MA4you – Saptamana Programelor de Master la Facultatea de Istorie

Cursuri deschise

Legend? sigle programe Master:

IPRI – Istoria ?i practica rela?iilor interna?ionale

TD – Tehnici diplomatice

SM – Studii Medievale

IAFC – Istoria artei ?i filosofia culturii

IPM – Istoria si politic? militar? în secolele XIX – XXI

PS – Politica ?i societate în secolul al XX-lea

ICPA – interfe?e culturale în preistorie ?i antichitate

ICR – Istoria comunismului în România

IRCP – Istorie, resurse culturale ?i patrimoniu în societatea contemporan?

EM – Experimente ale modernit??ii

IIMCM – Istoria ideilor, mentalit??ilor ?i a culturii de mas?

ora

Curs/Titular/Sala

LUNI

14-17

Negocierea în situa?ie de criz? – Master TD – (lect. dr. Alin Matei) 207

Reperele identit??ii culturale africane – Master TD – (conf. dr. Simona Corlan) 301

Rela?ii economice în Marea Mediteran? ?i Marea Neagr? în epoca Roman? – Master ICPA – (conf. dr. Ioan Carol Opri?) 313

16-20

Spa?ii urbane ?i fortifica?ii în spa?iul mediteranean – Master ICPA (conf. dr. Valentin Bottez) Amf. Condurachi

Reflect?ri ale r?zboiului în mentalul colectiv românesc în secolul XX – Master IPM – (prof. dr. Mirela Murgescu) 305

Muta?ii ?i performan?? economic? în perioada comunist? – Master ICR – (prof. dr. Bogdan Murgescu) 8

Antropologie cultural? – Master IIMCM – (lect. dr. Marian Coman) 104

17-20

Constituirea ?i evolu?ia imaginii – Master IAFC – (prof. dr. Ecaterina Lung) 206

MAR?I

09-12

Magia în civiliza?ia egiptean? antic? – Master ICPA – (prof. dr. Miron Ciho) 304

14-17

România postbelic?. Societate ?i institu?ii culturale ?i politice – Master ICR – (lect. dr. Matei Gheboianu) 207

14-18

Evolu?ia sistemului politic american în sec. XIX-XX – Master PS – (lect. dr. Bogdan Antoniu) CSEA

15-18

Patrimoniul religios bizantin – Master IRCP – (lect. dr. Manuela Dobre / lect. dr. Liviu Damian) 101

16-18

Mentalit??i medievale – Master SM – (prof. dr. Ecaterina Lung) 104

Alina?e ?i sisteme de alian?? în Europa sec. XIX – Master IPRI – (lect. dr. Alin Matei) 207

17-20

Elitele în societ??ile tradi?ionale – Master ICPA – (prof. dr. Carol C?pi??) 301

Tranzi?ia de la comunism la postcomunism – Master ICR – (lect. dr. Matei Gheboianu) 201

18-20

Iconografie bizantin? – Master SM – (lect. dr. Manuela Dobre) 104

MIERCURI

14-17

Valorificarea patrimoniului arhitectonic urban – Master IRCP – (lect. dr. Simion Câl?ia) 305

14-18

Reprezent?ri ale Celuilalt: imaginarul european modern – Master IIMCM – (conf. dr. Simona Corlan) 304

15-17

Primul r?zboi mondial – Master PS – (lect. dr. Alin Matei) 207

16-18

Comunicare intercultural? – Master TD – (prof. dr. Carol C?pi??) 301

16-19

Politici ?i structuri sociale în perioada comunist? – Master ICR – (lect. dr. Alexandru Mironov) 306

17-20

Sovietizarea Sud-Estului Europei – Master ICR – (conf. dr. Ion Bucur) 104

JOI

14-18

Politic? ?i societate în America Latin? sec. XIX-XX – Master PS – (lect. dr. Alexandru Mironov) 307

14-17

Managementul siturilor arheologice – Master IRCP – (conf. dr. Ioan Carol Opri?) Sala de Consiliu

România membr? a NATO. Misiuni militare romane?ti (1990-2010) – Master IPM – (lect. dr. Alin Matei) 207

16-19

Diploma?ia public? a SUA – Master TD – (lect. dr. Bogdan Antoniu) CSEA

16-20

Tipologii ale cre?terii economice: SUA, Europa Occidental?, România – Master EM – (prof. dr. Ovidiu Bozgan) Sala Berza (etaj 4)

Teme medievale în cultura de mas? contemporan? – Master IIMCM – (lect. dr. Manuela Dobre) 105

Ideologia puterii în societ??ile antice – Master ICPA – (lect. dr. Daniela Zaharia) 301

17-20

Patrimoniul imobil rural – Master IRCP – (Iosefina Post?varu) Sala de Consiliu

18-20

Nobilitate ?i nobilime – Master SM – (conf. dr. Marius Diaconescu) 401

VINERI

12-14

Ideologie ?i practic? în politica extern? în sec. XX-XXI – Master IPRI – (lect. dr. Bogdan Antoniu) CSEA

14-17

Dialog ?i confruntare. Istorici, sociologi ?i în?elegerea modernit??ii – Master EM – (lect. dr. Marian Coman) 105

16-20

Studii vizuale. Film ?i istorie – Master IIMCM – (prof. dr. Mirela Murgescu) 8

17-20

Stat ?i modernizare administrativ? – Master EM – (lect. dr. Andrei Florin Sora) 201

Evenimente de prezentare a programelor de master

Mar?i, 25 aprilie

13.00-15.00 – prezentarea programului de master Istorie ?i politic? militar? în România secolelor XIX-XX; participan?ii vor avea ocazia s? discute cu profesorii ?i studen?ii masteranzi despre experien?a programului de master ?i s? asiste la o prezentare de uniforme militare realizat? cu sprijinul Muzeului Na?ional de Istorie a României.

15.00-16.00 – prezentarea programului de master Istoria comunismului în România (lect. dr. Matei Gheboianu) – sala 207.

Miercuri, 26 aprilie

18.00 -19.30 – Centrul de Studii Medievale al Universit??ii din Bucure?ti în colaborare cu Cercul studen?esc de Studii Medievale al Facult??ii de Istorie organizeaz? conferin?a Vestimenta?ia în Egiptul secolelor 4-9 CE, între tradi?ie, identitate ?i mod?. O abordare cantitativ? bazat? pe papiri greci ?i arabi (drd Alexandra Ple?a, Amsterdam University); cu aceast? ocazie, participan?ii vor putea cunoa?te afla detalii despre programul de master Studii medievale – sala 301.

Joi, 27 aprilie

15.00-16.00 – prezentarea programului de master Istorie, resurse culturale ?i patrimoniu în societatea contemporan? (conf. dr. Florentina Ni?u ?i conf. dr. Ioan Opri?) – sala de Consiliu.

Vineri, 28 aprilie

14.00-16.00 – evenimentul Secunde japoneze. Istorie si art? în ?ara Soarelui-R?sare: prezentarea Cercului de Istorie Oriental? (lect.dr. Silvana Rachieru), prezentarea Programului de Master Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas? (prof.dr. Mirela Lumini?a Murgescu) ?i conferin?a Incursiune în mar?ialul r?zboinicilor japonezi ?i demonstra?ie de arme tradi?ionale japoneze (masterand Mircea Gorunescu, Masterul de Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas?) – sala 8.

16.00-20.00Vizionare de film ?i dezbatere: Cât în?elegem civiliza?ia japonez? ?i de ce ne fascineaz?? În cadrul cursului Film ?i Istorie – programul de master Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas? (prof.dr. Mirela-Lumini?a Murgescu, drd. Bogdan Opreanu vor discuta aspecte legate de cinematografia japoneza) – sala 8.