Transfer credite – master

In atentia studentilor de master

Studentii care doresc sa opteze pentru cursuri de la alte programe de master, vor trimite pana joi, 22 februarie, ora 24.00, un mesaj la adresa credite.master.istorie@gmail.com
in care sa fie mentionate clar urmatoarele informatii: 

– numele

– programul de master la care studentul este inmatriculat si anul de studiu 

– cursul/cursurile la care renunta 

– cursul/cursurile pentru care opteaza si programul de master din care acesta/acestea fac parte

– studentii din anul al doilea vor include informatii si despre eventualele transferuri de credite din anul I, iar cei din anul I despre transferurile realizate pe primul semestru. 

 

Numarul de credite transferate nu poate depasi 25% din total pe parcursul unui an.

 

In eventualitatea in care este vizat un transfer la un curs oferit de o alta facultatea din UB, transferul se face numai in urma acordului profesorului titular al respectivului curs si al secretariatului facultatii in cauza.