Istoria și Practica Relațiilor Internaționale

Programul oferă studii complexe, teoretice, metodologice şi practice – istorie, drept, ştiinţe politice, geopolitică, economie, filozofie politică, diplomaţie – cu scopul de a pregăti absolvenţi calificaţi într-un domeniu ce beneficiază de o piaţă a muncii în continuă dezvoltare: Alianţe şi sisteme de alianţă în Europa sec. XIX; Noua ordine internaţională după Primul Război Mondial; Diplomaţie, negociere şi conflict în lumea contemporană; Geopolitica în analiza relaţiilor internaţionale contemporane; Teorii şi mecanisme ale relaţiilor internaţionale; Teorii şi metode de analiză a politicii externe; Drept international public aprofundat; Seminar metodologic ; Marile Puteri şi Sud-Estul Europei 1933-1949; Analiza conflictelor internaţionale în sec. XX; Politica Europeană de Securitate şi Apărare; Idei şi structuri economice în lumea contemporană; Rolul organizaţiilor internaţionale în epoca globalizării; Ideologie şi practica in politica externa in sec. XX. Studii de caz; Proiectul European: dezbateri, negocieri şi practică decizională; Seminar aplicat; Stagiu practică de specialitate.

Profesori:

Titularii disciplinelor sunt profesori universitari cu mare experienţă didactică şi autoritate profesională. De asemenea, la programul de master participă şi invitați de prestigiu atât din mediul academic din țară și străinătate cât și din instituții guvernamentale de politică externă și relaţii internaţionale: Prof.univ.dr. Ioan Chiper; Prof.univ.dr. Valentin Stan; Prof.univ.dr. Constantin Hlihor; Prof.univ.dr. Adrian Severin; Conf.univ.dr. Rudolf Dinu; Lect.univ.dr. Marian Ştefănescu; Lect.univ.dr. Laurenţiu Constantiniu; Lect.univ.dr. Alin Matei; Lect.univ.dr. Bogdan Antoniu.

Perspective în carieră:

Programul îşi propune profesionalizarea studenţilor atât în direcţia excelenţei academice cât şi pentru ocuparea de posturi profesionale în domeniile public şi privat, avându-se în vedere conjugarea a două acţiuni majore, una de formare continuă în profesie şi alta de cercetător în domeniul relaţiilor internaţionale. Datorită componentei multi-disciplinare de pregătire, absolvenţii sunt calificaţi pentru a accesa cu succes o piaţă a muncii fluidă şi în evoluţie. În ultimii 10 ani absolvenţii nostri au ocupat posturi în:

Cercetare ştiinţifică şi/sau învăţământ superior-cercetător la institute ale Academiei Române (Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga”, Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale, Institutul Diplomatic Român ş.a.); cadre didactice universitare (Universitatea din Bucureşti, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir ş.a.).
Învăţamântul pre-universitar – profesori titulari.
Instituţii guvernamentale din România – consilieri şi experţi politică externă şi relaţii internaţionale (Ministerul Afacerilor Externe, Preşedinţia României, Parlamentul României, diverse alte ministere, agenţii şi structuri ale autorităţii locale).
Organizaţii internaţionale – consilieri şi experţi (ONU, UNESCO, UNRRA, Reprezentanţa Comisiei Europene ş.a.).
Mediul privat de afaceri – diverse poziţii de consultanţă sau practică în domeniul relaţiilor internaţionale (Siemens România, CitiBank, Unicredit, BRD, Excon Consultanță ş.a.).