Makoto Shinkai – singuratate, iubire si comunicare in cultura japoneza

Afis oficial Makoto Shinkai-1.jpgMasteratul de Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas?, Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti ?i Asocia?ia Cultural? Raiden Dojo Bucure?ti au pl?cerea de a v? invita miercuri,  25 aprilie 2018, ora 17:00, la o sear? de primavar? ?i animatie japonez?. Dr. Alice Teodorescu va sus?ine prezentarea Makoto Shinkai – singur?tate, iubire ?i comunicare în cultura japonez?, urmat? de o dezbatere în jurul  temelor comunic?rii ?i iubirii în anima?ia japonez?.  Dezbaterea va fi moderat? de Prof. Dr. Mirela-Lumini?a Murgescu (Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Istorie).  

Atunci când discut?m despre regizorul Makoto Shinkai, spunem imagini vii, culori puternice, ploaie, sakura, dar mai ales explorarea sinelui prin fiecare zbor al petalelor de cire? japonez, sondarea f?r? menajamente a trecutului traumatic japonez prin metafore ale singur?t??ii ?i incapacit??ii de a comunica, tr?irile adolescen?ei, prima dragoste ?i nevoia de a-?i g?si propria voce. Makoto Shinkai devine, pentru lumea de ast?zi, un regizor ?i maestru al anima?iei, reprezentând tocmai „contradic?iile” contemporane existente în cultura japonez?, iar acest eveniment, ce porne?te de la una dintre lucr?rile sale celebre – Kotonoha no niwa / Garden of Words (2013) – va încerca s? exploreze subtilit??ile, reprezent?rile culturale ?i temele mari, pe care Shinkai le atac? (singur?tate, iubire, comunicare). Ce înseamn?, de fapt, aceste teme în contextul lumii japoneze în intersec?ie cu lumea globalizat? a “popular culture”? Unde ne întâlnim ?i unde ne diferen?iem în aceast? ”goan?” a descoperirii de sine, a refuzului maturiz?rii, a nevoii de Cel?lalt,  etc. ? R?mâne s? vedem cum ne r?spunde, pe de o parte, chiar Makoto Shinkai, ?i, pe de alt? parte, cum putem r?spunde noi.

Alice Teodorescu este Doctor în ?tiin?ele Comunic?rii, absolvind în cadrul ?colii Doctorale în ?tiin?ele Comunic?rii, la Universitatea din Bucure?ti summa cum laude cu teza ”Identitatea de fan anime în spa?iul cultural românesc. (Japanmania între local ?i global)” (2017). Interesele sale de cercetare înglobeaz? popular culture, cu accent pe cea japonez?, fandom, culturi ale tinerilor ?i globalizare.

A absolvit Facultatea de Litere, sec?ia Comunicare ?i rela?ii publice, cu lucrarea de licen?? ”Paradigme mitice în popular culture: J.R.R. Tolkien ?i C.S. Lewis – o abordare comparat?” (2009) ?i teza de masterat ”Anima?ia japonez? între local ?i global: comediile romantice pentru fete ?i receptarea lor în România” (2013). A studiat timp de un an la Universitatea din Amsterdam, în cadrul Materatului de cercetare în Studii Media (2011-2012) ?i a participat la o serie important? de manifest?ri dedicate culturii japoneze ?i fenomenelor culturii contemporane.

Evenimentul va avea loc miercuri, 25 aprilie, ora 17.00, in Amfiteatrul “Nicolae Iorga”, et.I, Facultatea de Istorie, Bd. Elisabeta 4-12 .

 

 

* Evenimentul face parte din seria de conferin?e „Istorie, cultur? ?i spiritualitate în perspectiv? comparat?'', organizate împreun? cu Raiden Dojo Bucure?ti.

V? a?tept?m cu drag.