Istoria Comunismului în România

Programul de master “Istoria Comunismului în România” îşi propune să ofere absolvenţilor săi o imagine de ansamblu asupra regimului comunist, aşa cum s-a manifestat el în ţara noastră. Pornind de la cursuri precum “Comunismul în România interbelică-dinamică politică-configurație ideologică 1893-1944” “PCR de la creare până la declanșarea celui de al doilea război mondial” sau “Sovietizarea sud-estului Europei”, masteranzii au ocazia să cunoască îndeaproape istoria comunismului care a precedat momentul instaurării regimului comunist în România. Celelalte cursuri “România postbelică. Societate și instituții culturale și politice”, “România și crizele comunismului”, “Mutații și performanță economică în perioada comunistă”, “Control politic şi contestare societală în România comunistă. Probleme de reconstrucţie istorică şi memorie colectivă”, “Administrația și instituțiile statului în România comunistă” şi “Structura internă a PCR-ului” au menirea de a le oferi masteranzilor o abordare exhaustivă asupra subiectului, în timp ce cursurile “Învățământul în perioada comunistă”, “Presă și cenzură în perioada comunistă”, “Politici și structuri sociale în perioada comunistă” şi “Politici demografice în România comunistă”, vin să completeze bagajul de cunoştinţe necesar unui viitor cercetător în Istoria Comunismului în România”.

Programul de master conţine şi o secţiune despre “Tranziția de la comunism la postcomunism”, iar masteranzii beneficiază de un “Seminar practic de metodologia cercetării istoriei comunismului”, dar şi de locuri de practică în instituţii specializate. Absolvenții Masterului Istoria Comunismului în România se pot integra pe piața muncii ca:

  • analiști, consilieri, experți în problematica comunismului și postcomunismului în instituții publice sau nonguvernamentale;
  • cadre didactice în învățământul de științe socio umane;
  • personal în instituții de cercetare precum: Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST), Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române sau Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” şi altele;
  • experţi reprezentanţi în organisme europene şi euroatlantice;
  • jurnalişti, arhivişti, muzeografi.
  • În cadrul programului masteral puteți aplica pentru internshipurile oferite în instituții precum: Arhiva Media a Televiziunii Române, CNSAS, Arhivele Naționale, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Historia.com

Facultatea de Istorie vă invită să deveniţi acum masteranzi şi mai târziu, experţi în “Istoria Comunismului în România”