Geopolitica conflictului hibrid – o perspectiva romaneasca

geopol?.pngCentrul de Studii Euro-Atlantice v? invit? s? participa?i vineri, 11 mai 2018, sala CSEA, Facultatea de Istorie, demisol, începând cu orele 13.30 la conferin?a intitulat?:

GEOPOLITICA CONFLICTULUI HIBRID- O PERSPECTIV? ROMÂNEASC?-

Keynote speaker: assist.univ. dr. C-tin Emil BUCUR

Printre participan?i se vor num?ra dr. Alin Matei, dr. Marian ?tef?nescu, dr. Emil Bucur, dr. Mihaela Must??ea, dr. Dragos Mateescu