Tehnici Diplomatice

Programul a apărut ca o consecință logică a interesului și al acumulării de experiență profesională și instituțională în domeniul Relațiilor Internaționale și își propune să aprofundeze la nivel masteral una dintre componentele fundamentale ale Relațiilor Internaționale, anume tehnicile diplomatice. Programul de master, cu o durată de doi ani, cuprinde activități didactice integrate, simulări, cercetări și analize, prezentări orale și scrise.

Obiective generale: aprofundarea pregătirii de specialitate în domeniul Relațiilor Internaționale, acoperind nevoile de participare ale României la dinamica integrării în structuri internaționale; pregătirea aplicată a studenților care să permită desfășurarea unor activități profesionale în cadrul instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale, precum și în mediul privat de afaceri; armonizarea programelor de studii cu exigențele mediilor profesionale implicate în Relațiile Internaționale (diplomație formală/ informală).

Competențe de specialitate: utilizarea competentă și relevantă a bagajului conceptual specific, deprinderea tehnicilor de lucru fundamentale în profesiunile asociate domeniului Relațiilor Internaționale (negociere, comunicare interculturală, retorică și oratorie, protocol și ceremonial, analiză și consiliere politică); dezvoltarea spiritului analitic și de gândire critică; înțelegerea coordonatei fenomenologice și procesuale.

Competențe transversale: transversale – capacitate de evaluare şi autoevaluare; lucrul în echipă; capacitate de persuasiune și de estimare a situațiilor în desfășurare; capacitate de reacție rapidă și siguranță de sine.

Cursuri:

 • Teoriile și tehnicile negocierii
 • Protocol și ceremonial diplomatic
 • Psihologia negocierii și a comunicării interculturale
 • Retorică și argumentare
 • Negocierea în situații de criză
 • Negociere multilaterală la congresele de pace
 • Negociere și grupuri de decizie
 • Diplomație culturală și diplomație publică
 • Comunicare interculturală
 • Analiză și consiliere politică
 • Oratorie / seminar practic
 • Diplomația publică sovietică și rusă în sec. XX – XXI
 • Diplomația publică a UE
 • Diplomația publică a SUA
 • Diplomația publică și culturală a R.P. Chineze
 • Reperele identității culturale europene
 • Reperele identității culturale chineze
 • Reperele identității culturale arabe
 • Reperele identității culturale africane
 • Analiza politicii externe
 • Redactarea documentelor diplomatice europene;
 • Diplomația contemporană.
 • Perspective în carieră:

Programul conține o puternică componentă aplicată, care permite pregătirea absolvenților pentru o inserare rapidă în mediul profesional de profil. Absolvenții pot beneficia de o varietate substanțială de oportunități în carieră, putând opta pentru: Organizaţii internaţionale şi europene sau ale reprezentanţelor acestora în România; Administraţia centrală (Ministerul Afacerilor Externe, Guvern, Ministerul Integrării Europene, alte ministere sau agenţii guvernamentale); Companii naţionale sau multinaţionale (consultanţă, resurse umane, comunicare); Administraţia locală, în special la nivelul departamentelor de integrare europeană din cadrul prefecturilor, consiliilor judeţene şi al primăriilor; Organizaţii nonguvernamentale, presă, învăţământ şi cercetare.