Comunicat de pres?

Mar?i, 25 aprilie 2017, s-a desf??urat la Universitatea din Bucure?ti conferin?a de închidere a proiectului ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Na?ionale ale României”.

Interviu ERASMUS

Interviul de selec?ie a studen?ilor pentru programul ERASMUS va fi organizat joi 27 aprilie, ora 10, la Sala de Consiliu.?

SECUNDE JAPONEZE. Arta si istorie in Tara-Soarelui Rasare.

Masteratul de Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas? ?i Cercul de Istorie Oriental? din cadrul Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, cu sprijinul Raiden Dojo Bucure?ti, au deosebita pl?cere de a v? invita în cadrul Sapt?mânii Por?ilor Deschise, la o incursiune în lumea istoriei ?i civiliza?iei japoneze.
C?l?toria virtual? va avea loc vineri, 28 aprilie, între orele 14-20, la Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Turce, sala 8.

Conferinta de inchidere a proiectului ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Nationale ale Romaniei”

Universitatea din Bucure?ti organizeaz? Mar?i, 25 Aprilie 2017, conferin?a de închidere a proiectului ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Na?ionale ale României”, implementat de Universitatea din Bucure?ti în parteneriat cu Arhivele Na?ionale ale României, Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca ?i Arhivele Na?ionale ale Norvegiei în perioada Decembrie 2014 – Aprilie 2017 în cadrul Programului PA16/RO12 ”Conservarea ?i revitalizarea patrimoniului cultural ?i natural”, finan?at prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.