SECUNDE JAPONEZE. Arta si istorie in Tara-Soarelui Rasare.

Masteratul de Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas? ?i Cercul de Istorie Oriental? din cadrul Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, cu sprijinul Raiden Dojo Bucure?ti, au deosebita pl?cere de a v? invita în cadrul Sapt?mânii Por?ilor Deschise, la o incursiune în lumea istoriei ?i civiliza?iei japoneze.
C?l?toria virtual? va avea loc vineri, 28 aprilie, între orele 14-20, la Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Turce, sala 8.

Itinerariul va cuprinde:

Orele 14-16

• Prezentarea Cercului de Istorie Oriental?. Invitat: lect. dr. Silvana Rachieru (Centrul de Studii Turce) ?i prezentarea Programului de Master Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas?.

• Conferin?a: Incursiune în mar?ialul r?zboinicilor japonezi ?i demonstra?ie de arme tradi?ionale japoneze, sus?inute de Mircea Gorunescu, masterand, Masterul de Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas? ?i reprezentant Raiden Dojo Bucure?ti.

Orele 16-20

• Vizionare de film ?i dezbatere: Cât în?elegem civiliza?ia japonez? ?i de ce ne fascineaz?? În cadrul cursului Film ?i Istorie din cadrul Masteratului de Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas?, sus?inut de prof. dr. Mirela-Lumini?a Murgescu, tema zilei va fi un film reprezentativ pentru cinematografia japonez?. Vizionarea va fi urmat? de o discu?ie cu privire la valoarea filmului, atât din punct de vedere estetic, cât ?i ca document relevant pentru cultura de mas? contemporan?. Invitat special la dezbatere: drd. Bogdan Opreanu.