Admitere 2023.

Candidații își vor crea un cont (se va folosi adresa de mail a candidatului) pe  https://admitereonline.unibuc.ro/  vor parcurge etapele disponibile pe platformă și vor completa informațiile personale și legate de parcursul educațional de până acum.

Pe platforma  de înscriere, candidații vor putea selecționa din oferta Facultății programele de studii (Istorie, Istorie ID, Relații Internaționale și Studii Europene, Istoria Artei), precum și tipul de loc vizat (locuri finanțate de la buget, taxă).

Ca parte a procesului de înscriere, candidații vor putea încărca și scrisoarea de intenție. Textul, redactat pe computer, va avea maximum 2500 de semne. Documentul ar trebui să includă o scurtă prezentare a candidatului, inclusiv a eventualelor rezultate deosebite (olimpiade, activități extra-curriculare) obținute la disciplinele relevante pentru specializarea aleasă, ar trebui să prezinte motivele alegerii facultății/specializării, precum și pasiunile și așteptările candidatului legate de evoluția sa profesională.

Succes!


ATENȚIE!!!

 • Admiterea se realizează exclusiv online, astfel:

Accesând  https://admitereonline.unibuc.ro/

Creare cont (e-mail personal candidat);

Completare date;

Încărcare documente solicitate;

Trimitere înscriere.

  Pentru asistență, vă rugăm să ne scrieți la adresa admitere.istorie@unibuc.ro

 • Candidații care se vor prezenta la sediul facultății vor primi asistența în procesul de înscriere.

Admitere 2023 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ


Locuri:

Istorie IF – Locuri – 108 subvenționate, 134 cu taxă

(se mai adaugă 2 locuri pentru cetățenii de etnie rromă, 1 loc pentru persoane provenite din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 3 locuri pentru românii de pretutindeni, 25 locuri pentru cetățenii non-UE – cont valutar propriu)

Istorie ID – Locuri – 50 cu taxă

Istoria Artei – Locuri – 31 subvenționate, 25 cu taxă

(se mai adaugă 1 loc pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 2 locuri pentru românii de pretutindeni, 1 loc pentru medaliații la olimpiadele științifice și competițiile sportive internaționale, 6 locuri pentru cetățenii non-UE – cont valutar propriu)

Relații Internaționale și Studii Europene – Locuri – 77 subvenționate, 69 cu taxă

(se mai adaugă 2 locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 2 locuri pentru românii de pretutindeni, 15 pentru cetățenii non-UE – cont valutar propriu)

Locuri olimpici la olimpiadele naționale și internaționale

! Admiterea pe locurile pentru olimpici este valabilă pentru elevii care au obținut locurile I, II, III  și mențiune la olimpiadele naționale și internaționale, indiferent de domeniu (pentru olimpici la nivel național, locurile alocate sunt: Istorie – 3 locuri, Istoria Artei – 1 loc, RISE – 1 loc).

Locuri speciale pentru românii de pretutindeni

! Locuri speciale pentru românii de pretutindeni (admiterea se face prin Biroul Relații Internaționale, pentru mai multe informații  contact@externe.unibuc.ro https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/).

Locuri speciale pentru cetățenii non-UE

! Locuri speciale pentru cetățenii non-UE (admiterea se face prin Biroul Relații Internaționale, pentru mai multe informații  contact@externe.unibuc.ro https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/).


Condiţii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program se face o înscriere separată.

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor:  <admis>, <respins>;
 2. Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica succesiv următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii: IULIE – 2023

Înscrieri on-line: 03 – 19 iulie 2023 (până la ora 12.00);

Program asistență privind înscrierea (suport în crearea contului, scanarea documentelor și încărcarea pe platformă):: 10 – 19 iulie 2023 (sâmbătă și duminică până la ora 12.00);

Evaluarea dosarelor: 20 – 21 iulie 2023;

Afișarea rezultatelor provizorii: 21 iulie 2023;

Confirmarea locului obținut (fizic la facultate): 22 iulie – 27 iulie 2023;

Afișarea rezultatelor după confirmări: 28 iulie 2023.

Program asistență privind înscrierea (suport în crearea contului, scanarea documentelor și încărcarea pe platformă):

https://istorie.unibuc.ro/facultate/contact/ Facultatea de Matematică,  Str. Academiei nr. 14, etaj 1, Sala 115

LUNI – VINERI , orele  9.00 – 14.00

SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ, orele  9.00 – 12.00


Taxa de admitere şi de studii:

Taxa de admitere: 120 lei / înscriere;

Taxa se poate plăti:

– online https://po.unibuc.ro/admitere.php

– prin transfer bancar, în contul RO92RNCB0076010452620301 

– Casieria Universităţii din Bucureşti (în incinta Rectoratului Universității din București, Șos. Panduri nr. 90-92, Sector 5, București), program LUNI-VINERI- 9.00-14.00 și SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ 9.00-12.00

Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă: 4150 lei / an

ATENȚIE! Scutirea de plată a taxei de înscriere se aprobă pentru un singur program de studii de licență din cadrul UB

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

 • certificatele  de deces ale părinților / copie xerox / scan (în cazul orfanilor de ambii părinți);
 • adeverință de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 1. Fișă de înscriere  (completată pe platforma de admitere);
 2. Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2023);
 3. Certificat de naştere;
 4. Diploma/e de olimpic, obținute în perioada studiilor liceale;
 5. Adeverinţă medicală – tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. 1 fotografie încărcată și 2 fotografii ¾ cm, care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;
 7. Carte de identitate sau pașaport;
 8. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (ordin de plată, extras de cont, chitanță, etc.);
 9. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 10. Scrisoare de intenţie.


Admitere 2023 – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER


Istoria Artei și Filosofia Culturii (interdisciplinar cu filosofie) – Locuri – 15 subvenționate, 34 cu taxă

(se mai adaugă 1 loc pentru românii de pretutindeni, buget fără bursă)

Istoria Comunismului în România – Locuri – 15 subvenționate, 35 cu taxă

Istoria Ideilor, Mentalităților și a Culturii de Masă (sec. XIX – XXI) – Locuri – 15 subvenționate, 35 cu taxă

Istorie, Resurse Culturale și Patrimoniu în Societatea Contemporană – Locuri – 15 subvenționate, 35 cu taxă

Istorie Globală și Relații Internaționale – Locuri – 50 cu taxă

Societate, stat, război în secolele XVIII-XX – Locuri – 24 subvenționate, 26 cu taxă

Științele Antichității, Medievistică și Arheologie – Locuri – 30 subvenționate, 20 cu taxă

Istoria și Practica Relațiilor Internaționale – Locuri – 20 subvenționate, 29 cu taxă

(se mai adaugă 1 loc pentru românii de pretutindeni, buget cu bursă)

Politică și Societate în secolul XX – Locuri – 15 subvenționate, 34 cu taxă

(se mai adaugă 1 loc pentru cetățenii de etnie rromă)

Tehnici diplomatice – Locuri – 16 subvenționate, 28 cu taxă

(se mai adaugă 1 loc pentru românii de pretutindeni, buget cu bursă)

Master didactic* – Locuri – 6 subvenționate, 4 cu taxă

*Masterul didactic – informații calendar, documente înscriere și forma de concurs https://admitere.unibuc.ro/masterat-didactic/

Locuri speciale pentru cetățenii non-UE

! Admiterea pe locuri speciale pentru cetățenii din State terțe, non-UE se face prin Biroul Relații Internaționale, pentru mai multe informații https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/admitere-master/?lang=en (Bursieri – 1 loc pe facultate, CPV: Istorie – 45 locuri, Tehnici diplomatice – 3 locuri).


Condiţii de admitere:

 • Scrisoare de intenție (conform structurii prezentate pe site) – Proba 1; /
 • Susținerea scrisorii de intenție în cadrul colocviului de admitere – Proba 2.

Cele două probe vor avea pondere egală în stabilirea mediei de admitere.

Criteriu de departajare: media anului terminal din ciclul licență.


Calendarul admiterii: IULIE – 2023

Înscrieri on-line: 3 – 19 iulie 2023;

Program asistență privind înscrierea (suport în crearea contului, scanarea documentelor și încărcarea pe platformă): 10 – 19 iulie 2023;

Evaluare dosare și interviuri: 21 – 24 iulie 2023;

Afișarea rezultatelor provizorii: 25 iulie 2023;

Confirmare loc facultate (fizic): 26 – 27 iulie 2023;

Afișarea rezultatelor după confirmări: 28 iulie 2023.

Program asistență privind înscrierea (suport în crearea contului, scanarea documentelor și încărcarea pe platformă)::

https://istorie.unibuc.ro/facultate/contact/ Facultatea de Matematică,  Str. Academiei nr. 14, etaj 1, Sala 115

LUNI – VINERI , orele  9.00 – 14.00

SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ, orele  9.00 – 12.00


Taxa de admitere şi de studii:

Taxa de admitere: 100 lei / înscriere

Taxa se poate plăti:

– online https://po.unibuc.ro/admitere.php

– prin transfer bancar, în contul RO92RNCB0076010452620301 

– Casieria Universităţii din Bucureşti (în incinta Rectoratului Universității din București, Șos. Panduri nr. 90-92, Sector 5, București), program LUNI-VINERI- 9.00-14.00 și SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ 9.00-12.00

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 4150 lei / an.

ATENȚIE! Scutirea de plată a taxei de înscriere se realizează pentru un singur domeniu de masterat

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

 • certificatele  de deces ale părinților copie xerox / scan (în cazul orfanilor de ambii părinți);
 • adeverință de la casa de copii / centrul de plasament (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 1. Fișă de înscriere  (completată pe platforma de admitere);
 2. Diploma de bacalaureat;
 3. Diploma de licență sau adeverinţă de licență pentru promoția 2023
 4. Certificat de naştere;
 5. Adeverinţă medicală – tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. 1 fotografie încărcată și 2 fotografii ¾ cm, care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;
 7. Carte de identitate sau pașaport;
 8. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (ordin de plată, extras de cont, chitanță, etc.);
 9. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 10. Scrisoare de intenţie

ATENȚIE!!!

 • Admiterea se realizează exclusiv online, astfel:

Accesând  https://admitereonline.unibuc.ro/

Creare cont (e-mail personal candidat);

Completare date;

Încărcare documente solicitate;

Trimitere înscriere.

  Pentru asistență, vă rugăm să ne scrieți la adresa admitere.istorie@unibuc.ro

 • Candidații care se vor prezenta la sediul facultății vor primi asistența în procesul de înscriere.

Admitere 2023 – CONVERSIE PROFESIONALĂ ISTORIE

Locuri: 50 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: media examenului de licență

Calendarul admiterii: 2023

3-31 iulie și 1-18 septembrie – înscrieri online

20 septembrie – afișare  provizorie

20 – 22  septembrie – confirmare loc facultate fizic

25 septembrie – afișare finală

Taxa de admitere şi de studii:

Taxa de admitere: 100 lei

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3690 lei / an

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 1. Fișă de înscriere;
 2. Diploma de bacalaureat;
 3. Diploma de licență și foaia matricolă;
 4. Certificat de naştere;
 5. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 6. Carte de identitate
 7. Adeverinţă medicală – tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 8. Adeverință care să ateste calitatea de cadru didactic;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (ordin de plată, extras de cont, chitanță, etc.);
 10. 1 fotografie format jpg.

Toate actele, în format scan, se trimit pe adresa de email gabriela.halaicu@istorie.unibuc.roCalendar


Modalitate admitere


Metodologie


Taxa inscriere