Modalitati de plata a taxei de admitere

  • TAXA DE ADMITERE PENTRU FACULTATEA DE ISTORIE SE POATE ACHITA LA :

Sediul FACULT??II DE ISTORIE ;

În contul nr. RO92RNCB0076010452620301, deschis la BCR ;

Online, pe site-ul Universit??ii din Bucure?ti, la adresa www.po.unibuc.ro, selectând facultatea ?i tipul de tax? de admitere pe care dori?i s? o pl?ti?i;

Casieria Universit??ii din Bucure?ti, Bd. Mihail Kog?lniceanu ,nr.36-46, Sector 5, (Facultatea de Drept- demisol).