Sport, eroi, idoli si modele. Simona Halep si construirea mitologiei sportive in Romania contemporana

halep.pngSportivii au reprezentat, din cele mai vechi timpuri, un important element de raportare, ce personific? atât aspira?ii individuale, cât ?i n?zuin?e colective. De la atle?ii greci din Olimpia, având pentru o zi statut de Zeu ?i pân? la superstarurile sportului modern, care au legiuni de fani ?i caravane de sponsori la picioare, fenomenul sportiv a n?scut timp de aproape trei milenii la rând vii pasiuni, care – „cartografiate” a?a cum se cuvine de studiile academice – pot contribui la în?elegerea mecanismelor mentale ?i culturale dup? care func?ioneaz? o societate, la în?elegerea mentalului colectiv ?i mai ales a a?tept?rilor, dorin?elor, temerilor, speran?elor unui grup uman.  

Care sunt mecanismele care transform? sportivii în eroi sau modele? De ce are nevoie o societate s? se legitimeze prin anexarea acestora? Care sunt mecanismele oficiale ?i populare de transformare a sportivului (?i a sportului) în modele, idoli sau eroi? Ce mai reprezint? ei pentru societatea modern?, într-o goan? permanent? dup? noutate, senza?ional, extraordinar? Care sunt mecanismele formale ?i informale prin care sportivii sunt transforma?i într-un simbol sau marc? identitar??. S? nu uitam c? sportul românesc a creat idoli: Ilie N?stase, Nicolae Dobrin, Patzaichin, Nadia, „Zei?a de la Montreal” sau echipa Steaua, care ne-a f?cut s? ne sim?im m?car ?i pentru o clip? st?pânii Europei.

În ultimul timp, tenismena Simona Halep a generat ?i genereaz? discu?ii tot mai aprinse, fiecare meci ?i prestan?? sportiv? fiind intens comentate în mediile de socializare, ridicând tot mai mult întrebarea: mai are nevoie societatea româneasc? de eroi ?i mituri, de figuri carismatice? Ce modele ?i valori promov?m ?i în ce forme, ce modele ?i valori accept?m ?i în ce forme?

Acestea sunt câteva din întreb?rile pe care ne propunem s? le dezbatem într-o întâlnire despre valori ?i mituri sportive, despre mecanismele prin care societatea româneasc? se raporteaz? la fenomenul sportiv, despre modul în care se construiesc ?i se deconstruiec idolii ?i eroii în lumea actual?.

În primele zile ale Open-ului francez Roland Garros, Masteratul de Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i Culturii de Mas?, Facultatea de Istorie ?i Asocia?ia Cultural? Matricea Româneasc? au pl?cerea de a v? invita vineri, 25 mai 2018, de la ora 17:00, în Amfiteatrul Nicolae Iorga (Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Istorie, Bd. Elisabeta 4-12, etajul I), la Conferin?a “Sport, eroi, idoli ?i modele. Simona Halep ?i construirea mitologiei sportive în România contemporan?”, sus?inut? de Teodor Burnar, doctorand în cadrul ?colii Doctorale a Facult??ii de Istorie.

Teodor Burnar a debutat în media la 19 ani, în 2006, ca jurnalist sportiv, devenind în urm?torul deceniu specialist în presa print ?i online. A fost redactor-?ef adjunct al revistei Sport Magazin ?i a colaborat cu Federa?ia Român? de Fotbal, UEFA, Boom Sport One ?i Eurosport. Din 2017 este doctorand al Facult??ii de Istorie cu un proiect de tez? intitulat „Mituri, eroi, sportivi în România contemporan? (2000-2015)”. Conferin?a va fi moderat? de c?tre Prof. dr. Mirela-Lumini?a Murgescu.

V? a?tept?m cu drag!