Zilele Portilor Deschise la FIUB

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti organizeaz?, în perioada 26-30 martie 2018, Zilele Por?ilor Deschise la Istorie. Manifestarea include o serie de evenimente dedicate liceenilor ?i tuturor celor interesa?i de oferta educa?ional? a facult??ii:

  • Cursuri la toate programele facult??ii deschise publicului;
  • Conferin?e de prezentare a programelor de studiu oferite de facultate;
  • Workshopuri organizate de cercurile studen?e?ti;

Unde?

La sediul din B-dul Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 5, Bucure?ti.

 

Pentru programari ale vizitelor:

021.314.53.89; secretariat@istorie.unibuc.ro; contact@istorie.unibuc.ro

Mai multe detalii pe istorie.unibuc.ro

 

Activitati didactice nivel licenta

Luni, 26 martie

10.00-12.00 – curs general Cultur? ?i societate în Principatele Române (1877-1918) (conf.dr. Cristina Gudin) – Amf. Iorga, etaj 1

10.00-12.00 –  curs general Modernizarea societ??ii române?ti în a doua jumatate a secolului al XIX-lea (lect.dr. Andrei Florin Sora) – Amf. Pârvan, etaj 3

10.00-12.00 –  curs general Expansiune ?i diploma?ie în epoca roman? (lect.dr. Valentin Bottez) – Amf. Condurachi, etaj 4 

12.00-14.00 – curs general Curente ?i tendin?e în istoriografie (conf.dr. Simona Corlan) – Amf. Pârvan, etaj 3

12.00-14.00 – curs Arta universal? medieval? (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 206, etaj 2

12.00-15.00 – curs Imperiul Otoman (lect.dr. Silvana Rachieru) – sala 8, parter

13.00-16.00 – curs special Revendic?ri sociale ?i politici reformatoare în Europa sec. XX (lect.dr. Alexandru Mironov) – sala 304, etaj 3

14.00-16.00 – curs Stat, biserc? ?i cultur? în Europa premodern? (prof.dr. Ecaterina Lung) – Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-16.00 – curs general Economie ?i societate la sfâr?itul evului mediu ?i începutul epocii moderne (prof.dr. Bogdan Murgescu) – Amf. Iorga, etaj 1

14.00-16.00 – curs Stat, biseric? ?i cultur? în Europa premodern? (prof.dr. Ecaterina Lung) Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-17.00 – curs special Experien?a ?colarit??ii în epoca modern?. Cazul românesc (conf.dr. Cristina Gudin) – sala 104, etaj 1

14.00-17.00 – curs special Analiza mitului: mit, mitologie, gândire mitic? (lect.dr. Daniela Zaharia) – Amf. Pârvan, etaj 3

16.00-18.00 – curs special Cet??i, castele ?i palate în Europa Central? în Evul Mediu ?i epoca modern? (conf.dr. Marius Diaconescu) – sala 304, etaj 3

17.00-19.00 – curs general Regimuri politice europene între liberalism ?i autoritarism (prof.dr. Ovidiu Bozgan) – Amf. Iorga, etaj 1

17.00-20.00 – curs special Africa în sistemul rela?iilor interna?ionale (lect.dr. Drago? Zaharia) – sala 104, etaj 1

18.00-20.00 – curs op?ional  Arta extrem oriental? (lect.dr. Daniela Zaharia) – sala 301, etaj 3

 

Marti, 27 martie

10.00-12.00 – curs general  Culturi preistorice pe teritoriul României (prof.dr. Monica Chicideanu) – Amf. Pârvan, etaj 3

10.00-12.00 – curs  Introducere în istoria urban? (conf.dr. Simion Câl?ia) – sala 305, etaj 3

10.00-14.00 – curs Introducere în istoria artelor decorative (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 206, etaj 2

12.00-14.00 – curs general ?tiinte auxiliare specifice cercet?rii în cadrul arhivelor ?i bibliotecii (conf.dr. Florentina Ni?u) – Amf. Iorga, etaj 1

12.00-14.00 – curs Bizan?ul ?i arta bizantin? (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 105, etaj 1

12.00-14.00 – curs Analiza conflictelor interna?ionale (lect.dr. Alin Matei) – sala Berza, etaj 4

14.00-16.00 – curs general Etnogeneza româneasc? (conf.dr. Ioan Opri?) – Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-16.00 – curs op?ional Istoria podoabelor ?i a costumului (conf.dr. Florentina Ni?u) – sala 305, etaj 3

14.00-16.00 – curs general R?zboi, pace, comer? în Imperiul Otoman (prof.dr. Viorel Panaite) – Amf. Iorga, etaj 1

14.00-16.00 – curs special Istoria cultural? (prof.dr. Ecaterina Lung) Amf. Condurachi, etaj 4

16.00-18.00 – curs general Organiza?ii de Securitate euro-atlantice ?i integrare european? (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga, etaj 1

16.00-18.00 – curs Economie mondial? (lect.dr. Christian N?sulea) – Amf. Pârvan, etaj 3

16.00-18.00 – curs Arta în spa?iul României în Evul Mediu ?i Rena?tere (prof.dr. ?arolta Solcan) – sala 306, etaj 3

18.00-20.00 – curs special Religie ?i cultur? în Europa Occidental? (1800-1914) (prof.dr. Ovidiu Bozgan) – Amf. Pârvan, etaj 3

Miercuri, 28 martie

8.00-10.00 – curs Regimuri politice postbelice (lect.dr. Marian ?tef?nescu) – Amf. Iorga, etaj 1

8.00-10.00 – curs Istoria rela?iilor interna?ionale (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Pârvan, etaj3

10.00-12.00 – curs general Societate, cultur? ?i ideologie în perioada postbelic?  (lect.dr. Marian ?tef?nescu) – Amf. Iorga, etaj 1

10.00-12.00 – curs general Stat ?i societate în lumea roman? (prof.dr. Vlad Nistor) – Amf. Pârvan, etaj 3

10.00-12.00 – curs special Practici funerare în preistorie (prof.dr. Monica Chicideanu) – sala 301, etaj 3

10.00-12.00 – curs general Rela?iile interna?ionale postbelice (lect.dr. Bogdan Antoniu) – Amf. Iorga, etaj 1

12.00-14.00 – curs general Traci, ge?i, daci în surse scrise ?i arheologice (prof.dr. Monica Chicideanu) – Amf. Pârvan, etaj 3

12.00-14.00 – curs op?ional Istoria Ideii europene (lect.dr. Alexandru Mironov) – sala 211, etaj 2

14.00-16.00 – curs op?ional Arta preistoric? (conf.dr. Emilian Alexandrescu) – sala 313, etaj 3

14.00-17.00 – curs op?ional Analiza mitului: mit, mitologie, gândire mitic? (lect.dr. Daniela Zaharia) – Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-17.00 – curs op?ional  Antropologia istoric?: problematici, concept, metode. Noi perspective în istoria Balcanilor (dr. Cristina Codarcea) – sala 104, etaj 1

17.00 – 20.00 – curs special Mi?c?ri totalitare în România interbelic? (prof. dr. Florin Muller) – sala 201, etaj 2

17.00-20.00 – curs Patrimoniul arhitectural urban (conf dr. Simion Câl?ia) – sala 305, etaj 3

17.00 – 20.00 – curs special Violen?? ?i conflict în preistorie (lect.dr. Mihai Constantinescu) – sala 301, etaj 3

 

Joi, 29 martie

10.00-12.00 – curs general Romînia în rela?iile interna?ionale postbelice (conf. dr. Ion Bucur) – Amf. Pârvan, etaj 3

10.00-12.00 – curs general Societate, cultur? ?i ideologie în România postbelic? (lect.dr. Matei Gheboianu) – Amf. Iorga, etaj 1

10.00-12.00 – curs general Civiliza?ie ?i societate roman? (conf.dr. Florica Bohîl?ea Mihu?) – Amf. Condurachi, etaj 4

10.00-12.00 – curs Art? ?i societate în sec. XX (lect.dr. Marian ?tef?nescu) – CSEA, subsol

10.00-12.00 – curs special Model politic bizantin ?i structure politico-statale în Europa ortodox? (lect.dr. Liviu Damian) – sala 104, etaj 1

10.00-12.00 – curs Criminalitatea transfrontalier? (dr. Victor Nicol?escu) – sala 211, etaj 2

11.00-14.00 – curs special Omul paleolitic ?i universul s?u (conf.dr.Emilian Alexandrescu) – sala 313, etaj 3

12.00-14.00 – curs general ?tiinte auxiliare specifice cercet?rii în cadrul muzeului (conf.dr. Florentina Ni?u) Amf. Pârvan, etaj 3

12.00-14.00 – curs general Bizan? ?i Occident: începutul confrunt?rii (800-1204) (lect.dr. Manuela Dobre) – Amf. Iorga, etaj 1

12.00-14.00 – curs optional Istoria c?r?ii ?i a tiparului (prof.dr. ?arolta Solcan) – sala 305, etaj 3

12.00-15.00 – curs special Imaginea Bizan?ului în Europa Occidental? (sec. XV-XVII) (lect.dr. Liviu Damian) – sala 104

14.00-16.00 – curs general Romani, romanici ?i barbari la Dun?rea de Jos (conf.dr. Ioan Opri?) – Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-16.00 – curs Autentificarea ?i evaluarea antichit??ilor (conf.dr. Emilian Alexandrescu) – sala 313, etaj 3

14.00-16.00 – curs Pia?a obiectelor de art? (prof.dr. Carol C?pi??) – sala 206, etaj 2

14.00-16.00 – curs op?ional Globalism ?i globalizare (lect.dr. Christian N?sulea) – sala 207, etaj 2

16.00-18.00 – curs special Arheologie medieval? (prof.dr. Antal Lukacs) – sala 306, etaj 3

16.00-18.00 – curs general Cultur? ?i societate româneasc? (prof.dr. ?arolta Solcan) – Amf. Pârvan, etaj 3

16.00-18.00 – curs op?ional Arta epocii metalelor (lect.dr. Alexandra ?ârlea) – sala 304, etaj 3

18.00-20.00 – curs general Dimensiunea politic? a integr?rii europene (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga, etaj 1

18.00-20.00 – curs op?ional Arta publicitar? (asist.dr. A. Speteanu) – sala 304, etaj 3

 

Vineri, 30 martie

9.00-12.00 – curs special Pretenden?i domne?ti la cur?ile europene (sec. XVI-XVII) (lect.dr. Marian Coman) – sala 105, etaj 1  

10.00-12.00 – curs  De la r?zboiul din familie la marele razboi. ??rile Române din sec. XVII pân? la înc. sec. XIX (lect.dr. Radu Nedici) – Amf. Pârvan, etaj 3

11.00-14.00 – curs special Corpul ?i ipostazele corporalit??ii în societ??ile primare (lect.dr. Alexandra ?ârlea) – sala 304, etaj 3

 

Activitati didactice nivel master

 

Luni, 26 martie

14.00-18.00 – curs Reprezent?ri ale Celuilalt: imaginarul european modern (conf.dr. Simona Corlan) – sala 404, etaj 4

16.00-18.00 – curs Muta?ii ?i performan?? economic? în perioada comunist? (prof.dr. Bogdan Murgescu) – sala 8, parter

16.00-18.00 – curs Primul r?zboi mondial (lect.dr. Alin Matei) – sala 207, etaj 2

16.00-20.00 – curs Proiectul european (lect.dr. Marian ?tef?nescu) – CSEA, demisol

17.00-20.00 – curs Studii vizuale. Film ?i istorie (prof.dr. Mirela-Lumini?a Murgescu) – sala 8, parter

18.00-20.00 – curs  Nobilitate ?i nobilime (conf.dr. Marius Diaconescu) – sala 304, etaj 3

 

Marti, 27 martie

12.00-16.00 – curs Preistorie în SE Europei (conf.dr. Emilian Alexandrescu) – sala 313, etaj 3

13.00-16.00 – curs Negociere ?i grupuri de decizie (prof.dr. Valentin Stan) – sala 104, etaj 1

15.00-18.00 – curs Patrimoniul religios bizantin (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 105, etaj 1

16.00-18.00 – curs Limbajul islamic al p?cii ?i r?zboiului (prof.dr. Viorel Panaite) – sala 8, parter

16.00-18.00 – curs Alian?e ?i sistemul de alian?e în Europa sec. XIX (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Condurachi, etaj 4

16.00-19.00 – curs Diploma?ia public? a S.U.A. (lect.dr. Bogdan Antoniu) – CSEA, demisol

16.00-19.00 – curs Sovietizarea SE Europei (conf.dr. Ion Bucur) – sala 303, etaj 3

16.00-20.00 – curs Ideologia puterii în societ??ile antice (lect.dr. Daniela Zaharia) – sala 301, etaj 3

18.00-20.00 – curs Medicalizarea societ??ii române?ti (prof.dr. Alin Ciupal?) – sala 208, etaj 2

18.00-20.00 – curs Iconografie bizantin? (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 105, etaj 1

18.00-20.00 – curs Statutul femeii în Evul Mediu (prof.dr. ?arolta Solcan) – sala 104, etaj 1

18.00-20.00 – curs Oratorie (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga, etaj 1

 

Miercuri, 28 martie

14.00-17.00 – curs România postbelic?. Societate ?i institu?ii culturale ?i politice (lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 201, etaj 2

16.00-18.00 – curs Alaturca ?i alafranga: modernizarea Imperiului Otoman (lect.dr. Silvana Rachieru) – sala 8, parter

16.00-18.00 – curs Mentalit??i medievale (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 105, etaj 1

16.00-19.00 – curs Reperele identit??ii culturale africane (conf.dr. Simona Corlan) – sala 404, etaj 4

16.00-20.00 – curs Rela?iile economice în Marea Mediteran? ?i Marea Neagr? în epoca roman? (conf.dr. Ioan Opri?) – sala 313, etaj 3

17.00-20.00 – curs România în al doilea r?zboi mondial (dr. Remus Nica) – sala 104, etaj 1

17.00-20.00 – curs Valorificare patrimoniului architectonic urban (conf.dr. Simion Câl?ia) – sala 305, etaj 3

17.00-20.00 – curs Tranzi?ia de la comunism la postcomunism (lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 207, etaj 2

 

Joi, 29 martie

14.00-17.00 – curs Elitele în societ??ile tradi?ionale (prof.dr. Carol C?pi??) – sala 301, etaj 3

14.00-18.00 – curs Teorii ?i mecanisme ale rela?iilor interna?ionale (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga, etaj 1

15.00-18.00 – curs România membr? a NATO. Misiuni militare române?ti (1990-2010) (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Condurachi, etaj 4

15.00-19.00 – curs Evolu?ia sistemului politic american (lect.dr. Bogdan Antoniu) – CSEA, demisol

16.00-19.00 – curs Managementul siturilor arheologice (conf.dr. Ioan Opri?) – sala 313, etaj 3

16.00-20.00 – curs Tipologii ale cre?terii economice: S.U.A., Europa Occidental?, România (prof.dr. Ovidiu Bozgan) – sala 207, etaj 2

16.00-20.00 – curs Teme medievale în cultura de mas? contemporan? (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 105, etaj 1

16.00-20.00 – curs Paleografie chirilic? (conf.dr. Florentina Ni?u) – sala 305, etaj 3

17.00-20.00 – curs Diploma?ia contemporan? (lect.dr. Mihai Dobre) – sala Berza, etaj 4

18.00-20.00 – curs Comunicare intercultural? (prof.dr. Carol C?pi??) – sala 306, etaj 3

 

Vineri, 30 martie

13.00-15.00 – curs Ideologie ?i practic? în politica extern? (lect.dr. Bogdan Antoniu) – CSEA, demisol

15.00-18.00 – curs Politica militar? a României în perioada interbelic? (prof.dr. Mihai Retegan) – sala 303, etaj 3

16.00-18.00 – curs Memoria comunist? – resurs? cultural? (dr. Anita Sterea) – sala 307, etaj 3

16.00-18.00 – curs Discursuri despre gen  (prof.dr. Alin Ciupal?) – sala 208, etaj 2

16.00-20.00 – curs Idei ?i mentalit??i economice (prof.dr. Bogdan Murgescu) – sala 8, parter

18.00-20.00 – curs Studiu curatorial ?i critic? institu?ional? (dr. Elena Olariu) – sala 307, etaj 3

 

Alte activitati

Marti, 27 martie

10.00-14.00 Prezentarea Asocia?iei Studen?ilor la Istorie ”Dacia” – Sala 103 (înscrierea se face pe baz? de formular)

12.00-14.00 –  Cercul de Studii Muzeale prezint? "Am fost soldat în timpul Marelui R?zboi: momente de r?gaz" – despre viata de zi cu zi a soldatului pe front, cu pove?ti, uniforme ?i obiecte realizate de solda?i în tran?ee – Sala de Consiliu, etaj 1

14.00-16.00 – Cercul de Istorie Orientala va invita la evenimentlul „Mituri si religii in civilizatiile extrem-orientale„ – Sala 8

Miercuri, 28 martie

12.00 – Cercul de Studii Bizantine ?i Sud-Est Europene v? invit? la conferin?ele despre:  Noi cercet?ri arheologice la Capidava. Despre c?derea limes-ului la începutul secolului al VII-lea d.Hr., sus?inut? de conf.univ.dr. Ioan Carol Opri? si Un cavaler cruciat în Orient, sus?inut? de David Linus Neagu (masterand Studii medievale, anul II)” – Sala 105

14.00-16.00 – reconstituirea b?t?liei de la Grünwald realizat? de Cercul de Istorie militar? – Amf. Iorga, etaj 1

Joi, 29 martie

12.00-14.00 – Asociatia Studentilor la Istorie `Dacia` va invita Joi, 29 martie, intre orele 12.00-14.00 la sala 105 unde va avea loc un training de educatie non formala si teamwork. Persoanele interesate sa participe sunt rugate sa se inscrie completand urmatorul formular

Vineri, 30 martie

14.00-16.00 – Cercul de Studii Medievale prezint? Vlad ?epe? – (re)povestirea legendei lui Dracula. O discu?ie pornind de la scenele din produc?iile „Dracula Untold” (2014) ?i „Castlevania” (2017)– Sala 104

18.00-19.00 – conferin?a Samuraiul: De la Jiu Jitsu la Aikido. Tradi?ie, modernitate ?i reinventarea R?zboinicului (sus?inut? de Sensei Cristian Laiber, moderator, conferin?? organizat? împreun? cu Asocia?ia Raiden Dojo) – Amf. Pârvan

 

 

 

PREZENTAREA PROGRAMELOR DE MASTER

Denumirea programului de master

Ziua

Sala

Ora

Prezentator

Istorie, resurse culturale ?i patrimoniu

Mar?i, 27 martie

Sala de Consiliu, etaj 1

16.00-17.00

Conf.dr. Florentina Ni?u

Experimente ale modernit??ii

Mar?i, 27 martie

307, etaj 3

15.00-16.00

Conf.dr. Cristina Gudin

Istorie ?i politic? militar?

Miercuri, 28 martie

Amf. Iorga, etaj 1

16.00-17.00

Conf.dr. Simion Câl?ia

Tehnici diplomatice

Joi, 29 martie

CSEA, demisol

13.00-14.00

Lect.dr. Alin Matei

Politic? ?i societate

Joi, 29 martie

CSEA, demisol

13.00-14.00

Lect.dr. Alin Matei

Istoria ?i practica rela?iilor interna?ionale

Joi, 29 martie

CSEA, demisol

13.00-14.00

Lect.dr. Alin Matei

Istoria ideilor, mentalit??ilor ?i culturii de mas?

Vineri, 30 martie

Amf. Pârvan, etaj 3

17.00-18.00

prof.dr. Mirela-Lumini?a Murgescu

 

 

Descarca programul