Conferinta ”Traditie japoneza, modernitate occidentala – o formula de succes? Universul spectacolelor Takarazuka”

AFIS- Traditie si Modernitate- conferinta dr. Maria Grajdian -afis.jpg?Culturile sunt prin natura lor incomensurabile″, afirma reputatul antropolog francez Claude Lévi-Strauss, în lucrarea sa, Cealalt? fa?? a Lunii. Scrieri despre Japonia. Cultura nipon? nu face excep?ie de la afirma?ia cercet?torului, iar în ciuda sutelor de ani de solitudine datorate contextelor geografice ?i politice, aceasta nu este nicidecum izolat? în intimitatea sa. Diferitele elemente ?i tr?s?turi ale culturii japoneze se afl? într-o interconexiune mai mult sau mai pu?in evident?, atât cu aspectele sale intrinsece cât ?i cu cele care vin pe filiera altor culturi, precum cea chinez? sau coreean?.

Orice demers de în?elegere al unui element oarecare al culturii japoneze poate c?p?ta profunzime ?i se poate contura cât mai clar, prin raportarea la un alt element al acesteia. Efortul de în?elegere a cât mai multor fenomene culturale ?i contactul cu diversitatea acestora determin? adâncimea cu care observatorul p?trunde în intimitatea cunoa?terii lor. În acest sens, spre exemplu, artele mar?iale tradi?ionale, literatura nipon?, arta caligrafiei sau realizarea stampelor vor fi abordate ?i în?elese într-o manier? comprehensiv? dac? sunt al?turate încerc?rii de în?elegere a muzicii tradi?ionale japoneze, a ceremoniilor, manifest?rilor spirituale ?i religioase, limbii, etc.

Astfel, în sprijinul demersului de a în?elege cât mai profund fenomenele culturii contemporane, Masteratul de Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas? din cadrul Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti are deosebita pl?cere de v? invita la conferin?a Tradi?ie japonez?, modernitate occidental? – o formul? de succes? Universul spectacolelor Takarazuka.

Takarazuka reprezint? una dintre cele mai interesante forme artistice contemporane, ce combin? într-un melanj cu totul special elemente specific japoneze, cu structuri ?i forme artistice caracteristice  lumii occidentale, cum ar fi musicalurile. Întemeiat? în 1913-1914 ca un grup de divertisment muzical, aceast? trup? exclusiv feminin?, cu reguli ?i coduri foarte precise, se ghideaz? ?i ast?zi dup? motto-ul întemeietorului ei: "Modestie, onestitate, gra?ie". Repertoriul trupei a evoluat de la spectacole de revist?, la fastuoase mont?ri de musicaluri occidentale de succes.

 Conferin?a este sus?inut? de c?tre Dr. Maria Grajdian, Profesor Asociat al Universit??ii din Nagasaki, School of Global Humanities and Social Sciences. Doamna Dr. Maria Grajdian este o reputat? specialist? în Popular Culture, cu studii în cultura ?i civiliza?ia japonez? ?i o foarte bun? cunosc?toare a fenomenelor culturale, cu predilec?ie a anime-urilor, fiind autoarea unor lucr?ri dedicate anima?iei japoneze (Takahata Isao, Frankfurt am Main: Peter Lang Press, 2010; Flüssige Identität: Die postmoderne Liebe, die Takarazuka Revue und die Suche nach einer neuen Aufklärung, Bucharest: National Music University Press, 2009; Das japanische Anime: Versuch einer wissenschaftlichen Annäherung, Sibiu/Hermannstadt, Lucian-Blaga- University Press, 2008; Die Takarazuka Revue oder die Überwindung der Tradition, Wilhelmshaven: Florian Noetzel Press, 2005). De asemenea, doamna Grajdian a participat la un num?r impresionant de conferin?e ?i seminarii interna?ionale.

Conferin?a va fi moderat? de c?tre Prof. Dr. Mirela-Lumini?a Murgescu ?i, de asemenea, îl va avea ca invitat în cadrul dezbaterii pe drd. Bogdan-Petre Opreanu, specialist în antropologie ?i studii culturale, civiliza?ie ?i cultur? japonez?.

Evenimentul va avea loc în data de Luni, 9 octombrie 2017, orele 18:00 – 21:00, în Bd. Regina Elisabeta, 4-12, Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Istorie, Etajul III, Amfiteatrul Vasile Pârvan.

 

 

Sumar:

Conferin?a Tradi?ie japonez?, modernitate occidental? – o formul? de succes? Universul spectacolelor Takarazuka

Data: Luni, 9 octombrie 2017

Orele: 18:00 – 21:00

Loca?ia: Bd. Regina Elisabeta, 4-12, Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Istorie, Etajul III, Amfiteatrul Vasile Pârvan