Call for papers – EuroAtlantic Studies

Centrul de Studii Euro-Atlantice din cadrul Universit??ii din Bucure?ti lanseaz? apelul la contribu?ii pentru volumul Euro-Atlantic Studies num?rul 15/2018. Materialele trimise spre publicare trebuie s? fie redactate în limba englez?, s? nu dep??easc? 25 de pagini (A4, redactate cu fontul Times New Roman corp de 12, spa?ierea textului s? fie la 1,5 rânduri), s? respecte principiile de etic? academic?, inclusiv cele privind plagiatul, s? fie contribu?ii inedite ?i originale (materiale nepublicate), s? respecte normele academice în vigoare, în ceea ce prive?te aparatul critic. Materialele trebuie s? fie înso?ite de un rezumat în limba englez?. (abstract)

Totodat?, revista con?ine ?i o sec?iune de recenzii, iar pentru acestea condi?iile de redactare r?mân cele enun?ate mai sus, cu excep?ia num?rului de pagini care nu trebuie s? dep??easc? 3 pagini.Termenul limit? pân? la care pute?i trimite materialele dumneavoastr? este 15 mai 2018.

Contribu?iile pot fi trimise la adresa de email: contact@csea.ro

In memoriam Dinu C. Giurescu

Trupul neinsufletit al academicianului si profesorului Dinu C. Giurescu va fi depus la sediul Facultatii de Istorie – Universitatea din Bucuresti (B-dul Regina Elisabeta 4-12), Holul de Marmura – parter, intre orele 16.00-18.00. Cei care doresc pot sa-i aduca aici un ultim omagiu.

Incepand cu orele 19.00, sicriul va fi depus la Biserica Italiana.

Ceremonia religioasa va avea loc vineri, incepand cu orele 11.00 iar inmormantarea va fi la Cimitirul Bellu, in cavoul familiei.

Dezbatere: Comunismul ?i garantarea locului de munc?

Vineri, 20 aprilie 2018, Facultatea de Istorie din Bucure?ti a g?zduit o dezbatere pe o tem? de interes pentru cei mai tineri: aparenta stabilitate a sistemului social ?i economic de dinainte de 1989.

Makoto Shinkai – singuratate, iubire si comunicare in cultura japoneza

Masteratul de Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas?, Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti ?i Asocia?ia Cultural? Raiden Dojo Bucure?ti au pl?cerea de a v? invita miercuri,  25 aprilie 2018, ora 17:00, la o sear? de primavar? ?i animatie japonez?. Dr. Alice Teodorescu va sus?ine prezentarea Makoto Shinkai – singur?tate, iubire ?i comunicare în cultura japonez?, urmat? de o dezbatere în jurul  temelor comunic?rii ?i iubirii în anima?ia japonez?.  Dezbaterea va fi moderat? de Prof. Dr. Mirela-Lumini?a Murgescu (Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Istorie).  

Programul prezent?rilor #Sesiunea anual? CICSA 2018

Centrul de Istorie Comparat? a Societ??ilor Antice anun?? desf??urarea lucr?rilor sesiunii anuale, cu tema: “SPA?IU, TIMP, MEMORIE”, în zilele de 20 ?i 21 aprilie 2018, în cadrul Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, amf. V. Pârvan, etajul III.

Selectie Erasmus 2018-2019 Runda 2

Facultatea de Istorie anun?? scoaterea la concurs a unui num?r de 2 burse Erasmus. În func?ie de punctajul ob?inut,vor exista ?i rezerve (rezervele vor avea posibilitatea de a ocupa pozi?ii finan?abile în eventualitatea retragerii unor titulari sau a supliment?rii fondurilor alocate programului Erasmus).

Selectie ERASMUS 2018-2019

Facultatea de Istorie anun?? scoaterea la concurs a unui num?r de 18 de burse Erasmus. În func?ie de punctajul ob?inut, vor exista ?i rezerve (rezervele vor avea posibilitatea de a ocupa pozi?ii finan?abile în eventualitatea retragerii unor titulari sau a supliment?rii fondurilor alocate programului Erasmus).