Liste cu studenți înscriși pentru examen (bursă de merit) Master anul I 2021-2022

Eventualele neclarități vor fi semnalate pe adresa instituțională a secretarului de an , până la orele 16,00.