BURSE 2022-2023

BURSE SOCIALE – 2022/2023

LISTE FINALE -BURSE DE PERFORMANȚĂ – 2022/ 2023

LISTE FINALE- BURSE DE MERIT I – LICENȚĂ- 2022/2023

LISTA FINALA BURSE MERIT – MASTER ANUL I 2022-2023

LISTE FINALE- BURSE DE MERIT I – MASTER ANUL II 2022-2023

Baremuri examen burse anul 1

Propunere de repartizare a burselor 2022-2023


În atenția studenților de la programele de master anul I


ATENȚIE !!!

După finalizarea primului semestru, studenții care au absentat nemotivat de la toate examenele din sesiune vor pierde bursele obținute (de merit și sociale).


Burse de performanță (1 bursă pentru licență, 1 bursă pentru master)

Calendar înscrieri pentru depuneri dosare burse de performanță: 29.10. -04.11.2022 (înscrierile se fac la secretariat conform programului stabilit)

Criterii Licență (domeniul Istorie / Relații Internaționale)Punctaj
Publicații. Punctajul se împarte la numărul de autori. Se poate acorda bonus 50% punctaj pentru publicații în limbi străine, respectiv bonus 50 % pentru articole publicate în reviste științifice cotate în bazele de date recunoscute (altele decât cele de mai jos).
Publicațiile se depun la dosarul de concurs.
– monografii
– articole, studii, contribuții în volume colective 
45
30
Comunicări în cadrul Conferințelor internaționale, inclusiv cele organizate cu participarea UB10
Comunicări în cadrul Conferințelor naționale, inclusiv cele organizate cu participarea UB5
Comunicări în cadrul Conferințelor interne organizate în UB3
Participări în proiecte de cercetare finanțate prin competiții interne și internaționale dedicate ex. UEFISCDI. Se depune o scrisoare acoordonatorului de proiect detaliind contribuția candidatului, împreună cu un scurt descript al proiectului (obiectivele cercetării, competiție câștigată, activități proiectate)10
Recenzii publicate. Bonus 50% pentru recenzii publicate în limbi străine.3
Criterii Master (domeniul Istorie / Relații Internaționale) 
Publicații. Punctajul se împarte la numărul de autori. Se poate acorda bonus – 50% punctaj pentru publicații în limbi străine, respectiv bonus 50% pentru articole publicate în reviste științifice cotate în bazele de date recunoscute (altele decât cele de mai jos), respectiv bonus 100% pentru articole în reviste științifice, prezente în bazele de date Erih+, Scopus, Clarivate.
Publicațiile se depun la dosarul de concurs.
– monografii
– articole, studii, contribuții în volume colective 
45
30
Comunicări în cadrul Conferințelor internaționale, inclusiv cele organizate cu participarea UB10
Comunicări în cadrul Conferințelor naționale, inclusiv cele organizate cu participarea UB5
Participări în proiecte de cercetare finanțate prin competiții interne și internaționale dedicate ex. UEFISCDI. Se depune o scrisoare a coordonatorului de proiect detaliind contribuția candidatului, împreună cu un scurt descript al proiectului (obiectivele cercetării, competiție câștigată, activități proiectate)10
Recenzii publicateBonus 50% pentru recenzii publicate în limbi străine.3

Notă. Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplineasca potențialii candidații pentru a fi eligibili sunt următoarele:

I. Student integralist, media anului anterior: minim 9.00.

II.

a.  punctaj minim nivel licență – 25 de puncte

b. punctaj minim nivel master – 40 de puncte (punctaj realizat din minim 2 activități de categorii diferite, dintre care obligatoriu categoria publicație. 

III. activitățile au fost realizate în perioada studiilor de licență/master, dar nu sunt mai vechi de 4 ani.

CONSILIUL  FACULTĂȚII DE ISTORIE A DECIS ACORDAREA UNEI SINGURE CATEGORIE DE BURSĂ MERIT I ȘI PLAFONAREA LA MAXIM 35%  A FONDURILOR PENTRU BURSELE SOCIALE DIN SUMA TOTALĂ ALOCATĂ FACULTĂȚII DE ISTORIE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

 • Bursă merit

În atenția studenților de la programele de master anul I

Studenții care doresc să participe la examen în vederea obținerii unei burse de merit se pot înscrie fizic la secretara de an, prin depunerea unei cereri conform metodologiei atașate. Totodată, veți găsi mai jos tematica și bibliografia pentru fiecare program de master.

Studenții din anii I -III (licență) și anul II (Master) vor depune cerere de acceptare a bursei de merit după afișarea listelor cu propuneri.

 • Bursă socială
  • Toți studenții la Licență anii I, II, III, Master I și Master  II  care vor să aplice pentru bursa socială, vor depune fizic la secretara de an următoarele documente:
   • Anexa 1_Cerere solicitare_Bursă socială;
   • Anexa 2_Declaratie pe proprie răspundere_bursă socială;
   • documentele justificative în funcție de bursa socială pentru care aplică – orfan, plasament, medical, venituri mici (minin net 1.524 ron/membru familie);
   • Dosar
 • Nu sunt acceptate dosare incomplete!!!!

Dosarele sociale se depun doar fizic. Dosarele trimise pe email nu vor fi luate în considerare.

Programul pentru depunerea dosarelor:

Luni – 11,00-14,00

Marți – 13,00-16,00

Miercuri – 11,00-14,00

Joi – 13,00-16,00

Vineri – 10,00-12,00