Oportunitate internship PS News

Psnews.ro. are în vedere cooptarea unor studen?i ai FIUB pentru internship nepl?tit, cu posibilitatea angaj?rii ulterioare, atât în regim part time cât ?i în regim full time.

Scopul nostru este de a forma studenti în domeniul jurnalistic, prin conectarea lor la cotidianul vie?ii de ziarist.

Perioada de internship nepl?tit va fi de 3 s?pt?mâni, de luni pân? vineri, intervalul orar urmând a fi stabilit în func?ie de programul fiec?ruia dintre studen?i. 

Tutoriat pentru studentii din anul III -Istorie

Activitatea de tutoriat se va desf??ura în fiecare vineri, între orele 14.00 ?i 16.00, la sala 201.

Tutore: lector. dr. Andrei Sora, adres? e-mail: florinandrei.sora@istorie.unibuc.ro

Este recomandat s? stabili?i în prealabil (via e-mail) întâlnirea pentru activitatea de tutoriat.

Voluntariat – Corul Na?ional de Camer? “Madrigal- Marin Constantin

E?ti pasionat de muzic? ?i cultur? ?idore?ti s? te implici în activit??i de cercetare în aceste domenii? Corul Na?ional de Camer? “Madrigal- Marin Constantin”, cel mai apreciat ansamblu coral profesionist autohton, organizeaz? un stagiu de voluntariat în perioada 15 noiembrie 2017 – 15 februarie 2018.

Conferinta – Evolution of movement in Traditional Martial Arts, from past to nowadays. Non-verbal Communication, Body Language and Visual Signs in Classical Martial Arts

Masteratul de Istoria Ideilor, Mentalitatilor si Culturii de Masa (Facultatea de Istorie si Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii), al?turi de Raiden Dojo Bucure?ti, International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken – Kyoto) ?i Nichifutsukaikan –T?ky?, au deosebita onoare de a v? invita sâmb?t?, 04.11.2017, orele 17:00 – 20:00 la conferin?a „Evolution of movement in Traditional Martial Arts, from past to nowadays. Non-verbal Communication, Body Language and Visual Signs in Classical Martial Arts”, sus?inut? dedr. Kacem Zoughari. Conferin?a va fi în limba englez? ?i se va desfasura în Amfiteatrul „Nicolae Iorga”, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, etajul I.

Oportunitate studenti – documentare

Direc?ia pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este implicat? în activit??ile organizate de Guvernul României care marcheaz? Centenarul Primului R?zboi Mondial ?i al Marii Uniri din 1918. Pe adresa facult??ii a sosit o solicitare, prin care ni s-a semnalat inten?ia de a organiza un eveniment public de tip simpozion/ miniconferin?? unde s? poat? fi prezentate aspecte legate de momentele comemorate, ?inând cont de specificul institu?iei respective.