Programul prezent?rilor #Sesiunea anual? CICSA 2018

Centrul de Istorie Comparat? a Societ??ilor Antice anun?? desf??urarea lucr?rilor sesiunii anuale, cu tema: “SPA?IU, TIMP, MEMORIE”, în zilele de 20 ?i 21 aprilie 2018, în cadrul Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, amf. V. Pârvan, etajul III.

Lucr?rile Sesiunii de comunic?ri se vor deschide pe vineri, 20 aprilie 2018, la orele 9.00 cu conferin?a inaugural?: ”Noster orbis. Frontierele ?i spa?iul Imperiului roman în Panegyrici Latini (sec. III-IV)”, sus?inut? de prof. univ. dr. Nelu Zugravu.

Interven?iile vor începe la orele 10.00.

Programul detaliat al prezent?rilor este ata?at în format PDF, la linkul de mai jos:
Programul Prezent?rilor # Sesiunea anual? CICSA 2018

V? invit?m ?i v? a?tept?m s? participa?i în num?r cât mai mare la prezent?rile lucr?rilor.

Mai multe detalii despre conferinta sunt disponibile pe site-ul CICSA.

Afis-cicsa-sesiunea-anuala.2018.jpg