Program Centenar

Centenarul Marelui R?zboi ?i al Marii Uniri reprezint? un eveniment unic în via?a societ??ii române?ti ?i implicit în cea a Societ??ii de ?tiin?e Istorice din România (S?IR), ale c?rei filiale se afl? în prima linie, pentru c? misiunea nobil? de rememorare a trecutului ?i istoriei na?ionale îi apar?ine, la firul ierbii, profesorului de istorie, istoricului. Viziunea S?IR privind Centenarul este una care se concentreaz? pe promovarea obiectiv? a valorilor trecutului, pe cre?terea importan?ei ?i relevan?ei în societate a disciplinei de studiu istorie, punând accent pe istoria na?ional?, f?r? a fi decuplat? de fenomenele generale ale istoriei europene ?i universale.

Programul se deruleaz? în parteneriat cu Universitatea din Bucure?ti.

Partener media: Agerpres.

Afis Centenar-SSIR

Comunicat presa

Calendar

Ghid Proiect Familia mea in Vremea Marelui Razboi si a Marii Uniri

Ghid Proiect Conferinta Nationala a Profesorilor