Oferte practica

Pentru lămuriri suplimentare, studenții îi vor contacta pe mail pe coordonatorii grupelor de practică.

Vă rugăm să întrețineți corespondența pe tema practicii cu ajutorul adreselor de mail pe care le folosiți și verificați în mod curent.

1. Comisia Națională a României pentru UNESCO (coord. Daniela Zaharia)

– 6 studenți – toate secțiile

– perioada 13-26 iulie

Notă: se face selecția candidaților, principalul criteriu fiind competențele IT, cei doritori vor indica în cererea de înscriere ce abilități de utilizare a computerului au. 

Activitatea: alcătuirea unei hărți interactive a desemnărilor UNESCO în România (activitate la distanță și online).

2.   Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie: Alcătuirea unui proiect curatorial (coord. Daniela Zaharia)

 – 12 studenți – Istoria Artei

  – perioada 13-26 iulie

Activitatea: analiză de expoziții, documentare, formulare de concept, selecție de artiști/lucrări, realizare de machete digitale (activitate la distanță și online)

3. Muzeul Municipiului București. Secția de artă a Muzeului (coord. Florentina Nițu)

– 10-15 studenți,  Istoria artei

– perioada: 13-26 iulie

Activitatea: documentări pe teme de artă; materiale/campanii în mediul online.

4. Asociația Alumni UB (coord. Florentina Nițu)

8 studenți

– perioada: 13-26 iulie

Activitatea: realizarea unor documentări/ cercetări cu privire la politicile europene despre educație și profesionalizare; realizarea unor documentări/ cercetări privind reglementările europene referitoare la voluntariat; sesiuni debrief/ dezbateri pe baza documentărilor/cercetărilor realizate; atelier elementar – „Scriere proiecte culturale și educaționale-teorie și practică”.

 5. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi (coord. Florentina Nițu)

– 8 studenți

– perioada: 13-26 iulie

– Activitatea: prezentarea colecției, condițiile de conservare, aspecte legate de muzeologie, introducere în istoria cartografiei, cum se citește o hartă; fiecare student realizează documentarea pentru o hartă din colecție (la alegerea lui). Informațiile adunate vor fi prezentate interactiv cu ajutorul unei platforme folosită de muzeu (materialul va fi folosit pentru promovarea activităților muzeului pe canalul propriu de youtube); fiecare student învață să abordeze analiza unui obiect de patrimoniu, dezvoltă abilități specifice privind cartografia și prezentarea cunoștințelor acumulate către publicul larg.

6. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc      (coord. Florentina Nițu) -vezi și documentul atașat.

-15 studenți

-perioada: 13-26 iulie

– Activitatea: online, vezi documentul atașat Propuneri IICMER

7. Muzeul Universității din București (coord. Florentina Nițu)-vezi și documentul atașat.

-20 studenți

-perioada: 13-26 iulie

– Activitatea: vezi documentul atașat Activități pentru practică (MUB)

8. Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (coord. Alexandru Mironov)vezi și documentul atașat.

-10 studenți

-perioada: a se lua legătura cu coordonatorul

– Activitatea: online, vezi documentele atașate Practica Arhivele Diplomatice ale Ministerului de Externe și Regulament Internship MAE.

9.  Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului Centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință (coord. Florica Mihuț-Bohâlțea) -vor fi adăugate informații suplimentare

10. Biblioteca Centrului de Istorie Comparată a Societăților Antice, Facultatea de Istorie (coord. Mihaela Marcu)

-20 de studenți, secția Istoria Artei

-perioada: a se contacta coordonatorul de practică

Activitatea: online, alcătuirea de bibliografii tematice (minim 20 de lucrări pe temă).

11. Biblioteca Bizantină „Centrul Sfinții Petru și Andrei” (coord. Liviu Damian)

– 10 studenți

– perioada: 13-26 iulie

Activitatea: având în vedere regulile de distanțare socială, se va putea face practică online lucrând pe manuscrisele grecești ale Noului Testament la The Center for the Study of the New Testament Manuscripts (CSNTM) una dintre cele mai mari baze de digitalizare a acestor mss.

12. Centrul de Studii Euro-Atlantice, Facultatea de Istorie (coord. Bogdan Antoniu, Alin Matei, Dragoș Zaharia)

50-60  studenți – în primul rand pentru Istorie și RISE, dar pot fi luați în considerare și studenți de la Istoria Artei, interesați de subiectele/activitățile noastre propuse.

– perioada: două serii – iulie 2020 și septembrie 2020

Activitatea: stagiul de practică se va desfășura on-line, studenții vor primi propuneri tematice din partea coordonatorilor și vor efectua o documentare concretizată într-un dosar/portofoliu de practică alcătuit din surse primare și surse secundare relevante identificate și o prezentare a coordonatelor esențiale pentru studierea temei respective, de la cele cronologice la cele interpretative.

Vor fi, ca și în alți ani, subiecte de istorie contemporană universală și relații internaționale urmărind aspecte economice, politice, sociale, ale mentalului colectiv, ale vieții cotidiene etc. În plus, studenților li se vor propune și teme legate de pandemie și relații internaționale sau/și de politicile de răspuns ale diverselor state și organizații internaționale etc.

Alte activități, desfășurate tot on-line cel puțin în sesiunea de practică din iulie vor fi cele legate de managementul proiectelor europene, de activitatea editorială pentru revista Euro-Atlantic Studies și de completarea bibliotecii virtuale a Centrului.

Adresă de contact: contact@csea.ro

13. Institutul de Antropologie „Fr. I Rainer”, București  (coord. Mihai Constantinescu)

număr nelimitat de studenți, toate secțiile

-perioada: 13-26 iulie 2020

– Activitatea: prezența minim două săptămâni lucrătoare, însușirea cunoștințelor de bază într-o analiză antropologică: cunoașterea componentelor majore ale scheletului, metode de determinare a sexului, vârstei, determinarea staturii, identificarea unor afecțiuni scheletice comune/ Notarea se face în funcție de cât de bine și-a însușit studentul aceste metode, în urma unui scurt examen practic la final.

14. Asociația Coolturala ‘Noua ne pasă’! (coord. Matei Gheboianu)

– 20 de studenți (anii I și II – Istorie, RISE, Istoria Artei)

– perioada: iulie 2020

– Activitatea: un ONG cu o experiență de 12 ani în desfășurarea de proiecte educaționale, culturale și de patrimoniu. Studenții vor fi implicați în munca de cercetare, promovare, organizare, desfășurare sau chiar creare de experiențe culturale virtuale. Vor cunoaște  diferența și specificitatea unui produs cultural virtual vs produs cultural clasic. Practica este online.

15. Centrul pentru Cercetarea Istoriei secolului al XX-lea, Facultatea de Istorie (coord. Matei Gheboianu)

– 20 de studenți (an I si II – toate secțiile)

– perioada: iulie 2020

– Activitatea: Studenții vor lucra online, realizând analize de documente din Arhiva Consiliului Național de Studierea Arhivelor Securității.

16. Centrul de editare a izvoarelor istorice „Arhiva Istorică a României”, Facultatea de Istorie (coord. Marius Diaconescu)

număr nelimitat de studenți, orice secție

– perioada: 13-26 iulie 2020, câte 2 ore zilnic împreună cu profesorul, iar în rest program individual de cercetare.

– Activitatea: format: online; cerințe tehnice: studenții trebuie să aibă acasă computer, cu conexiune la internet, cameră web, microfon și editor de text (word). Activități programate: atelier de cercetare online a arhivelor din România, Franța, Elveția și Austria pe baza instrumentelor de cercetare online – inventare, baze de date etc. Perioadele istorice vizate: epoca contemporană (sec. XX), epoca modernă, premodernă și medievală. Nota se va da pe baza prezenței și participării la activitățile comune online (50%), respectiv pentru un portofoliu de inventare online studiate (50%).

17. Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie (coord. Alexandra Lițu)

-10 studenți, toate secțiile

– perioada: 1-15 septembrie  2020

– Activitatea: se va desfășura online; obiectiv: alcătuirea unei bibliografii online fundamentale a lucrărilor din domenii compatibile cu istoria (antropologie culturală, sociologie, filosofie, teoria literaturii, lingvistică, studii culturale etc.) care au lansat concepte și teorii preluate și aplicate de istorici (instrument digital folosit Zotero).

18. Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie – Laboratorul de arheologie “Dinu Teodorescu” (coord. Alexandra Țârlea)

-10 studenți, toate secțiile

– perioada: 1-15 septembrie  2020

– Activitatea: se va desfășura online; obiectiv: însușirea cunoștințelor de bază; lucrul cu materialul arheologic; documentare; introducere în setul de abilitǎți necesare

– Cerințe: cunoştințe de limba engleză (alte limbi străine cunoscute ar reprezenta un avantaj); interes sincer pentru domeniul arheologiei (în caz contrar, practica va deveni nu doar plictisitoare, ci şi extrem de dificilă)

19. Muzeul Național de Istorie a României (coord. Manuela Dobre)-vezi și documentul atașat

-10 studenți (cu abilități digitale)

-perioada: se va contacta pe e-mail coordonatorul de practică

-Activitatea: vezi documentul atașat MDobre.

Pentru situația șantierelor arheologice, studenții pot să o contacteze pe Alexandra Țârlea la adresa de mail recomandată pentru trimiterea cererilor de înscriere.

Documente