Cazare

CAZARE STUDENTI 2020

Important! Cererile și dosarele pentru cazare se vor depune EXCLUSIV ONLINE! Depunerea dosarelor în format fizic se va realiza după afișarea listelor cu repartizările studenților!

CALENDAR CAZARE

 • 25 septembrie – distribuirea locurilor în căminele studențești și afișarea listelor;
 • 26 septembrie – depunerea contestațiilor la adresa cazare.istorie@unibuc.ro;
 • 28 septembrie – soluționarea contestațiilor;
 • 28 septembrie – 4 octombrie – cazarea se face direct la administratorul de cămin, în baza listelor transmise de facultate (atenție, studenții nu se vor prezenta la facultate pentru ridicarea cererilor de cazare aprobate);

DOCUMENTE CAZARE

DOSAR ELECTRONIC (transmis la adresa cazare.istorie@unibuc.ro, până la 23 septembrie 2020) 

 1. Cerere tip;
 2. Fotografie scanată;
 3. CI/ BI scanat;
 4. Doar pentru cazurile în care forma de desfășurare a activităților didactice va fi exclusiv online, se va completa o declarație pe proprie răspundere că nu poate accesa o cazare în afara căminelor UB, însoțită de orice fel de document doveditor pe care îl considerați relevant (ex: caz social, nivel venituri, copii ale certificatelor de naștere ale fraților/surorilor, dovadă situație locativă etc);


5. Pentru cazurile sociale, se vor depune acte doveditoare (după caz):
– Adeverință de salariu;
– Adeverință de la șomaj;
– Cupoane de pensie (pe ultimele 3 luni);
– Adeverință privind venitul agricol (de la primărie);
– Certificat de deces;
– Copii după certificatele de naștere ale fraților/surorilor aflați în întreținerea părinților (preșcolari, elevi sau studenți) însoțite de adeverințe de elev/student pentru frații aflați în întreținerea părinților;
– Copie după certificatul de divorț.

În perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2020, actele depuse în dosarul electronic vor fi aduse la facultate!!!

DOSAR DEPUS LA FACULTATE (25 septembrie – 5 octombrie 2020)

 1. Cerere tip;
  2. 2 fotografii;
  3. Folie protectoare;
  4. Copie după CI/ BI;


5. Pentru cazurile sociale, acte doveditoare (după caz):
– Adeverință de salariu;
– Adeverință de la șomaj;
– Cupoane de pensie (pe ultimele 3 luni);
– Adeverință privind venitul agricol (de la primărie);
– Certificat de deces;
– Copii după certificatele de naștere ale fraților/surorilor aflați în întreținerea părinților (preșcolari, elevi sau studenți) însoțite de adeverințe de elev/student pentru frații aflați în întreținerea părinților;
– Copie după certificatul de divorț.

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanței academice (pentru anul I – media de admitere la facultate)!

Principii generale de repartizare a locurilor în căminele UB (pot surveni modificări în urma ședinței Senatului UB):

 • Cazarea se face în funcție de scenariul educațional adoptat de facultate pentru anul/seria respectivă și de situația socială; cazarea se va face cu prioritate pentru studenții care participă la cursuri față în față (inclusiv în scenariul mixt/blended);
 • Vor fi cazați și studenții care nu au mijloace tehnice și condiții adecvate de participare la cursuri online la domiciliu (vezi supra, documentele care susțin această cerere), în limita locurilor alocate facultății.