Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei

Departamentul are în prezent 16 membri, personalităţi marcante în domeniu. Sunt specialişti care acoperă domenii fundamentale ale istoriei antice şi arheologiei (Orientul antic, Istoria Greciei, Istoria Romei, Istoria veche a României, Epigrafie, etc.) cu o pregătire de specialitate şi cu o activitate ştiinţifică care se bucură de recunoaştere internaţională. In cadrul departamentului funcționează și două centre de cercetare, Centrul de Istorie Comparată al Societăților Antice și Seminarul de Arheologie “Vasile Pârvan”. Membrii departamentului au fost şi sunt şi în prezent iniţiatorii unor ample programe de cercetare, finanţate de CNCSIS, sunt autorii unor lucrări ştiinţifice importante şi sunt membri în principalele organisme şi organizaţii internaţionale de profil.

Director departament:

Lect.dr. Daniela Zaharia

Membri:

 • Prof. dr. Gheorghe Vlad Nistor
 • Prof. dr. Miron Ciho
 • Prof. dr. Lukacs Antal
 • Prof. dr. Ecaterina Gabriela Lung
 • Prof. dr. Carol Căpiță
 • Prof. dr. Monica Chicideanu
 • Conf. dr. Emilian Alexandrescu
 • Conf. dr. Simona Corlan-Ioan
 • Conf. dr. Ioan Carol Opriș
 • Conf. dr. Florica Bohîlțea-Mihuț
 • Conf. dr. Valentin Bottez
 • Lect. dr. Andrei Alexandrescu
 • Lect. dr. Alexandra Clara Țârlea
 • Lect. dr. Alexandrina-Victoria Litu-Girboviceanu
 • Asist. drd. Mihaela Marcu-Bogan

Profesori emeriți

Prof. dr. Alexandru Barnea