Admitere Licență 2023Comisia de admitere a evaluat scrisorile de intenție ale candidaților înscriși la concursul de admitere, studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2023 și le-a notat cu calificativul ADMIS.


Rezultatele concursurilor de admitere vor fi anonimizate, în locul numelui candidaților se folosește numărul de dosar din fișa de înscriere.

Candidații care s-au înscris la mai multe concursuri în cadrul FIUB au un cod diferit pentru fiecare dosar.

Candidații își vor crea un cont (se va folosi adresa de mail a candidatului) pe  https://admitereonline.unibuc.ro/  vor parcurge etapele disponibile pe platformă și vor completa informațiile personale și legate de parcursul educațional de până acum.

Pe platforma  de înscriere, candidații vor putea selecționa din oferta Facultății programele de studii (Istorie, Istorie ID, Relații Internaționale și Studii Europene, Istoria Artei), precum și tipul de loc vizat (locuri finanțate de la buget, taxă).

Ca parte a procesului de înscriere, candidații vor putea încărca și scrisoarea de intenție. Textul, redactat pe computer, va avea maximum 2500 de semne (orientativ). Documentul ar trebui să includă o scurtă prezentare a candidatului, inclusiv a eventualelor rezultate deosebite (olimpiade, activități extra-curriculare) obținute la disciplinele relevante pentru specializarea aleasă, ar trebui să prezinte motivele alegerii facultății/specializării, precum și pasiunile și așteptările candidatului legate de evoluția sa profesională.

Succes!

ATENȚIE!!!

 • Admiterea se realizează EXCLUSIV ONLINE, astfel:

Accesând  https://admitereonline.unibuc.ro/

Creare cont (e-mail personal candidat);

Completare date;

Încărcare documente solicitate;

Trimitere înscriere.

  Pentru asistență, vă rugăm să ne scrieți la adresa admitere.istorie@unibuc.ro

 • Candidații care se vor prezenta la sediul facultății vor primi asistența în procesul de înscriere.

Locuri septembrie 2023:

Istorie IF – 1 loc subvenționat pentru persoane provenite din sistemul de protecție socială, 2 locuri subvenționate pentru absolvenții de licee situate în mediul rural*, 71 locuri cu taxă

Istoria Artei – 12 locuri cu taxă

Relații Internaționale și Studii Europene – 1 loc subvenționat pentru absolvenții de licee situate în mediul rural*, 28 locuri cu taxă

*Înscrierile pentru locurile speciale – absolvenți de licee situate în mediul rural se pot face până la data de 06.09.2023, ora 23.59.


Condiţii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program se face o înscriere separată.

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor:  <admis>, <respins>;
 2. Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica succesiv următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii: SEPTEMBRIE – 2023

Înscrieri on-line: 01 – 14* septembrie 2023 (până la ora 18.00);

Evaluarea dosarelor: 15 – 18 septembrie 2023;

Afișarea rezultatelor provizorii: 19 septembrie 2023;

Confirmarea locului obținut (fizic la facultate): 20 – 22 septembrie 2023;

Afișarea rezultatelor după confirmări: 23 septembrie 2023.

Program asistență privind înscrierea (suport în crearea contului, scanarea documentelor și încărcarea pe platformă): 10 – 14 septembrie 2023 (duminică până la ora 12.00);

UNDE? : Facultatea de Matematică,  Str. Academiei nr. 14, etaj 1, Sala 115 https://istorie.unibuc.ro/facultate/contact/

LUNI – VINERI , orele  9.00 – 14.00

DUMINICĂ, orele  9.00 – 12.00

*Înscrierile pentru locurile speciale – absolvenți de licee situate în mediul rural se pot face până la data de 06.09.2023, ora 23.59.


Taxa de înscriere şi de studii:

Taxa de înscriere: 120 lei / înscriere;

Taxa se poate plăti:

– online https://po.unibuc.ro/admitere.php

– prin transfer bancar, în contul RO92RNCB0076010452620301 

– Casieria Universităţii din Bucureşti (în incinta Rectoratului Universității din București, Șos. Panduri nr. 90-92, Sector 5, București), program LUNI-VINERI- 9.00-14.00 și SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ 9.00-12.00

Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă: 4150 lei / an

ATENȚIE! Scutirea de plată a taxei de înscriere se aprobă pentru un singur program de studii de licență din cadrul UB

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

 • certificatele  de deces ale părinților / copie xerox / scan (în cazul orfanilor de ambii părinți);
 • adeverință de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 1. Fișă de înscriere  (completată pe platforma de admitere);
 2. Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2023);
 3. Certificat de naştere;
 4. Diploma/e de olimpic, obținute în perioada studiilor liceale;
 5. Adeverinţă medicală – tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. 1 fotografie încărcată și 2 fotografii ¾ cm, care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;
 7. Carte de identitate sau pașaport;
 8. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (ordin de plată, extras de cont, chitanță, etc.);
 9. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 10. Scrisoare de intenţie.