Filozofia culturii la Emil Cioran

afi?conferin??.jpgFacultatea de Istorie, Centrul pentru studiul secolului XX ?i ?coala Doctoral? de Istorie v? invit? la prima conferin?? din cadrul Atelierelor de istorie modern? ?i contemporan?: Filozofia culturii la Emil Cioran, sus?inut? de drd. Andrei Avram, vineri, 16 februarie 2018, sala 104, ora 12:00.

 

Abordarea unei problematici precum Filozofia culturii la Emil Cioran necesit?, în primul rând, l?muriri cu privire la bornele cronologice ale tematicii alese. Scindarea în perioade distincte a biografiei cioraniene („perioada româneasc?” ?i „perioada francez?”) a avut repercusiuni ?i asupra raport?rii gânditorului la filozofia culturii. Astfel, un prim palier hermeneutic al conferin?ei se va axa asupra Weltanschaaung-ului tân?rului Emil Cioran (1932-1941). Elementele constitutive ale viziunii cioraniene pot fi reg?site în articole publicate de acesta în presa României interbelice (în special „Floarea de Foc”, „Calendarul”, „Vremea”), dar ?i în lucr?ri precum Schimbarea la fa?? a României (1936) ?i Despre Fran?a (1941-1942), scrieri definitorii pentru conturarea raport?rii gânditorului la problematici ce ?in de filozofia culturii. Prin descifrarea sensurilor pe care Cioran le acord? unor concepte precum „istorism”, „metafizica istoriei”, „tragedia culturilor mici”, „adamism românesc”, „stil”, „escatologie” ?.a. va fi conturat? Filozofia culturii la Emil Cioran.

În cea de a doua parte a conferin?ei, printr-o perspectiv? comparativ?, vor fi prezentate principalele direc?ii epistemologice ale hebdomadarului „Floarea de Foc” (1932), publica?ie la care a colaborat ?i Emil Cioran. Astfel, se va putea constata dac? pozi?ion?rile unor tineri intelectuali precum Sandu Tudor, Paul Costin Deleanu, Ar?avir Acterian, Ion Lespezeanu pot fi considerate repere ale filozofiei culturii lui Emil Cioran. Ca urmare a acestui demers, filozofia tân?rului Cioran va fi analizat? ?i prin raportarea la viziunile altor membri ai „tinerei genera?ii” interbelice.

 

Andrei Avram este doctorand al ?colii Doctorale a Facult??ii de Istorie, cu tema Emil Cioran – de la radicalismul politic la refuzul Istoriei, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Hab. Florin Müller. Domenii de interes: istoria ideilor ?i mentalit??ilor, rela?iile intelectualilor cu regimurile totalitare, istoria României interbelice.