Burse

BURSE 2021-2022

LISTE FINALE – BURSE DE MERIT I – MASTER -ANUL I 2021-2022

LISTE FINALE – BURSE DE MERIT I – MASTER – ANUL II

LISTA FINALĂ – BURSE DE MERIT – MASTER DIDACTIC-ANUL I 2021-2022

LISTE FINALE – BURSE DE MERIT I -LICENȚĂ

LISTA FINALĂ CU STUDENȚII CARE BENEFICIAZĂ DE BURSĂ SOCIALĂ2021-2022

REZULTATELE CONTESTAȚIILOR PENTRU BURSELE SOCIALE ȘI BURSELE DE MERIT

FONDUL DE BURSE ALOCAT FACULTĂȚII A FOST 199,392 LEI, LA CARE S-AU ADĂUGAT 9 BURSE MERIT I DIN VENITURI UB ÎN CUANTUM DE 6840 LEI

CONSILIUL  FACULTĂȚII DE ISTORIE A DECIS PLAFONAREA LA MAXIM 35%  A FONDURILOR PENTRU BURSELE SOCIALE DIN SUMA TOTALĂ ALOCATĂ FACULTĂȚII DE ISTORIE.

ÎN ACESTE CONDIȚII, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, DIN FONDUL DE BURSE VOR FI ALOCATE:

 •  100 DE BURSE SOCIALE
 • 118 DE BURSE MERIT I nivel licență
 • 61 DE BURSE MERIT I nivel master
 • 1 BURSĂ OCAZIONALĂ (SEMESTRUL I)

REPARTIZARE BURSE DE MERIT I PE ANI ȘI PROGRAME:

LICENȚĂ:

ISTORIE -ANUL I – 21, ANUL II – 23, ANUL III – 19

ISTORIA ARTEI -ANUL I – 5, ANUL II – 5, ANUL III – 5

RISE -ANUL I – 15, ANUL II – 11, ANUL III – 13

MASTER

IPRI – ANUL I – 3, ANUL II – 4

TD – ANUL I – 4, ANUL II – 4

PS – ANUL I – 4, ANUL II – 2

IAFC – ANUL I – 3, ANUL II – 3

ISTORIA COMUNISMULUI – ANUL I – 4, ANUL II – 2

STUDII MEDIEVALE – ANUL I – 3, ANUL II – 2

ISTORIE ȘI POL. MILITARĂ – ANUL I – 0, ANUL II – 2

PATRIMONIU – ANUL I – 4, ANUL II – 3

EXPERIMENTE ALE MODERNITĂȚII – ANUL I – 0, ANUL II – 2

MENTALITĂȚII – ANUL I – 4, ANUL II – 2

ICPA – ANUL I – 3, ANUL II – 2

MASTER DIDACTIC – ANUL I -1

Departajarea candidaților s-a făcut pe baza următoarelor criterii (conform art.15 din Metodologia de acordare a burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București):

a. Media semestrului anterior;
b. Media obținută la examenul de admitere;
c. Media obținută la examenul de Bacalaureat.

Conform calendarului afișat toate contestațiile privind acordarea burselor de merit și sociale se trimit în perioada 05.11 – 09.11.2021 ora 16.00doar online, la adresele de e-mail ale secretarului de an, în funcție de programul de studiu:

 și pe burse.istorie@unibuc.ro

Cererea de contestație trebuie semnată, scanată și trimisă la adresele de email menționate mai sus (conform modelului anexat).

Rezultatul soluționării contestațiilor se va afișa în data de 12.11.2021 pe site-ul facultății  la https://istorie.unibuc.ro/studenti/burse/

În atenția studenților și studenților-masteranzi care aplică pentru orice tip de bursă:

Studenții care au urmat sau urmează cursurile unei alte facultăți, trebuie să aducă o adeverință de la respectiva instituție, din care să reiasă forma de finanțare și dacă au beneficiat de bursă.

ond burse 2021-2022

În atașament găsiți fondul de burse alocat Facultății de Istorie pentru anul universitar 2021 – 2022.


Liste cu studenți înscriși pentru examen (bursă de merit) Master anul I 2021-2022

Eventualele neclarități vor fi semnalate pe adresa instituțională a secretarului de an , până la orele 16,00.


Atenție – Tematica și bibliografia pentru examenul -bursa Master anul I/2021-2022 s-a actualizat !!!


În atenția studenților și studenților-masteranzi care aplică pentru orice tip de bursă:

Studenții care au urmat sau urmează cursurile unei alte facultăți, trebuie să aducă o adeverință de la respectiva instituție, din care să reiasă forma de finanțare și dacă au beneficiat de bursă.


!! Începând cu data de 18.10.2021 pot fi depuse cereri pentru bursele studențești !!

Având în vedere situați actuală, prilejuită de contextul pandemic, declararea stării de alertă la nivel național, studenții Facultății de Istorie ce doresc să aplice pentru bursă în anul universitar 2021/2022, sunt rugați să transmită la adresa de email a secretarei de an/secție  (conform link https://istorie.unibuc.ro/facultate/secretariat/), documentele necesare în funcție de bursa pentru care aplică.

Dacă aplici pentru:

După afișarea listelor (05.11.2021) cu posibilii beneficiari ai burselor de merit I, va trebui să completați  Anexa 4_Declarație de acceptare Bursa merit I (05.11. – 11.11.2021) conform calendarului de burse afișat și să le trimiteți la adresele de e-mail menționate anterior.

În cazul în care posibilii studenți beneficiari  nu depun declarația de acceptare în perioada specificată, aceștia nu vor beneficia de bursă.

 • Bursă socială
  • Toți studenții la Licență anii I, II, III, Master I și Master  II trimit la adresa de email a secretarei de an/secție, cererea Anexa 1_Cerere solicitare_Bursă socială + Anexa 2_Declaratie pe proprie răspundere_bursă socială + documentele justificative în funcție de bursa socială pentru care aplică – orfan, plasament, medical, venituri mici (minin net 1.386 ron/membru), etc. Pentru a putea verifica constituirea corectă a dosarului de bursă, puteți consulta documentul OPIS Bursă socială.
  • Toate documentele justificative necesare fiecărui dosar de bursă socială + anexele solicitate, se vor semna, data și scana, apoi vor fi trimise într-un singur document de tip pdf. la următoarele adrese de e-mail:

Nu sunt acceptate dosare incomplete!!!!

 • Toate cererile, indiferent de bursă (socială, merit) se vor trimite conform calendarului atașat.
 • Cererile/dosarele sociale se depun doar online.

ATENȚIE!

Studenții sunt obligați să urmărească toți pașii de mai jos în momentul în care vor transmite pe mail cererile și actele solicitate pentru obținerea unei burse:

 • în SUBIECTUL mailului se vor menționa: tipul de bursă solicitată, nume, prenume, an, secție
 • în CONȚINUTUL e-mailului se vor menționa:
 • numele și prenumele
 • anul de studiu și secția/programul din care faci parte
 • toate documentele doveditoare anexate
 • toate actele doveditoare trebuiesc comprimate într-un singur document de tip pdf.

Documentul final va trebui să fie  în format PDF, denumit astfel: nume, prenume, an, secție și tipul de bursă pentru care aplicați. Acesta trebuie să conțină toate documentele justificative.

Veți primi un e-mail de confirmare în maxim 2 zile lucrătoare. În caz că nu primiți confirmare, vă rugăm să redirecționați e-mailul inițial la adresa luciana.agopsa@istorie.unibuc.ro

Precizări:

În ședința Consiliului Facultății de Istorie din 08 octombrie a.c. s-a adoptat decizia de acordare a unui singur tip de bursă de merit, anume bursă de merit I și plafonarea la 35% a fondurilor pentru bursele sociale din suma totală ce va fi alocată Facultății de Istorie în anul universitar 2021-2022.

Depunere contestații  (pentru toate tipurile de bursă)

Conform calendarului afișat toate contestații privind acordarea burselor de merit și/sau sociale se pot  trimite în perioada 05.11 – 09.11.2021 ora 16.00 , doar online, la adresa de e-mail burse.istorie@unibuc.ro

Cererea de contestație va trebui semnată, scanată și trimisă la adresa de email menționată mai sus. Acesata cerere va trebui să conțină următoarele:

 • numele și prenumele;
 • anul de studiu și secția/programul din care faci parte;
 • tipul bursei pentru care faci contestație;
 • motivul contestației.

Rezultatul soluționării contestațiilor se va afișa în data de 12.11.2021 pe site-ul facultății  la https://istorie.unibuc.ro/studenti/burse/


În atenția studenților de la programele de master anul I


Studenții care doresc să se înscrie la examen în vederea obținerii unei burse de merit I, pot găsi mai jos toate detaliile.

Metodologia de acordare a burselor la master I, comisiile de examinare, calendarul, tematica și bibliografia sunt afișate mai jos.