Presa francofona din sud-estul Europei in dezbaterea istoricilor la Facultatea de Istorie

afis francofonie final.jpgIn zilele de 16-17 martie 2018 Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti a fost gazda colocviului interna?ional Presa francofon? publicat? în Europa de sud-est în secolele XIX-XXI. Evenimentul, care s-a bucurat de participarea a 17 istorici din Fran?a, Grecia, Bulgaria ?i România, a fost organizat de Centrul de Studii Turce din Facultatea de Istorie, în parteneriat cu Centrul de Istorie a Rela?iilor Interna?ionale din Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza„ Ia?i”, Centre de recherches en Europes-Eurasie – Inalco Paris, Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Réseau «Transfopress» (Re?eaua transna?ional? pentru studiu presei în limbi str?ine).

Organizat? în cadrul evenimentelor care marcheaz? luna francofoniei, conferin?a s-a deschis oficial la Institutul Francez cu o prelegere dedicat? stadiului de cercetare a presei francofone în secolul al XIX-lea, sus?inut? de prof. Diana Cooper-Richet (Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines). Colocviul a inclus ?i o mas? rotund? dedicat? situa?iei presei francofone în România contemporan? la care au participat reprezentan?i ai mass-mediei din Bucure?ti – Radio România Interna?ional, Radio France International, Radio France en Roumanie, Le Courier de Balkans, Regards, Petit Journal de Bucarest, Antenne roumaine l’Union internationale de la presse francophone. Jurnali?tii au dezb?tut în dialog cu istoricii participan?i la eveniment profilul publicului ?int?, al programelor ?i al rela?iei cu presa local?.

Lucr?rile pe sec?iuni desf??urate la Facultatea de Istorie – UB au acoperit subiecte variate cum ar fi clasificarea presei francofone, presa francez? ?i istoria cultural? în perioada construirii identit??ilor na?ionale în Balcani, sistemul francofon de informare în secolul al XIX-lea, presa francofon? ?i procesul de liberalizare în societ??ile sud-est europene ?i, nu în ultimul rând, presa francofon? între propagand? ?i diploma?ie cultural?. O concluzie a dezbaterilor a fost necesitatea aprofund?rii acestui domeniu de studiu în România, materialul bogat existent în arhive ?i biblioteci furnizând suficient? informa?ie pentru noi proiecte de cercetare ?i teze de doctorat.

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul institu?iilor francofone din Bucure?ti, Institut Français de Roumanie, Agence Universitaire de la Francophonie, Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA) – transmite Centrul de Studii Turce – FIUB.

Contact: Centrul de Studii Turce –FIUB

Email: cst.istorie@gmail.com

Facebook: /cstbucuresti