Decontare abonamente STB

Universitatea din București oferă decontarea abonamentelor STB (Societatea de Transport București) pentru studenții înmatriculați la cursuri de zi sau IF (învățământ cu frecvență) în vârstă de până la 30 de ani.


Decontarea se face astfel:

 • 90% – din valoarea contravalorii achitate de către studenți a abonamentului de transport în
  comun pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în vârstă de până la 30 ani.
 • 100% – din valoarea contravalorii achitate de către studenți cu unul sau ambii părinți
  decedați,
  precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă,
  substitutivă sau la asistent maternal potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și
  promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare beneficiază
  de gratuitate.

Mai multe detalii privind condițiile de decontare puteți găsi în procedura atașată.

Pentru decontare aveți nevoie de următoarele documente:

 1. LEGITIMAȚIA DE STUDENT în original și copie (copia față/verso se depune la decont)
 2. CARDUL STB nominal în original și copie (copia se depune la decont)
 3. BONUL FISCAL de achiziționare a abonamentului în original, ștampilat pe verso de emitent STB/
  FACTURA FISCALA/CHITANTA primita pe e-mail pentru studenții care dețin card virtual și au
  efectuat achiziția on-line a abonamentului (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de
  valabilitate a călătoriilor – se primesc doar bonurile care au expirat pana la data depunerii) 
 4. C.I./B.I. student titular decont în original și copie (copia se depune la decont) – se depune o singura
  data la prima decontare sau atunci când C.I./B.I. se schimba. 
 5. EXTRASUL DE CONT al studentului în copie care se depune la decont – se depune o singura data la
  prima decontare sau atunci când numărul de cont/banca, C.I./B.I. se schimba. 
 6. CONSIMȚĂMÂNTUL privind prelucrare datelor cu caracter personal, în vederea decontării – se depune o singura data la prima decontare – document atașat.
 7. Documente doveditoare pentru situațiile în care gratuitatea se acorda 100%, acolo unde este cazul.

În perioada mai jos menționată se vor depune spre decontare următoarele abonamentele expirate:

 • cele cu decontare 50% (01.01-30.09.2023) – pentru studenții aflați în listele pentru decontare în anului universitar 2022-2023 doar de la BUGET;
 • cât și cele cu decontare de 90% (începând cu 01.10.2023) – pentru studenții aflați în listele pentru decontare în anului universitar 2023-2024 de la BUGET și TAXĂ.


Toate documentele necesare decontării se vor fi depuse fizic la sediul Facultății de Istorie, în clădirea Politehnica Business Tower, Bd. Iuliu Maniu nr. 15, Etajul IV, Biroul Administrativ.

Marți 14-16

Joi 14-16