Call for Papers – Conferinta Na?ionala „Comunismul Romanesc” – edi?ia a VIII-a

cncr18.jpgConsiliul Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii ?i Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” organizeaz? anual, începând cu anul 2011 Conferin?a Na?ional? Comunismul Românesc”. Conferin?a este dedicat? studierii comunismului românesc în context est-central european. Pân? acum au fost organizate ?apte edi?ii ale C.N.C.R.

 

Cea de-a opta edi?ie a C.N.C.R care va avea loc în perioada 6-7 martie 2018 va fi organizat? în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti ?i va beneficia, la fel ca ?i edi?ile precedente de sprijinul generos al FUnda?iei Konrad Adenauer. 

 

CNCR VIII marcheaz? scurgerea a cinzeci de ani de la crizele politice ?i mi?c?rile studen?e?ti din anul 1968, care au avut loc de ambele p?r?i ale Cortinei de Fier ?i au constitutit fenomene transna?ionale remarcabile. Conferin?a va dezbate atât aspecte legate de anul 1968 cât ?i intepret?ri actuale ale unor pozi?ii oficiale sau abord?ri istoriografice din perioada comunist? referiotare la celelalte momente importante din istoria contemporan? care vor fi aniversate sau comemorate în anul 2018, precum 1918, 1938 sau 1958.

Propunerile de comunic?ri – titlul comunic?rii înso?it de un rezumat de 300-500 de cuvinte – se vor transmite pe adresele oficiale de e-mail ale institu?iilor organizatoare (CNSAS si IINI) pân? la data de 22 ianuarie.