În atentia studentilor anului I si anului II 2018-2019 care au obtinut premii la olimpiade

Studentii, care au urmatoarele performante scolare, sunt rugati sa transmita secretariatului facultatii o copie a diplomei obtinute, pâna luni 15 octombrie 2018:

–        Absolventii de liceu care au obtinut cel pu’in o data, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele internationale de stiinte, premiul I/medalie de aur, premiul II/ medalie de argint, premiul III/medalie de bronz sau mentiune;

–        Absolven?ii de liceu care au ob?inut cel pu?in o dat?, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele na?ionale de ?tiin?e, premiul I/medalie de aur, premiul II/ medalie de argint, premiul III/medalie de bronz sau men?iune;

–        Absolven?ii de liceu care au participat la olimpiadele interna?ionale ?i na?ionale de ?tiin?e, olimpiade ?colare interna?ionale ?i na?ionale organizate în România, în domenii ?tiin?ifice ?i tehnice:

Matematic?, astronomie, astrofizic?, fizic?, chimie, biologie, ?tiin?ele p?mântului, geografie, informatic?, inclusiv tehnologia informa?iei ?i informatic? pe echipe, ?tiin?e socio-umane, inclusiv istorie ?i psihologie, arhitectur?, discipline tehnologice, cu excep?ia celor pentru înv???mântul profesional.