Zilele Portilor Deschise la FIUB

15.03.2018 09:05

Facultatea de Istorie a Universității din București organizează, în perioada 26-30 martie 2018, Zilele Porților Deschise la Istorie. Manifestarea include o serie de evenimente dedicate liceenilor și tuturor celor interesați de oferta educațională a facultății:

  • Cursuri la toate programele facultății deschise publicului;
  • Conferințe de prezentare a programelor de studiu oferite de facultate;
  • Workshopuri organizate de cercurile studențești;

Unde?

La sediul din B-dul Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 5, București.

 

Pentru programari ale vizitelor:

021.314.53.89; secretariat@istorie.unibuc.ro; contact@istorie.unibuc.ro

Mai multe detalii pe istorie.unibuc.ro

 

Activitati didactice nivel licenta

Luni, 26 martie

10.00-12.00 – curs general Cultură și societate în Principatele Române (1877-1918) (conf.dr. Cristina Gudin) – Amf. Iorga, etaj 1

10.00-12.00 -  curs general Modernizarea societăţii româneşti în a doua jumatate a secolului al XIX-lea (lect.dr. Andrei Florin Sora) – Amf. Pârvan, etaj 3

10.00-12.00 -  curs general Expansiune și diplomație în epoca romană (lect.dr. Valentin Bottez) – Amf. Condurachi, etaj 4 

12.00-14.00 - curs general Curente și tendințe în istoriografie (conf.dr. Simona Corlan) - Amf. Pârvan, etaj 3

12.00-14.00 - curs Arta universală medievală (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 206, etaj 2

12.00-15.00 - curs Imperiul Otoman (lect.dr. Silvana Rachieru) – sala 8, parter

13.00-16.00 – curs special Revendicări sociale și politici reformatoare în Europa sec. XX (lect.dr. Alexandru Mironov) – sala 304, etaj 3

14.00-16.00 – curs Stat, bisercă și cultură în Europa premodernă (prof.dr. Ecaterina Lung) – Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-16.00 - curs general Economie și societate la sfârșitul evului mediu și începutul epocii moderne (prof.dr. Bogdan Murgescu) - Amf. Iorga, etaj 1

14.00-16.00 - curs Stat, biserică și cultură în Europa premodernă (prof.dr. Ecaterina Lung) - Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-17.00 – curs special Experiența școlarității în epoca modernă. Cazul românesc (conf.dr. Cristina Gudin) – sala 104, etaj 1

14.00-17.00 - curs special Analiza mitului: mit, mitologie, gândire mitică (lect.dr. Daniela Zaharia) – Amf. Pârvan, etaj 3

16.00-18.00 – curs special Cetăți, castele și palate în Europa Centrală în Evul Mediu și epoca modernă (conf.dr. Marius Diaconescu) – sala 304, etaj 3

17.00-19.00 – curs general Regimuri politice europene între liberalism și autoritarism (prof.dr. Ovidiu Bozgan) - Amf. Iorga, etaj 1

17.00-20.00 - curs special Africa în sistemul relațiilor internaționale (lect.dr. Dragoș Zaharia) – sala 104, etaj 1

18.00-20.00 – curs opțional  Arta extrem orientală (lect.dr. Daniela Zaharia) – sala 301, etaj 3

 

Marti, 27 martie

10.00-12.00 – curs general  Culturi preistorice pe teritoriul României (prof.dr. Monica Chicideanu) – Amf. Pârvan, etaj 3

10.00-12.00 – curs  Introducere în istoria urbană (conf.dr. Simion Câlția) - sala 305, etaj 3

10.00-14.00 – curs Introducere în istoria artelor decorative (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 206, etaj 2

12.00-14.00 – curs general Știinte auxiliare specifice cercetării în cadrul arhivelor și bibliotecii (conf.dr. Florentina Nițu) – Amf. Iorga, etaj 1

12.00-14.00 – curs Bizanțul și arta bizantină (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 105, etaj 1

12.00-14.00 – curs Analiza conflictelor internaționale (lect.dr. Alin Matei) – sala Berza, etaj 4

14.00-16.00 – curs general Etnogeneza românească (conf.dr. Ioan Opriș) – Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-16.00 – curs opțional Istoria podoabelor și a costumului (conf.dr. Florentina Nițu) – sala 305, etaj 3

14.00-16.00 – curs general Război, pace, comerț în Imperiul Otoman (prof.dr. Viorel Panaite) – Amf. Iorga, etaj 1

14.00-16.00 – curs special Istoria culturală (prof.dr. Ecaterina Lung) Amf. Condurachi, etaj 4

16.00-18.00 – curs general Organizații de Securitate euro-atlantice și integrare europeană (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga, etaj 1

16.00-18.00 – curs Economie mondială (lect.dr. Christian Năsulea) – Amf. Pârvan, etaj 3

16.00-18.00 – curs Arta în spațiul României în Evul Mediu și Renaștere (prof.dr. Șarolta Solcan) – sala 306, etaj 3

18.00-20.00 – curs special Religie și cultură în Europa Occidentală (1800-1914) (prof.dr. Ovidiu Bozgan) – Amf. Pârvan, etaj 3


Miercuri, 28 martie

8.00-10.00 – curs Regimuri politice postbelice (lect.dr. Marian Ștefănescu) – Amf. Iorga, etaj 1

8.00-10.00 – curs Istoria relațiilor internaționale (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Pârvan, etaj3

10.00-12.00 - curs general Societate, cultură și ideologie în perioada postbelică  (lect.dr. Marian Ștefănescu) – Amf. Iorga, etaj 1

10.00-12.00 - curs general Stat și societate în lumea romană (prof.dr. Vlad Nistor) – Amf. Pârvan, etaj 3

10.00-12.00 – curs special Practici funerare în preistorie (prof.dr. Monica Chicideanu) – sala 301, etaj 3

10.00-12.00 - curs general Relațiile internaționale postbelice (lect.dr. Bogdan Antoniu) – Amf. Iorga, etaj 1

12.00-14.00 – curs general Traci, geți, daci în surse scrise și arheologice (prof.dr. Monica Chicideanu) – Amf. Pârvan, etaj 3

12.00-14.00 - curs opţional Istoria Ideii europene (lect.dr. Alexandru Mironov) - sala 211, etaj 2

14.00-16.00 – curs opțional Arta preistorică (conf.dr. Emilian Alexandrescu) – sala 313, etaj 3

14.00-17.00 – curs opțional Analiza mitului: mit, mitologie, gândire mitică (lect.dr. Daniela Zaharia) – Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-17.00 – curs opțional  Antropologia istorică: problematici, concept, metode. Noi perspective în istoria Balcanilor (dr. Cristina Codarcea) – sala 104, etaj 1

17.00 – 20.00 – curs special Mișcări totalitare în România interbelică (prof. dr. Florin Muller) – sala 201, etaj 2

17.00-20.00 – curs Patrimoniul arhitectural urban (conf dr. Simion Câlția) - sala 305, etaj 3

17.00 – 20.00 – curs special Violență și conflict în preistorie (lect.dr. Mihai Constantinescu) – sala 301, etaj 3

 

Joi, 29 martie

10.00-12.00 – curs general Romînia în relațiile internaționale postbelice (conf. dr. Ion Bucur) – Amf. Pârvan, etaj 3

10.00-12.00 – curs general Societate, cultură și ideologie în România postbelică (lect.dr. Matei Gheboianu) - Amf. Iorga, etaj 1

10.00-12.00 - curs general Civilizație și societate romană (conf.dr. Florica Bohîlțea Mihuț) – Amf. Condurachi, etaj 4

10.00-12.00 – curs Artă și societate în sec. XX (lect.dr. Marian Ștefănescu) – CSEA, subsol

10.00-12.00 – curs special Model politic bizantin și structure politico-statale în Europa ortodoxă (lect.dr. Liviu Damian) – sala 104, etaj 1

10.00-12.00 – curs Criminalitatea transfrontalieră (dr. Victor Nicolăescu) – sala 211, etaj 2

11.00-14.00 – curs special Omul paleolitic și universul său (conf.dr.Emilian Alexandrescu) – sala 313, etaj 3

12.00-14.00 – curs general Știinte auxiliare specifice cercetării în cadrul muzeului (conf.dr. Florentina Nițu) Amf. Pârvan, etaj 3

12.00-14.00 – curs general Bizanț și Occident: începutul confruntării (800-1204) (lect.dr. Manuela Dobre) – Amf. Iorga, etaj 1

12.00-14.00 – curs optional Istoria cărții și a tiparului (prof.dr. Șarolta Solcan) – sala 305, etaj 3

12.00-15.00 – curs special Imaginea Bizanțului în Europa Occidentală (sec. XV-XVII) (lect.dr. Liviu Damian) – sala 104

14.00-16.00 – curs general Romani, romanici și barbari la Dunărea de Jos (conf.dr. Ioan Opriș) – Amf. Pârvan, etaj 3

14.00-16.00 – curs Autentificarea și evaluarea antichităților (conf.dr. Emilian Alexandrescu) – sala 313, etaj 3

14.00-16.00 – curs Piața obiectelor de artă (prof.dr. Carol Căpiță) – sala 206, etaj 2

14.00-16.00 – curs opțional Globalism și globalizare (lect.dr. Christian Năsulea) – sala 207, etaj 2

16.00-18.00 - curs special Arheologie medievală (prof.dr. Antal Lukacs) – sala 306, etaj 3

16.00-18.00 - curs general Cultură și societate românească (prof.dr. Șarolta Solcan) – Amf. Pârvan, etaj 3

16.00-18.00 - curs opțional Arta epocii metalelor (lect.dr. Alexandra Țârlea) – sala 304, etaj 3

18.00-20.00 – curs general Dimensiunea politică a integrării europene (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga, etaj 1

18.00-20.00 – curs opțional Arta publicitară (asist.dr. A. Speteanu) – sala 304, etaj 3

 

Vineri, 30 martie

9.00-12.00 – curs special Pretendenți domnești la curțile europene (sec. XVI-XVII) (lect.dr. Marian Coman) - sala 105, etaj 1  

10.00-12.00 - curs  De la războiul din familie la marele razboi. Ţările Române din sec. XVII până la înc. sec. XIX (lect.dr. Radu Nedici) – Amf. Pârvan, etaj 3

11.00-14.00 – curs special Corpul și ipostazele corporalității în societățile primare (lect.dr. Alexandra Țârlea) – sala 304, etaj 3


 

Activitati didactice nivel master

 

Luni, 26 martie

14.00-18.00 – curs Reprezentări ale Celuilalt: imaginarul european modern (conf.dr. Simona Corlan) – sala 404, etaj 4

16.00-18.00 – curs Mutații și performanță economică în perioada comunistă (prof.dr. Bogdan Murgescu) – sala 8, parter

16.00-18.00 – curs Primul război mondial (lect.dr. Alin Matei) – sala 207, etaj 2

16.00-20.00 – curs Proiectul european (lect.dr. Marian Ștefănescu) – CSEA, demisol

17.00-20.00 – curs Studii vizuale. Film și istorie (prof.dr. Mirela-Luminița Murgescu) - sala 8, parter

18.00-20.00 – curs  Nobilitate și nobilime (conf.dr. Marius Diaconescu) – sala 304, etaj 3

 

Marti, 27 martie

12.00-16.00 – curs Preistorie în SE Europei (conf.dr. Emilian Alexandrescu) – sala 313, etaj 3

13.00-16.00 – curs Negociere și grupuri de decizie (prof.dr. Valentin Stan) – sala 104, etaj 1

15.00-18.00 – curs Patrimoniul religios bizantin (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 105, etaj 1

16.00-18.00 – curs Limbajul islamic al păcii și războiului (prof.dr. Viorel Panaite) – sala 8, parter

16.00-18.00 – curs Alianțe și sistemul de alianțe în Europa sec. XIX (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Condurachi, etaj 4

16.00-19.00 – curs Diplomația publică a S.U.A. (lect.dr. Bogdan Antoniu) – CSEA, demisol

16.00-19.00 – curs Sovietizarea SE Europei (conf.dr. Ion Bucur) – sala 303, etaj 3

16.00-20.00 – curs Ideologia puterii în societățile antice (lect.dr. Daniela Zaharia) – sala 301, etaj 3

18.00-20.00 – curs Medicalizarea societății românești (prof.dr. Alin Ciupală) – sala 208, etaj 2

18.00-20.00 – curs Iconografie bizantină (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 105, etaj 1

18.00-20.00 – curs Statutul femeii în Evul Mediu (prof.dr. Șarolta Solcan) – sala 104, etaj 1

18.00-20.00 – curs Oratorie (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga, etaj 1

 

Miercuri, 28 martie

14.00-17.00 – curs România postbelică. Societate și instituții culturale și politice (lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 201, etaj 2

16.00-18.00 – curs Alaturca și alafranga: modernizarea Imperiului Otoman (lect.dr. Silvana Rachieru) – sala 8, parter

16.00-18.00 – curs Mentalități medievale (prof.dr. Ecaterina Lung) – sala 105, etaj 1

16.00-19.00 – curs Reperele identității culturale africane (conf.dr. Simona Corlan) – sala 404, etaj 4

16.00-20.00 – curs Relațiile economice în Marea Mediterană și Marea Neagră în epoca romană (conf.dr. Ioan Opriș) – sala 313, etaj 3

17.00-20.00 – curs România în al doilea război mondial (dr. Remus Nica) – sala 104, etaj 1

17.00-20.00 – curs Valorificare patrimoniului architectonic urban (conf.dr. Simion Câlția) – sala 305, etaj 3

17.00-20.00 – curs Tranziția de la comunism la postcomunism (lect.dr. Matei Gheboianu) – sala 207, etaj 2

 

Joi, 29 martie

14.00-17.00 – curs Elitele în societățile tradiționale (prof.dr. Carol Căpiță) – sala 301, etaj 3

14.00-18.00 – curs Teorii și mecanisme ale relațiilor internaționale (prof.dr. Valentin Stan) – Amf. Iorga, etaj 1

15.00-18.00 – curs România membră a NATO. Misiuni militare românești (1990-2010) (lect.dr. Alin Matei) – Amf. Condurachi, etaj 4

15.00-19.00 – curs Evoluția sistemului politic american (lect.dr. Bogdan Antoniu) – CSEA, demisol

16.00-19.00 – curs Managementul siturilor arheologice (conf.dr. Ioan Opriș) – sala 313, etaj 3

16.00-20.00 – curs Tipologii ale creșterii economice: S.U.A., Europa Occidentală, România (prof.dr. Ovidiu Bozgan) – sala 207, etaj 2

16.00-20.00 – curs Teme medievale în cultura de masă contemporană (lect.dr. Manuela Dobre) – sala 105, etaj 1

16.00-20.00 – curs Paleografie chirilică (conf.dr. Florentina Nițu) – sala 305, etaj 3

17.00-20.00 – curs Diplomația contemporană (lect.dr. Mihai Dobre) – sala Berza, etaj 4

18.00-20.00 – curs Comunicare interculturală (prof.dr. Carol Căpiță) – sala 306, etaj 3

 

Vineri, 30 martie

13.00-15.00 – curs Ideologie și practică în politica externă (lect.dr. Bogdan Antoniu) – CSEA, demisol

15.00-18.00 – curs Politica militară a României în perioada interbelică (prof.dr. Mihai Retegan) – sala 303, etaj 3

16.00-18.00 – curs Memoria comunistă – resursă culturală (dr. Anita Sterea) – sala 307, etaj 3

16.00-18.00 – curs Discursuri despre gen  (prof.dr. Alin Ciupală) – sala 208, etaj 2

16.00-20.00 – curs Idei și mentalități economice (prof.dr. Bogdan Murgescu) – sala 8, parter

18.00-20.00 – curs Studiu curatorial și critică instituțională (dr. Elena Olariu) – sala 307, etaj 3

 

Alte activitati

Marti, 27 martie

10.00-14.00 Prezentarea Asociației Studenților la Istorie ”Dacia” – Sala 103 (înscrierea se face pe bază de formular)

12.00-14.00 -  Cercul de Studii Muzeale prezintă "Am fost soldat în timpul Marelui Război: momente de răgaz" - despre viata de zi cu zi a soldatului pe front, cu povești, uniforme și obiecte realizate de soldați în tranșee - Sala de Consiliu, etaj 1

14.00-16.00 - Cercul de Istorie Orientala va invita la evenimentlul „Mituri si religii in civilizatiile extrem-orientale„ - Sala 8

Miercuri, 28 martie

12.00 - Cercul de Studii Bizantine și Sud-Est Europene vă invită la conferințele despre:  Noi cercetări arheologice la Capidava. Despre căderea limes-ului la începutul secolului al VII-lea d.Hr., susținută de conf.univ.dr. Ioan Carol Opriș si Un cavaler cruciat în Orient, susținută de David Linus Neagu (masterand Studii medievale, anul II)” – Sala 105

14.00-16.00 – reconstituirea bătăliei de la Grünwald realizată de Cercul de Istorie militară – Amf. Iorga, etaj 1

Joi, 29 martie

12.00-14.00 - Asociatia Studentilor la Istorie `Dacia` va invita Joi, 29 martie, intre orele 12.00-14.00 la sala 105 unde va avea loc un training de educatie non formala si teamwork. Persoanele interesate sa participe sunt rugate sa se inscrie completand urmatorul formular

Vineri, 30 martie

14.00-16.00 – Cercul de Studii Medievale prezintă Vlad Țepeș - (re)povestirea legendei lui Dracula. O discuție pornind de la scenele din producțiile „Dracula Untold” (2014) și „Castlevania” (2017)- Sala 104

18.00-19.00 – conferința Samuraiul: De la Jiu Jitsu la Aikido. Tradiție, modernitate și reinventarea Războinicului (susținută de Sensei Cristian Laiber, moderator, conferință organizată împreună cu Asociația Raiden Dojo) – Amf. Pârvan

 

 

 

PREZENTAREA PROGRAMELOR DE MASTER

Denumirea programului de master

Ziua

Sala

Ora

Prezentator

Istorie, resurse culturale și patrimoniu

Marți, 27 martie

Sala de Consiliu, etaj 1

16.00-17.00

Conf.dr. Florentina Nițu

Experimente ale modernității

Marți, 27 martie

307, etaj 3

15.00-16.00

Conf.dr. Cristina Gudin

Istorie și politică militară

Miercuri, 28 martie

Amf. Iorga, etaj 1

16.00-17.00

Conf.dr. Simion Câlția

Tehnici diplomatice

Joi, 29 martie

CSEA, demisol

13.00-14.00

Lect.dr. Alin Matei

Politică și societate

Joi, 29 martie

CSEA, demisol

13.00-14.00

Lect.dr. Alin Matei

Istoria și practica relațiilor internaționale

Joi, 29 martie

CSEA, demisol

13.00-14.00

Lect.dr. Alin Matei

Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă

Vineri, 30 martie

Amf. Pârvan, etaj 3

17.00-18.00

prof.dr. Mirela-Luminița Murgescu

 

 

Descarca programul