Selectie ERASMUS

Facultatea de Istorie anun?? scoaterea la concurs a unui num?r de 20 de burse Erasmus. Mai multe informa?ii despre destina?ii, ?i procedura de selec?ie g?si?i accesand urm?torul link:

http://www.istorie.unibuc.ro/studenti/erasmus

De asemenea, Universitatea din Bucure?ti a decis în ?edin?a de Coordonare din 14 martie 2016 lansarea selec?iei pentru stagii de mobilit??i pentru stagii de practic? în cadrul Programului ERASMUS, în perioada mai – septembrie 2016, cu finan?are din fonduri ERASMUS 2015-2016, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un num?r de 16 mobilit??i, cu un total de finan?are de 30.800 EURO.
Selec?ia pentru aceste mobilit??i va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, nu la nivelul fiec?rei facult??i.

Detalii la: http://www.istorie.unibuc.ro/studenti/erasmus

Mult succes!