Rezultate cazare an universitar 2016-2017

Anun? rezultate cazare an universitar 2016-2017

Repartizarea locurilor s-a f?cut pe baza centralizatoarelor primite de la secretariatul Facult??ii de Istorie, în data de 21-09-2016 (licen??, master, doctorat).

Examen Admitere Doctorat

EXAMENUL DE TRECERE ÎN CICLUL II PENTRU STUDEN?II DOCTORANZI CARE AU COORDONATORI DE DOCTORAT PE : PROF.UNIV.DR. VLAD NISTOR, PROF.UNIV.DR. LUCKACS ANTAL, PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU AVRAM, PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU BARNEA, SE VA DESF??URA ÎN DATA DE 15.09.2016, ORELE 8.00. EXAMENUL DE ADMITERE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15.09.2016, ORELE 8.30.?

Anunt conversie

Perioada de inscriere pt programul de conversie s-a prelungit pana pe 20 septembrie.

Retragere dosare

Program special retragere dosare pentru candidatii admisi la alte facultati: 2-3 august, orele 10-12 la secretariatul Facultatii de Istorie.

Programare colocviu trecere ciclul II – Doctorat

ÎN ATEN?IA DOCTORANZILOR ÎNMATRICULA?I ÎN ANUL I (2015)

COLOCVIUL DE TRECERE ÎN CICLUL II DE STUDII UNIVERSITARE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2016, PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI DE TRECERE ÎN ANUL II SUNT NECESARE:

Anunt admitere

PERIOADA DE ÎNSCRIERI PENTRU ADMITEREA DIN SESIUNEA IULIE 2016, LA FACULTATE DE ISTORIE S-A PRELUNGIT DUP? CUM URMEAZ?:

JOI – 21.07.2016, orele 9.00 -14.00

VINERI – 22.07.2016, orele 9.00 -12.00?

In atentia candidatilor pentru admiterea la programele de licenta:

1. candidatii ai caror parinti sunt cadre didactice in activitate sau la pensie beneficiaza de scutire la plata taxei de inscriere (cu prezentarea unui document care sa ateste aceasta calitate).
2. candidatii pot depune la dosar documentele de studii in copie simpla (nelegalizata), cu conditia prezentarii originalului in momentul inscrierii, pentru stabilirea conformitatii.
3. adeverinta medicala solicitata in cadrul dosarului de admitere poate fi original sau copie simpla (nelegalizata).