Competitie acordare laptopuri pentru studenti din mediile defavorizate – Mentor UB

S-a lansat competi?ia pentru acordarea de laptop-uri pentru studen?ii din medii defavorizate. Metodologia competi?iei se g?se?te aici.

Calendarul competi?iei:

19 februarie – 9 martie: depunrea dosarelor (la secretariatele facult??ilor)
12-15 martie – evaluarea dosarelor
15 martie: afi?area rezultatelor
15-16 martie: depunerea contesta?iilor
17 martie: afi?area rezultatelor finale

Comisia de concurs:

Pre?edinte: prof. dr.  Ionela B?lu??
Membri: Beatrice Alm??anu; Lilian Ciachir; Darie Cristea; Anca Dobrov??; Matei Gheboianu; Simona Tache (student)

Comisia de contesta?ii:

Pre?edinte: conf. dr. Florentina Ni?u
Membri:  Luciana Ghica; Cornel Mincu; Cristian Voica; Irina Zamfirache; Ana Maria Lupea (student)