transferuri culturale in Sud-Estul European secolele al XVI-lea – al XIX-lea, va avea loc în zilele de 23 ?i 24 octombrie în Aula Bibliotecii Academiei. 

Ottoman Archeology in Romania

Centrul de Studii Turce – FIUB organizeaz? prima conferin?? interna?ional? având ca subiect arheologia otoman? în România, domeniu care are nevoie de sprijin pentru dezvoltare ?i preg?tire de speciali?ti.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu TIKA – Agen?ia de Cooperare ?i Colaborare Turc? ?i Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. Lucr?rile conferin?ei se vor desf??ura în limba englez?.

Conferinta ”Traditie japoneza, modernitate occidentala – o formula de succes? Universul spectacolelor Takarazuka”

Masteratul de Istoria Ideilor, Mentalitatilor si Culturii de Masa (Facultatea de Istorie si Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii) are deosebita placere de a va invita la conferinta Tradi?ie japonez?, modernitate occidental? – o formul? de succes? Universul spectacolelor Takarazuka, sus?inut?  de c?tre Dr. Maria Grajdian, Profesor Asociat al Univesit??ii din Nagasaki, School of Global Humanities and Social Sciences.