In memoriam Zoe Petre (1940-2017) – Intrunire comemorativa

Departamentul de Istorie Antic?, Arheologie ?i Istoria Artei (DIAAIA) în colaborare cu Centrul de Istorie Comparat? a Societ??ilor Antice (CICSA) anun?? adunarea comemorativ?:

In memoriam Zoe Petre (1940-2017).

Întrunirea va avea loc joi, 9 noiembrie 2017, la ora 17.00, în Amfiteatrul „V. Pârvan” al Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti.

Particip?:
Acad. prof. dr. R?zvan Theodorescu (Academia Român?), Prof. univ. dr. Gheorghe-Vlad Nistor (Universitatea din Bucure?ti) ?i Arheolog dr. Alexandru Niculescu (Institutul de Arheologie „V. Pârvan”).

To?i cei care doresc s? aduc? un omagiu doamnei Zoe Petre sunt a?tepta?i al?turi de noi.

Sursa web: https://cicsaunibuc.wordpress.com/2017/11/05/in-memoriam-zoe-petre-9-noiembrie-2017/

Oportunitate internship PS News

Psnews.ro. are în vedere cooptarea unor studen?i ai FIUB pentru internship nepl?tit, cu posibilitatea angaj?rii ulterioare, atât în regim part time cât ?i în regim full time.

Scopul nostru este de a forma studenti în domeniul jurnalistic, prin conectarea lor la cotidianul vie?ii de ziarist.

Perioada de internship nepl?tit va fi de 3 s?pt?mâni, de luni pân? vineri, intervalul orar urmând a fi stabilit în func?ie de programul fiec?ruia dintre studen?i.