Colocviu trecere anul II – SDI

Colocviul de trecere în anul II de studii universitare de doctorat va avea loc in data de 11 septembrie 2018ora 10.

Pentru promovarea examenului de trecere în anul 2 sunt necesare:

– centralizatorul de note completat conform programei de studiu pentru anul 2017-2018 înso?it de cataloage ?i semnat de coordonatorul ?tiin?ific

– prezentarea proiectului de cercetare ?tiin?ific?

Participarea este obligatorie pentru to?i doctoranzii înmatricula?i la 1 octombrie 2017.