In dialog cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti

Facultatea de Istorie are pl?cerea de a v? invita miercuri, 28 februarie, ora 14.00, în amfiteatrul Iorga, la o întâlnire cu Excelen?a Sa, domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucure?ti. Conferin?a, având ca tem? 20 de ani de parteneriat strategic româno-american, va oferi ?i oportunitatea unui dialog cu membrii comunit??ii academice a Facult??ii pe marginea rela?iilor bilaterale ?i a politicii externe a Statelor Unite.

Competitie acordare laptopuri pentru studenti din mediile defavorizate – Mentor UB

S-a lansat competi?ia pentru acordarea de laptop-uri pentru studen?ii din medii defavorizate. Metodologia competi?iei se g?se?te aici.

Calendarul competi?iei:

19 februarie – 9 martie: depunrea dosarelor (la secretariatele facult??ilor)
12-15 martie – evaluarea dosarelor
15 martie: afi?area rezultatelor
15-16 martie: depunerea contesta?iilor
17 martie: afi?area rezultatelor finale

Comisia de concurs:

Pre?edinte: prof. dr. Ionela B?lu??
Membri: Beatrice Alm??anu; Lilian Ciachir; Darie Cristea; Anca Dobrov??; Matei Gheboianu; Simona Tache (student)

Comisia de contesta?ii:

Pre?edinte: conf. dr. Florentina Ni?u
Membri: Luciana Ghica; Cornel Mincu; Cristian Voica; Irina Zamfirache; Ana Maria Lupea (student)

Orar

In atentia studentilor si masteranzilor