Sesiunea de comunicari stiintifice ANISTUD

Academiei Na?ional? de Informa?ii Mihai Viteazul, anun?? organizarea Sesiunii de Comunic?ri ?tiin?ifice studen?e?ti ANISTUD, cu tema: Identitate, Securitate ?i Parteneriate: 100 de ani de la Marea Unire, eveniment ce se va desf??ura în perioada 19-21 aprilie 2018, la sediul ANIMV, ?oseaua Od?i, nr. 20, sector 1, Bucure?ti.

Studen?ii FIUB sunt invita?i sa participe la acest eveniment

ANISTUD