Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice C.I.C.R. „Romania 100”

Cercul de Istorie Contemporan? Româneasc? al Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, organizeaz? în perioada 19-20 aprilie 2018, prima edi?ie a Sesiunii Na?ionale de Comunic?ri ?tiin?ifice C.I.C.R, cu tema „România 100”. 

Evenimentul se înscrie în cadrul manifest?rilor studen?e?ti organizate în contextul Centenarului ?i î?i propune s? celebreze România ultimilor 100 de ani, din perspectiv? politic?, economic?, social?, militar? ?i cultural?. Scopul evenimentului este crearea unui mediu propice dezbaterii cu privire la evolu?ia istoric? a ??rii noastre în ultimii o sut? de ani, de a face un bilan? provizoriu, cât ?i de a propune noi direc?ii de cercetare. Mai mult decât atât, conferin?a î?i propune s? aduc? laolalt? doctoranzi, masteranzi sau studen?i, din domeniul istoriei contemporane a României.

Sesiunea Na?ional? de Comunic?ri ?tiin?ifice C.I.C.R. se adreseaz? studen?ilor, masteranzilor ?i doctoranzilor care desf??oar? cercet?ri în domeniul istoriei contemporane a României (1914-2018) din domeniile ?i specializ?rile: Istorie, Istoria Artei, Rela?ii Interna?ionale, Studii Europene, ?tiin?e Politice, Filosofie, Studii Culturale, Litere ?i Arhivistic?, interesa?i de domeniul Istoriei Contemporane; sau orice alt? disciplin?/specializare relevant?.

 

Cei interesa?i sunt invita?i s? completeze formularul accesibil online la adresa https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSe7gMF1QMt-Ro_39dHhDeg1mbuxnGlpR6uQnPXYIrmdyLTXnw/viewform

Termenul limit? pentru înscrieri este 31 martie.

 

Rezultatele selec?iei participan?ilor vor fi anun?ate pe 2 aprilie 2018, pe pagina de Facebook C.I.C.R. https://web.facebook.com/CerculdeIstorieContemporanaRomaneasca/, dar ?i prin email, unde vor fi transmise toate detaliile organizatorice.

O selec?ie a lucr?rilor va fi publicat?, în limba englez?, într-un num?r special al Romanian Journal of History and International Studies.

Organizatorii asigur? cazarea ?i masa participan?ilor pentru perioada 19-20 aprilie.

Nu se percepe tax? de participare.

           

Comitetul de Organizare: lector dr. Matei Gheboianu, Ionu? Mircea Marcu, Silvia Baumgarten și Francesca Savu.

Comitetul ?tiin?ific: prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, conf. univ. dr. Florentina Ni?u, lector univ. dr. Matei Gheboianu

 

Pentru informa?ii suplimentare pute?i accesa pagina Cercului de Istorie Contemporan? Româneasc? https://web.facebook.com/CerculdeIstorieContemporanaRomaneasca ?i adresa de email cicr.fiub@gmail.com.