Concursul Național de Istorie ”Nicolae Iorga” (24 aprilie 2021)

În 2021 sărbătorim 150 ani de la nașterea unui mare istoric, Nicolae Iorga. Și pentru că una dintre cugetările acestuia spunea că ”un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții” propunem un concurs de istorie dedicat elevilor din clasele V-XII. Credem că pentru mulți dintre elevii români interesați de întâmplările trecutului și de semnificația lor pentru prezent, un concurs de istorie este o bună oportunitate de valorificare a cunoștințelor, dar și de a dezbate teme interesante și relevante. Contextele competitive sunt cea mai bună ocazie de validare a competenţelor dobândite în școală și prin lecturi extracurriculare.


Concursul nostru se dorește a fi o modalitate de a-i încuraja pe elevi să își utilizeze cunoștințele de istorie într-un mod creativ și coerent. Istoria nu este doar o poveste a trecutului nostru, ci o sursă de învățături și o modalitate de a detecta modele care ne ajută să construim o societate sănătoasă din punct de vedere economic, cultural și chiar sanitar. Provocările prezentului și viitorului, conflictele și crizele pot fi evitate sau gestionate coherent dacă factorii decizionali implicați și cetățenii își cunosc și înțeleg istoria. Orele de istorie din școală dezvoltă o serie de abilități utile în viața de zi cu zi, cum ar fi: analiza evenimentelor, dezvoltarea spiritului critic, capacitatea de identifica riscurile și de a găsi soluții rezonabile. Astfel de abilități sunt absolut necesare unei societăți care caută bunăstarea și progresul și se pot dezvolta prin intermediul activităților de la clasă, dar și prin provocările aduse de concursurile școlare. Facultatea de Istorie a Universității din București are rolul de a forma viitori profesori și cercetători, dar și de a se contribui la formarea de cetățeni implicați activi în dezvoltarea comunităților lor. De aceea, acest concurs este gândit ca o modalitare de a stimula pe tinerii preocupați de trecutul istoric, pentru că prin descoperirea acestui trecut vor putea construi solid și responsabil viitorul.


Obiectivele concursului:

  • educarea capacității de comunicare și dialog;
  • dezvoltarea gândirii critice;
  • dezvoltarea spiritului de competiție;
  • menţinerea interesului pentru disciplina istorie;
  • valorificarea abilităţilor elevilor pasionaţi de istorie.

Participanți și condiții de participare:
✓ La concurs sunt invitaţi să participe elevii claselor V-XII.
✓ Participanţii trebuie să aibă acces la Internet.


Desfăşurarea concursului:
Participanţii se vor înscrie la concurs cu minimum 5 zile înaintea desfăşurării acestuia, accesând linkul pus la dispoziţie de Facultatea de Istorie pe pagina dedicată concursului și pe canalele sale de comunicare social-media, completând formularul cu nume, prenume, şcoala de provenienţă, clasa, localitate, profesor coordonator. Vor primi un număr de înregistrare pe care vor trebui să-l reţină.
În ziua concursului fiecare participant va accesa subiectele prin Google Forms, va nota numărul primit la înscriere în locul numelui, va rezolva pe rând subiectele şi va trimite răspunsurile respectând limita de timp.
Răspunsurile vor fi preluate de fiecare subcomisie şi vor fi distribuite profesorilor corectori.

Link înscriere: https://forms.gle/nnWSox95v8j88xnw7

Vă rugăm să consultați documentul atașat pentru informații suplimentare legate de desfășurarea concursului.