Saptamana Portilor Deschise

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti organizeaz?, în perioada 24-28 aprilie 2017, Zilele Por?ilor Deschise la Istorie. Manifestarea include o serie de evenimente dedicate liceenilor ?i tuturor celor interesa?i de oferta educa?ional? a facult??ii:

 • Cursuri deschise publicului la toate programele facult??ii (licen?? ?i master);
 • Conferin?e de prezentare a programelor de studiu (licen?? ?i master) oferite de facultate;
 • Workshopuri organizate de cercurile studen?e?ti;
 • Workshopuri organizate de Asocia?ia Studen?ilor la Istorie ”Dacia”;
 • Prezent?ri pe teme de cercetare diverse sus?inute de doctoranzii facult??ii;
 • Evenimente organizate de Asocia?ia Alumni Istorie.

  Unde?

  La sediul din B-dul Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 5, Bucure?ti.

  Pentru program?ri ale vizitelor:

  021.314.53.89; secretariat@istorie.unibuc.ro; contact@istorie.unibuc.ro

  Mai multe detalii pe istorie.unibuc.ro


  Activitati didactice nivel licenta

  INTERVAL ORAR CURS/SEMINAR (Profesor) – sal?
  LUNI 24 aprilie
  10.00-12.00curs general Cultur? ?i societate în Principatele Române (1877-1918) (conf.dr. Cristina Gudin) – Amf. Iorga
  curs general Expansiune ?i diploma?ie în epoca roman? (lect.dr. Valentin Bottez) – Amf. Pârvan
  curs general Modernizarea societ??ii române?ti, 1866-1918 (lect.dr. Andrei Florin Sora) – Amf. Condurachi
  12.00-14.00curs general Curente ?i tendin?e în istoriografie (conf.dr. Simona Corlan) – Amf. Pârvan
  curs Istorie cultural? (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 105
  14.00-16.00curs general Economie ?i societate la sfâr?itul evului mediu ?i începutul epocii moderne (prof.dr. Bogdan Murgescu) – Amf. Iorga
  curs Biseric?, stat, cultur? (prof.dr. Ecaterina Lung) – Amf. Pârvan
  14.00-17.00curs special Analiza mitului: mit, mitologie, gândire mitic? (lect.dr. Daniela Zaharia) – sala 304
  17.00-20.00curs general Regimuri politice europene între liberalism ?i autoritarism (prof.dr. Ovidiu Bozgan) – Amf. Iorga
  MAR?I, 25 aprilie
  8.30-11.30curs Arta de a c?l?tori în modernitatea timpurie (lect.dr. Marian Coman) – sala 105
  12.00-14.00curs general ?tiinte auxiliare specifice cercet?rii în cadrul arhivelor ?i bibliotecii (conf.dr. Florentina Ni?u) – Amf. Iorga
  curs Istoria rela?iilor interna?ionale (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Pârvan
  seminar Epigrafie egiptean? (prof.dr. Miron Ciho) – sala 304
  seminar ?tiin?e auxiliare (asist.dr. Cosmin Ioni??) – Amf. Condurachi
  12.00-15.00curs Bizan?ul ?i arta bizantin? (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 104
  14.00-16.00curs general Etnogeneza româneasc? (conf.dr. Ioan Opri?) – Amf. Pârvan
  curs Arta extrem oriental? (lect.dr. Daniela Zaharia) – sala 301
  curs Globalism ?i globalizare (lect.dr. Christian N?sulea) – Amf. Condurachi
  16.00-18.00curs Mentalit??i medievale (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 104
  16.00-19.00curs Ideologii politice în epoca contemporan? (dr. Victor Nicol?escu) – Amf. Condurachi
  17.00-20.00curs special Africa în sistemul rela?iilor interna?ionale (lect.dr. Drago? Zaharia) – sala 105
  18.00-20.00seminar Comunicare academic? (asist.dr. Cosmin Ioni??) – sala 207
  MIERCURI, 26 aprilie
  8.00-10.00curs Regimuri politice postbelice (lect.dr. Marian ?tef?nescu) – Amf. Iorga
  seminar ?tiin?e auxiliare (lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 211
  9.00-12.00curs Drept comunitar (dr. Mihai ?andru) – Amf. Condurachi
  10.00-12.00curs general Societate, cultur? ?i ideologie în perioada postbelic? (lect.dr. Marian ?tef?nescu) – Amf. Iorga
  curs Art? ?i antichit??i orientale (prof.dr. Miron Ciho) – sala 304
  curs Istoria artei medievale (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 206
  12.00-14.00curs general Rela?iile interna?ionale postbelice (lect.dr. Bogdan Antoniu) – Amf. Iorga
  curs op?ional Istoria Ideii europene (lect.dr. Alexandru Murad Mironov) – sala 306
  curs special Introducere în istoria urban? (conf.dr. Simion Câl?ia) – sala 305
  curs Analiza conflictelor interna?ionale (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Pârvan
  14.00-16.00curs general România în rela?iile interna?ionale postbelice (conf.dr. I. Bucur) – Amf. Iorga
  14.00-17.00curs Imperiul Otoman (lect.dr. Silvana Rachieru) – sala 8
  curs Economie mondial? (lect.dr. Christian N?sulea) – Amf. Condurachi
  16.00-18.00curs general Romani, romanici ?i barbari la Dun?rea de Jos (conf.dr. Ioan Opri?) – Amf. Pârvan
  16.00-19.00curs Mi?c?ri totalitare în România interbelic? (prof. dr. Florin Muller) – sala 307
  18.00-20.00curs special Religie ?i cultur? în Europa Occidental? (1880-1914) (prof.dr. Ovidiu Bozgan) – sala 105
  JOI, 27 aprilie
  9.00-12.00curs special Istoria militar? a celui de-al doilea r?zboi mondial (lect. dr. Marian ?tef?nescu) – CSEA
  10.00-12.00curs general Civiliza?ie ?i societate roman? (conf.dr. Florica Bohîl?ea Mihu?) – Amf. Condurachi
  curs special Arheologie medieval? (prof.dr. Antal Lukacs) – sala 306
  curs Criminalitatea transfrontalier? (dr. Victor Nicol?escu) – sala 105
  12.00-14.00curs general ?tiinte auxiliare specifice cercet?rii în cadrul muzeului (conf.dr. Florentina Ni?u) – Amf. Parvan
  curs general Bizan? ?i Occident: începutul confrunt?rii (800-1204) (lect.dr. Manuela Dobre) – Amf. Iorga
  12.00-15.00curs special Imaginea Bizan?ului în Europa Occidental? (sec. XV-XVII) (lect.dr. Liviu Damian) – sala 104
  14.00-16.00curs special Egiptul greco-roman (prof.dr. Miron Ciho) – sala 304
  seminar Istoria costumului ?i a podoabelor (conf.dr. Florentina Ni?u) – sala 305
  seminar Paleografie latin? medieval? (prof.dr. Antal Lukacs) – sala 306
  16.00-19.00curs Arta româneasc? în secolul XIX (prof.dr. Alin Ciupal?) – sala 208
  18.00-20.00curs Negociere ?i conflict în rela?iile interna?ionale (lect.dr. Mihai Dobre) – sala 104
  seminar Istorie medieval? româneasc? (lect.dr. Radu Nedici) – sala 304
  VINERI, 28 aprilie
  10.00-12.00seminar Istorie medieval? româneasc? (lect.dr. Radu Nedici) – Amf. Pârvan
  seminar Societate, cultur?, ideologie în România postbelic? (lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 211
  12.00-14.00seminar România în rela?iile interna?ionale postbelice (lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 211
  seminar Istorie medieval? româneasc? (lect.dr. Radu Nedici) – sala 306
  seminar Istorie medie universal? (lect.dr. Marian Coman) – sala 105