Burse

BURSELE DE STUDIUse acordă procentual pe ani de studiu şi secţie în funcţie de medie pentru ciclul licenta, iar pentru masterat se organizeaza concurs (click aici pentru tematică si bibliografie)

BURSELE SOCIALE – se acordă în limita fondurilor disponibile în funcţie de dosarul depus la secretariat (vezi regulament acordare burse afişat la avizier)

Pentru acordarea burselor sociale studentul trebuie să fie integralist, iar venitul lunar net mediu pe membru de familie nu trebuie să fie mai mare decât salariul minim net pe economie, după cum urmează:

  • Iunie 2014 salariul brut pe economie 850 Ron şi net 636 Ron
  • Iulie 2014 salariul brut pe economie 900 Ron şi net 670 Ron
  • August 2014 salariul brut pe economie 900 Ron şi net 670 Ron
  • Septembrie 2014 salariul brut pe economie 900 Ron şi net 670 Ron

Dosarele se primesc la secretariat în timpul programului cu publicul (12.00-14.00), cel târziu la data de 31.10.2014.