Intalnire studenti RISE – profesori istorie

În data de 12 decembrie 2015, studen?ii de la specializarea Rela?ii Interna?ionale ?i Studii Europene, al?turi de doamna Decan Conf. Univ. Florentina Ni?u ?i Lect. dr. Bogdan Antoniu au organizat, în Amfiteatrul N. Iorga al Facult??ii de Istorie, o întâlnire cu profesorii de istorie din liceu, pentru a le mul?umi acestora atât pentru d?ruirea cu care predau aceast? materie, dar ?i pentru îndrumarea unor tineri afla?i la început de drum c?tre facultatea noastr?.

Le mul?umim tuturor celor prezen?i ?i sper?m s? continu?m pe viitor aceast? frumoas? colaborare!