Lect. Univ. Dr. Damian Liviu

Email: liviudami@gmail.com

Education

2005: B. A. in History; Bucharest University (Byzantine studies)

2005-2007: M. A. in History; Bucharest University (Byzantine, South-Eastern studies)

2005-2007: M.A. in Theology; Bucharest University (with a work on contemporary theological and historical epistemology, coord., Prof.  Emil Bartoș)

2007- 2010: Ph.D. in History; Bucharest University (coord. Prof. Stelian Brezeanu, with a work on Athanasios of Alexandria). 

2016- beginning with the year 2016 (October) I am in the program for doctoral studies in Philosophy at Bucharest University, Faculty of Philosophy, with a work entitled: Faith Between Word and Number in the Thought of Thomas F. Torrance.

Research

2007: (3 months) and 2008 (6 months): I did research for my Ph. D work at the libraries of Emory University (independent research).

2011: (one semester: 1 September- 31 December): Short Term Scholar (Postdoctoral Research Associate), Medieval Institute, University of Notre Dame.

2018 (1-31 October): Short Term Scholar, Dumbarton Oaks, Harvard University

Awards

2006: I received and Award of Excelence (Premiul de excelenţă) from former president of Romania, Emil Constantinescu, at the Forum organized by European Generation, at the section “Culture and Faith”

Areas of research

Late Antiquity, Middle Ages/Early Modernity, Historical Epistemology, Philosophical Theology, Patristic (Patrology)

Classes:

Byzantine Medieval Political Model

Byzantium/Post-Byzantium and the Western World

Byzantine Cultural Heritage in Eastern Europe

Seminars: The Historians Craft

                  Medieval Thought Through Texts

My study The Historian’s Craft and Theology in the Thought of John Warwick Montgomery,  was mentioned in John Warwick Montgomery, Fighting the Good Fight: A Life in Defense of the Faith, Wipf & Stock Publishers, 2016, pp. 100-101.

I have published:

Papers and Conference:

 1. Damian Liviu, Iconomie teologică şi comportament politic în secolul al IV-lea. Pentru un concept al continuităţii şi un model al autorităţii la Athanasios cel Mare, în Lucrările Sesiunii Naţionale a Doctoranzilor în Istorie (ediţia I), Editura Universităţii Oradea, 2009, pp. 139-149. [a paper on Athanasios of Alexandria theology and eclesiastical politics]
 •  Damian Liviu, La intersecţia disciplinelor cunoaşterii: teologia, istoriografia şi ştiinţele exacte. O privire generală asupra problemei cunoaşterii, pp. 33-42, în Studii şi materiale de istorie modernă, vol. XX, Editura Academiei Române, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga, Bucureşti, 2007. [a paper under the Romanian Academy publication on historical and theological methodology]
 •  Damian Liviu, Dialog şi integrare: istoriografia, teologia şi ştiinţa. O privire generală asupra problemei cunoaşterii, în “Analele Universităţii Bucureşti”, Anul LVI-2007, pp. 79-114. [a second paper with Bucharest University Press publication on historical and theological methodology]
 •  Damian Liviu, Iconomie teologică şi comportament politic în secolul al IV-lea. Pentru un concept al continuităţii şi un model al autorităţii la Athanasios cel Mare, în Lucrările Sesiunii Naţionale a Doctoranzilor în Istorie (ediţia I), Editura Universităţii Oradea, 2009, pp. 139-149. [a paper delievered and published at the National Sessions of Phd students in history]
 •  Damian Liviu, Modelul de autoritate la Athanasios: μίμησις. Un punct de vedere   asupra problemei  autorităţii şi puterii la Athanasios, în Orient şi Occident. In   memoriam Profesor Gheorghe Zbuchea (Coord. Lucia Popa, E. Lung, M. Dobre, R.  Dinu), Ed. Universităţii Bucureşti, 2012. [a paper on Athanasius the Great]
 •  Damian Liviu, The Cognitive and the Existential Dimension of Theology and  Historiography in the   Post-modern Epistemological Dilemma, în – G. Sfameni Gasparro –   A. Cosentino – M. Monaca (edited by), Religion in the History of European Culture.    Proceedings of the 9th EASR Conference and IAHR Special Conference, 14-17 September 2009, Messina, Biblioteca dell’Officina di Studi   Medievali 16.  1/2, Palermo, 2013.
 •  Damian Liviu, Constantine the Great, Imperial Propaganda and Christian Aggresivenes (312-337): the Ideological-Propaganda Face of an Emperor, în         Dumitru A. Vanca, Mark Cherry, Alin Albu, (Edited by) Religion and Politics. The Church-State Relationship: from Constantine the Great to post-Maastricht Europe, Ed. Reîntregirea (supliment of “Altarul Reîntregirii” Journal) Alba Iulia, 2013.
 •  Damian Liviu, Power, Authority and Christian Identity in Early Byzantine Empire, în “Analele Universităţii Bucureşti”, Seria Istorie, 2/2012. [a paper published with the scholarship received from Notre Dame University in 2011]
 • Damian Liviu, Atanasie al Alexandriei şi suveranitatea romană: contestarea modelului cezaropapist arian (337-358), în “Studii Bizantine”, Bucureşti, 4/2013. [a paper on Athanasius the Great, roman imperial sovereignty and heresy in the IVth century]
 1.  Liviu Damian, Sfârşitul grecităţii bizantine: francii, luteranii umanişti si facerea bizantinismului european, in „Studii Bizantine”, 5/2014, pp. 59-76. [a paper on Byzantium, Lutheran humanists, the Western World and the making of byzantinism]

11.    Damian Liviu, The Historian’s Craft and Theology in the Thought of John Warwick      

       Montgomery, in „Global Journal of Classical Theology” (ISSN 1521-6055), 2014

      12.  Damian Liviu, Guvernarea trupurilor la Atanasie. Trupul și libertatea între erezie și

            ortodoxie (329-373). Schiță a unui argument, în “Studii bizantine. Ortodoxia și ereziile în     

            spațiul bizantin”, UER Press, București, 2017 (nr. 7/2016)

Conferences participation

2017:

1. Invited at Forumul Dialogos (Centru de Afaceri Maris, in the city of Arad) on the topic of Reforma in spațiul românesc, 30 September 2017, moderated by Conf. univ. dr. Emil Bartoș

2. Biserica Medievală între mișcări contestatare și pre-reformatoare. Evenimente, fapte, idei și aspecte comune cu Reforma, a paper presented at the conference: Reforma protestantă în Apus și Răsărit. Simpozion Internațional Interdisciplinar, 26 octombrie, 2017, Facultatea de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.

 • During the conference I participated in : Dialog-Expresii ale Reformei în contextul cultural contemporan

People invited : Alexandru Florin Platon, istoric

                        Emil Bartoș, teolog

                        Liviu Damian, istoric

3. Formarea imaginii invizibilului în gândirea creștină prin polemica cu păgânismul (sec. II-III). Discurs apologetic și simbol, during the National Conference entitled:  Imagine, icoană şi cuvânt organized by Facultatea de Filosofie and Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității din București (the conference took place at the Faculty of Philosophy, 10-11 noiembrie 2017).

– I have presented the same paper at the conference: Imaginea Invizibilului.Texte şi iconografie that took place on Saturday 9 december 2017, at 10.00 a clock,  Sala 212, et. II, Str. Edgar Quinet 5-7, Sector 1, Bucureşti (Facultatea de Litere, Universitatea București), organized by prof. Ecaterina Lung and conf. dr. Luminita Diaconu.

I have presented:

 4. Un argument din existența răului împotriva naturalismului. Dacă naturalismul este mai raţional, rezonabil şi are forță explanatorie mai mare decât teismul, during the Anual Conference SDF September 12 2017, Doctoral School — Faculty of Philosophy, University of Bucharest.

5. Modelul politic bizantin și istoriografia recentă. Cazul bulgar, during the Conference organized by Simpozionul Societăţii Culturale Bizantine, Uniunea Elenă din România and Ambasada Republicii Elene, 20 iunie 2017

6. The Byzantine Political Model and its Reception (X-XV centuries), Ecole d’ete de Byzantinologie, Etudier le monde byzantin. Méthodologies et interprétations  30 août – 5 septembre 2017, Bucarest

I have presented a paper on The making of the image of the invisible in the early Christian thought through the polemics with paganism. Apologetical discourse and symbol, at the National Conference: Icon, Image and Word, at the Faculty of Philosophy, University of Bucharest, 10-11 November 2017.

I have presented a paper on evil and naturalism (An argument from evil against naturalism…) at SDF Annual Conference, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, 12 September 2017,

 Idem, Rethinking Athanasius and Historiography. Athanasius as a Christian Thinker: theologian, philosopher, historian,  at the “23rd International Congress of Byzantine Studies 22-27”, August 2016, Belgrade (Serbia)

 Idem, Discuţia istoriografică referitoare la concepţia augustiniană şi bizantină despre război şi situaţia politică a Imperiului Bizantin în contextul primei cruciade (1096-1099) (paper presented at the anual meeting of the Byzantine Cultural Society and the Greek Union, in 2015)

 Idem, Atanasie al Alexandriei şi suveranitatea romană: contestarea modelului cezaropapist arian (337-358) (paper on Athanasius the Great presented at the anual meeting of the Byzantine Cultural Society and the Greek Union, in 2013)

 Idem, Constantine the Great,Imperial Propaganda and Chrisitan Aggresiveness (315-337): the ideological propaganda face of an emperor, To 12th International Simposium Organized by of Theology Alba Iulia: „Church-State Relationship: From Constantine the Great to Post-Maastricht Europe”, 14th-16th of May 2013, Alba Iulia

 Idem, Sfârşitul grecităţii bizantine: francii, luteranii umanişti si facerea bizantinismului european (paper presented at the anual meeting of the Byzantine Cultural Society and the Greek Union, 2014)

 Idem, Istorie si identitate creștină, (History and Christian Identity) with the project Credinta si Profesia (Faith and Scholarly Profession) Centrul de Educație Creștină și Cultură Contemporană Areopagus, Timișoara, 23-24 aprilie, (Romania) 2013;

 Idem, April 2009: I have presented a paper on Athanasius the Great at National Session of PhD history students in Romania, at Oradea University

 Idem, September 2009: I presented a paper The Cognitive and the Existential Dimension of Theology and Historiography in the Post-modern Epistemological Dilemma, at the European Association for the Study of Religions, Messina University