Anunt tabere studentesti

Proces verbal pentru selectia studentilor care beneficiaza de loc in programul national „Tabere studentesti” in anul universitar 2017-2018
Comisii tabere

Anunt studenti ani terminali – Istorie ZI, ID si RISE

Pentru echivalarea examenului la disciplinele Utilizarea Computerului pentru Istorici (anul III Istorie) si Aplicatii informatice in studiul relatiilor internationale (Anul III RISE), va rugam sa depuneti o copie dupa foaia matricola de la liceul absolvit.

Oportunitate practica – saecularia.ro

Saecularia.ro este un proiect online destinat populariz?rii evenimentelor anului 2018 închinate împlinirii a 100 de ani de la unirea românilor. Platforma online Saecularia.ro inten?ioneaz? s? se constituie într-un punct de referin?? în spa?iul virtual pentru reflectarea evenimentelor legate de Centenarul României, popularizarea c?r?ilor, filmelor ?i altor ini?iative legate de acest moment. În acela?i timp proiectul va aduce în spa?iul public cât mai multe materiale fotografice, video ?i documente de arhiv? care sunt mai pu?in cunoscute ?i care pot descrie mai bine evenimentele anului 1918.

Principalele obiective ale proiectului Saecularia.ro pot fi rezumate astfel:

– s? popularizeze în spa?iul online cât mai multe imagini fotografice din anul 1918, în acest scop desf??urându-se o cercetare în arhive pentru identificarea a cât mai multe fotografii inedite sau pu?in cunoscute;

– s? aduc? în spa?iul online fotocopii ale cât mai multor documente de arhiv? legate de evenimentele anului 1918;

– s? promoveze o implicare cet??eneasc? în contextul anivers?rii a 100 de ani de la unirea românilor, în acest sens va fi organizat un concurs prin care participan?ii s? fie încuraja?i s? fotografieze monumente dedicate Primului R?zboi Mondial din localit??ile lor, participan?ii urmând s? fie premia?i cu c?r?i închinate anului 1918;

– s? ?in? o cronic? periodic? dedicat? evenimentelor ?i volumelor dedicate anului 1918

Daca te intereseaza acest proiect, trimite un email pe adresa contac@saecularia.ro

Anunt ridicare acte

In aten?ia studen?ilor din anul III licen?? ?i studen?ilor din anul II master în perioada 21.05.2018-31.05.2018, între orele 9.00-14.00 (luni – joi) studen?ii sunt ruga?i s? vin? la secretariat pentru ridicarea actelor originale din dosare.