Experimente ale Modernității

De mai bine de un veac și jumătate modernizarea României este un subiect central al dezbaterii publice. Asumată câteodată ca un imperativ de majoritatea societății, generând alteori falii importante, modernizarea pare un proiect care nu-și pierde niciodată actualitatea. Abordată de la bun început dintr-o perspectivă instrumentală, dezbaterea privind modernizare României a lăsat însă în plan secund reflecția teoretică asupra modernității. Programul Experimente ale modernității își propune să umple acest gol, existent, deopotrivă, în spațiul academic și în societate.

Programul Experimente ale modernității conceput ca master de cercetare prin care să se ofere studenților o pregătire teoretică avansată, este construit în jurul unei axe conceptuale alcătuită din binomul modernități multiple/variante ale modernității, cu accent pe noțiunile de succes, disfuncție și eșec, dependență, subordonare, dominație, aculturație, rezistență. Cadrul conceptual are drept scop formarea și perfecționarea unor specialiști în istoria modernă, adaptați exigențelor științifice contemporane, capabili să analizeze cazul românesc dintr-o perspectivă comparativă și interdisciplinară. Programul răspunde atât unei priorități de relevanța publică, cât și necesității de cercetare fundamentală prin investigarea unei probleme majore a cunoașterii științifice, cu un impact imediat asupra politicilor administrative, economice, sociale și culturale. Misiunea formatoare şi de cercetare asumată va fi înlesnită de strânsa colaborare cu trei centre de cercetare avansată din cadrul Universității din București: Centrul de istoria bisericii; Centrul italo-român de studii istorice și Centrul de studii turce „Dimitrie Cantemir”.

Competențele profesionale și transversale dobândite prin acest program de master vor asigura creșterea oportunităților de pe piața muncii. O mai bună înțelegere a modernității ca fenomen istoric va oferi absolvenților capacitatea de a identifica, analiza și oferi soluţii pentru probleme specifice ale modernizării statului și societăţii româneşti, utilizând cunoștințe istorice relevante, dobândite din multiplele experimente ale modernităţii. Pe lângă ocupaţiile obișnuite pentru absolvenţii de istorie – în învăţământul preuniversitar, superior şi în cercetare sau în massmedia – absolvenţii acestui program de master vor beneficia şi de posibilitatea de a fi angajaţi drept consultanţi şi experţi în administraţia publică, în instituţii publice naţionale şi europene

Discipline studiate:

 • Stat, autoritate și reformă în Europa imperiilor
 • Politica de putere în sistemul Internațonal în sec. XIX
 • Modernitate și tradiționalism. Arta românească în context european (1848-1918)
 • Mecanisme și perspective ale modernizării
 • Universități și universitari în România în a doua jumătate a sec. XIX-prima jumătate a sec. XX
 • Tipologii ale creșterii economice: SUA, Europa occidentală, România (a doua jumătate a sec. XIX – primele decenii ale sec. XX)
 • Stat și modernizare administrativă. Agenți structuri, modele, limite (1789-1939)
 • Dialog și confruntare. Istorici, sociologi și înțelegerea modernității.
 • Emergența statelor naționale în Europa (sec. XIX – XX)  De la statut aristocratic la ofițeri profesioniști. Evoluția meseriei de militar (1750-1939)
 • Biserică și Stat în Europa și spațiul românesc, sec. XIX-XX: Modele şi construcţii istorice
 • Universități și universitari în România în a doua jumătate a sec. XIX-prima jumătate a sec. XX
 • Elite diplomatice europene  Medicalizarea societății românești în secolul al XIX-lea (1831-1918)
 • Alaturka şi alafranga: modernizarea Imperiului otoman în secolul al XIX-lea
 • Stat şi modernizare administrativă. Agenți structuri, modele, limite (1789-1939)Studiile masterale nu mai sunt de mult un lux academic. Au fost vremuri când carierele puteau începe și fără o dovadă de pregătire profesională aprofundată, obținută în anii următori susținerii examenului de licență. Astăzi nu mai este posibil. Concurența pentru posturi este acerbă și dă câștig de cauză numai celor bine instruiți în specialitatea urmată pe băncile facultății. Nu toți, e adevărat, simt chemarea pentru excelența profesională; de aceea, studiile masterale sunt pentru cei puțini și aleși, cărora apoi viața le va da șansa propriei realizări. Ad augusta per angusta, spuneau romanii. Nu poți ajunge deasupra tuturor prin cunoaștere decât pe calea dificilă a efortului continuu de cunoaștere. Te încumeți?
 
Studiile masterale la Facultatea de Istorie presupun muncă asiduă: lectură continuă, proiecte de cercetare, studiu neîncetat. La finalul celor doi ani, știm însă că există certitudinea unei calități intelectuale care va fi apoi bine valorificată în activitatea viitoare. Absolvenților de masterat în Istorie li se deschid multe porți, fiindcă, de-a lungul anilor de studiu elementar, apoi aprofundat, au căpătat capacitatea de a interpreta prezentul înțelegând contexte, politici, atitudini, decizii. Cunoașterea istorică reprezintă o platformă a performanței ulterioare în orice disciplină asociată umanioarelor, de exemplu. Dar ar putea cineva să facă politică de calitate sau diplomație, comunicare publică sau jurnalism, fără instrucția istoricului? Cel mai probabil, nu.
 
Când am ales, ca teritoriu al specializării, perioada modernă – în care mulți includ și secolul XX, și timpurile foarte recente – am avut un motiv determinant: studierea modernității oferă căi de înțelegere profundă a mecanismelor, a proceselor care ordonează lumea de astăzi. Modernitatea înseamnă state naționale, avans tehnologic – complex și rapid – fără precedent, înfrângerea limitelor geografice și globalizarea treptată, înseamnă evoluții spectaculoase ale sistemelor politice, înseamnă creație culturală novatoare. În fapt, studiul modernității reprezintă studiul aplicat gândirii umane din zilele noastre. Este cheia către interpretarea corectă a prezentului.
 
Facultatea de Istorie vă oferă masteratul numit Experimente ale modernității, unde profesori remarcabili științific și cu bune calități didactice vă vor preda despre Europa imperiilor, despre politicile de putere în sistemul internațional modern, despre mecanismele modernizării, despre biografia accidentată a relației dintre Stat și autorități sau administrație, despre Biserică și Stat, despre elite – fie ele universitare, intelectuale, profesionale sau aristocratice – despre istoria recentă a economiei și evoluția ei globală, despre tensiunea dintre vechi și nou în cultură, în educație, în atitudini și reflexe sociale, despre cum se câștigă libertatea și despre cum se pierde. Studiile masterale de istorie modernă s-au bucurat întotdeauna de un număr însemnat de studenți, iar calitatea cursurilor, recunoașterea națională și internațională a activității științifice a corpului profesoral se vădesc în numărul celor care doresc să își continue studiile devenind doctoranzi în materiile acestui masterat, în mobilitatea academică a studenților, în buna lor integrare în alte cicluri de studii masterale sau doctorale, în țară sau în străinătate.
 
Vă așteptăm, așadar, la prelegerile și la seminariile noastre, unde vă vom oferi răspunsuri posibile la dilemele perene ale lumii ultimelor două sute de ani. Cunoașterea înseamnă putere!
 
Prof. Univ. Mihai-Răzvan Ungureanu