ADMITERE 2017
Studii Universitare de Masterat

Anunturi:

 

Rezultate admitere master - septembrie 2017

Anunt confirmari master septembrie 2017
Programarea sustinerii examenelor de admitere - Master, sesiunea septembrie 2017

Rezultate admitere master - iulie 2017

Anunt Confirmari

Programarea sustinerii examenelor de admitere - Master, sesiunea iulie 2017

 

 

 

Nr. crt.

PROGRAM DE STUDIU/SPECIALIZARE

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Propuneri numar locuri admitere

Subvenționate

Cu taxă

1.

ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

ZI

3

20

2.

 

TEHNICI DIPLOMATICE

ZI

1

26

3.

ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI

ZI

4

30

4.

POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX

ZI

0

25

5.

STUDII MEDIEVALE

ZI

2

19

6.

INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI ANTICHITATE

ZI

0

31

7.

ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

ZI

2

32

8.

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA

ZI

6

31

9.

ISTORIE, RESURSE CULTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

ZI

6

27

10.

ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂ

ZI

2

25

11.

EXPERIMENTE ALE MODERNITĂŢII

ZI

9

31

  Locuri rromi   2 -


Conditii de admitere

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:

• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;

• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.

 

Proiectul trebuie să respecte următoarele elemente de bază:

• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;

• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:

– definirea subiectului;

– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;

– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;

– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;

– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;

– o bibliografie relevantă.

 

Calendar Admitere 

Înscrieri: 4-12 septembrie
Examene: 14-16 septembrie
Afișarea rezultatelor: 20 septembrie

 

 

 

Taxe:

 • Taxa de admitere: 100 LEI/dosar de admitere depus;
 • Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 LEI/AN.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere sau descarcata deaici);
 • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2017) în original sau copie xerox;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere sau copie xerox ;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent;
 • Taxa de admitere (achitată la facultate);
 • Dosar plic;
 • 4 fotografii tip buletin;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.